Po dokončení se FAIR stane jedním z největších urychlovačů na světě: plán počítá s tunely o celkové délce 3,5 km a osmi urychlovacími a skladovacími okruhy. Systém dokáže urychlit částice všech chemických prvků od vodíku až po uran, a antiprotonů až téměř na rychlost světla a simulovat jejich náraz s jiným atomovým jádrem. Vědci věří, že toto zařízení se srdcem v podobě podzemního kruhového urychlovače s obvodem 1100 metrů vygeneruje svazky částic dosud nevídané intenzity a kvality. Chtějí tu najít odpovědi na klíčové vědecké otázky: Jak se vyvíjel vesmír? Jak vznikají chemické prvky? Jak se chová hmota v extrémních podmínkách? Jak je možné, že někdo váží 70 kg, když všechny elementární částice tvořící celek jeho atomů společně váží pouhých 700 gramů?

HERMOS zodpovídá za dodávku, instalaci a zprovoznění automatizačních systémů pro budovy a procesy, hardwarová a softwarová řešení a také za instalaci rozvodných desek. Společnost Efficient Technical Solutions GmbH (ETS), která patří do konsorcia ARGE RLT FAIR (společně se společností Calvias Gebäudetechnik GmbH) uzavřela s FAIR klíčovou projektovou smlouvu v náročné oblasti ventilační a klimatizační techniky. Obě společnosti působí pod hlavičkou společnosti ČEZ.

„Zákazníci firem ze skupiny Elevion dlouhodobě patří k významným hráčům v leteckém, automobilovém, potravinářském, zdravotnickém nebo technologickém průmyslu. Když ČEZ vstupoval do Elevion, jednoznačně chtěl posílit svou pozici na dynamickém německém trhu energetických služeb a úspor a proniknout i do dalších evropských zemí. Desítky významných zakázek a téměř dvojnásobný obrat Elevion oproti roku 2017 svědčí o tom, že jde o misi úspěšnou,“ říká generální ředitel Elevion Group Jaroslav Macek.

Systém urychlovače částic FAIR je ve všech ohledech obrovským projektem nadnárodního významu. Na ploše přesahující 150 000 m2 vznikne celkem 25 budov, což si vyžádá asi 600 000 m3 betonu.

Společnost HERMOS již zahájila práce na dodávkách, instalaci a zprovoznění automatizační techniky pro FAIR. Společnost dále ponese odpovědnost za hardwarová a softwarová řešení a za instalaci rozvodných desek. Díky vlastní výrobě komponentů a vlastním návrhům rozvodných desek mohl HERMES podat konkurenceschopnou nabídku a prosadit se ve veřejné soutěži. Člen vedení HERMOS Florian Schwartz vysvětluje, že HERMOS přesvědčila nejen cenou, ale především svým do detailů promyšleným konceptem a funkční technikou.

Dodávku a instalaci vzduchotechnických systémů, zařízení pro odsávání kouře a odpadního vzduchu a klimatizační řešení má jako člen konsorcia dodavatelů na starost společnost Efficient Technical Solutions (ETS). Na instalaci čeká 95 decentralizovaných center, které obstarají provoz asi 520 ventilačních systémů s celkovou kapacitou přes 2,1 milionu m³/h.  Nainstalováno bude také asi 4000 chladicích jednotek s cirkulací vzduchu a na 50 vzduchotechnických skříní s přesným řízením. Celý systém kabelového zapojení měří na délku 1 300 000 metrů.

„Celkové nároky a požadavky na výkon a kvalitu techniky, kterou máme nainstalovat ve FAIR, jsou mimořádně vysoké. Právě z toho důvodu považujeme za čest, že se můžeme jako důležitý partner tohoto výzkumného projektu s mezinárodním renomé účastnit,“ říká výkonný ředitel společnosti HERMOS AG Harald Köhler, a dodává: „Tento projekt má pro naši společnost a celou skupinu Elevion Group stěžejní význam.“

Marko Maier a Florian Oberpaul, dva generální ředitelé Efficient Technical Solutions GmbH, hodnotí rozhodnutí ve prospěch ETS: „V soutěži jsme zvítězili v první řadě díky našemu technickému know-how a našim dosavadním výsledkům v těchto odvětvích, které můžeme doložit řadou relevantních referencí. Roli ale jistě hrály i takzvané měkké dovednosti a naše štíhlé řídicí struktury. Marko Maier pokračuje: „Je nám nesmírnou ctí, že se můžeme účastnit tohoto zcela mimořádného inovativního projektu. Těšíme se na úspěšnou spolupráci v následujících 4,5 letech.“

Elevion Group BV patří mezi přední společnosti v oblasti strojní a elektrické stavební techniky v Německu.  Aktuálně do skupiny patří celkem 54 konsolidovaných společností, které zaměstnávají okolo 4100 lidí na 87 místech v devíti zemích – včetně Německa, Rakouska, Itálie, Polska a Rumunska. Celkové tržby dosáhly v roce 2020 částky 608 milionů eur.

Sektor ESCO (Energy Service Company) se zaměřuje na komplexní energetické potřeby společností, obcí a institucí všech velikostí a zabývá se dodávkou komodit, energetickými audity a energetickým poradenstvím, outsourcováním dodávek tepla, elektřiny a provozu elektrických zařízení u zákazníků, dále je aktivní ve výstavbě kogeneračních jednotek a instalaci fotovoltaických elektráren.  Dodává také služby navázané na veřejnou a firemní elektromobilitu. Ve společnosti ČEZ mají tyto služby na starost dva týmy působící v divizi obchod a strategie: ČEZ ESCO (pro český a slovenský trh) a skupina Elevion Group (pro vybrané evropské trhy).