V roce 2015 pokračovala debata o statistice odpadů. K rozdílům mezi údaji ČSÚ a Ministerstva životního prostředí se znovu vyjádřil Eurostat. Data ministerstva nelze k tvorbě oficiálních statistik využívat, protože nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu.

Odpady se na své listopadové schůzi zabývala i vláda ČR. Ministerstvo životního prostředí jí totiž předložilo svou Zprávu o životním prostředí za rok 2014. V kapitole Odpady a materiálové toky přitom vycházelo ze svých agregátních administrativních údajů. Ty ale nejsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a od oficiálních statistik se liší.

Nejednoznačné zařazení odpadů

Data z informačního systému Ministerstva životního prostředí nelze využívat k tvorbě oficiálních statistik. Podle Eurostatu totiž nenavazují na mezinárodní statistickou legislativu o odpadech a také odporují základním parametrům evropského statistického systému. Údaje ministerstva nemohou být v této souvislosti pro potřeby statistiky v dané podobě čerpány. Například proto, že u nich lze předpokládat administrativní navyšování objemu produkce odpadu. Při předávání dílčích druhů odpadů mezi provozovnami totiž dochází k jejich překódování a několikanásobnému započítávání. V administrativním systému resortu také nejsou plně využívány evropsky harmonizované statistické klasifikace a číselníky, což způsobuje nejednoznačné zařazení odpadů v kategoriích produkce i nakládání.

Data o vyprodukovaném odpadu se liší

V roce 2014 bylo podle dat ČSÚ vyprodukováno celkem 23,8 mil. tun odpadu, z toho 3,3 mil. tvořil komunální odpad. Podle administrativních zdrojů dat resortu životního prostředí však byla celková loňská produkce odpadů 32,2 mil. tun, přičemž komunální odpad činil 5,3 mil. Rozdíly se ale týkají i dalších údajů. Například podle ČSÚ bylo v loňském roce skládkováno 1,8 mil. tun komunálního odpadu, což je 56 % z celkového množství.

Eurostat zpochybnil kvalitu dat ministerstva

Resort životního prostředí v návaznosti na odlišnost svých údajů zaslal v říjnu Eurostatu dopis, v němž zpochybňuje kvalitu oficiální statistiky odpadů. Eurostat se ve své reakci důrazně ohradil jak proti formě, tak i obsahu sdělení. Konstatoval, že informace zaslané ministerstvem považuje za „útok na zásady stanovené v nařízení o evropské statistice“. Stanovisko Eurostatu vychází i z technické návštěvy, která se uskutečnila v listopadu 2014 a která analyzovala právě vliv metodiky na různé výsledky.

Vzhledem k tomu, že ČSÚ nemůže vycházet z existující databáze Ministerstva životního prostředí, musí realizovat vlastní šetření tak, aby splnil svou zákonem stanovenou povinnost a řádně dostál požadavkům Eurostatu.

Statistika&My, 11-12/2015