PASSERINVEST GROUP  (dále Passerinvest), stojí za rozvojem lokality Brumlovka v Praze 4. Téměř 25 let buduje, rozvíjí a spravuje toto místo, které se tak postupně přeměnilo ve svébytnou soudobou městskou čtvrť. Passerinvest zde spravuje 11 objektů (administrativní i multifunkční), které poskytují místním uživatelům nadstandardní pracovní prostředí, příjemný veřejný prostor, zelené vnitrobloky či střešní terasy pro pracovní i mimopracovní aktivity. Nově byly do 9 budov nainstalovány ionizační jednotky.* Ty zajistí zaměstnancům a uživatelům ještě kvalitnější ovzduší s cílem dosáhnout i zvýšené ochrany proti přenosu virů.

Lidé pracující v kancelářích, stráví v práci mnohdy i více jak 8, nebo i 10 hodin denně. Kvalitu vnitřního ovzduší ovlivňují mimo jiné všudypřítomné elektronické přístroje, které způsobují úbytek záporně nabitých iontů. Vzduch nasycený kladnými ionty způsobuje únavu, pocit „vydýchaného“ vzduchu, u citlivých jedinců může také vést k bolestem hlavy, úzkostem, potížím se spánkem a celkovému oslabení imunitního systému.

Ionizace** obohacuje vzduch i o ionty záporné, eliminující koncentraci virů, bakterií, nečistot a pachů, a díky tomu odpovídá vnitřní prostředí hodnotám kvality ovzduší v přímořských a horských oblastech. Ionizace výrazně zlepšuje kvalitu a komfort pracovního prostředí a přináší tak pozitivní dopady na lidský organizmus – usnadňuje dýchání, zvyšuje výkonnost, soustředěnost a tím i celkovou duševní i fyzickou pohodu.

„Impulzem pro tuto dodatečnou změnu ve prospěch vnitřního prostředí budov byl sám stavitel Radim Passer, který je dlouholetým zastáncem zdravého životního stylu, stejně jako aktivního přístupu k výstavbě s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a uživatelskou přívětivost budov a veřejného prostoru. Přestože jsou naše budovy známy nadstandardním přístupem k zajištění dostatku kvalitního vzduchu, v reakci na pandemickou situaci zadal pan Passer našemu oddělení Property managementu jasný úkol, a to zajistit co nejvyšší míru ochrany a komfortu právě s ohledem na novou zkušenost z pandemie. Výsledkem je instalace Ionizačních jednotek, jejich testování a samotné spuštění na 9 objektech v řádu několika málo měsíců. Nad rámec zadání zvýšené ochrany uživatelů budov bylo vybráno řešení naplňující i požadavek na další zlepšení uživatelského komfortu při pobytu v kancelářích a společných prostorech, konkrétně na úroveň kvality ovzduší v přímořských či horských oblastech. Objekty po instalaci ionizátorů prošly kontrolou a měřením Státního zdravotního ústavu. Ten výborné výsledky potvrdil, případně zadal podnět k úpravě distribuce vzduchu v jednotlivých prostorách k maximalizaci účinku instalovaných jednotek. Naše objekty tak kromě prvotřídních kancelářských ploch, výborné dopravní dostupností, nadstandardnímu parkování, vynikající občanské vybavenosti, zelených parků a sportovišť, nově poskytují ještě o kousek zdravější a příjemnější pracovní/uživatelské prostředí,“ vysvětluje Eduard Forejt, ředitel rozvoje, Passrinvest Group.  

*Ionizované objekty Passerinvest na Brumlovce s dokončenou instalací ionizátorů: Budova A, Budova B, Budova D, Budova G, Filadelfie, Delta, Beta, Alpha, budova Brumlovka.  

** Ionizace funguje na principu využití elektrického napětí k nabíjení molekul nebo atomů vzduchu (záporně i kladně). Nabité částice na sebe následně váží nečistoty a škodliviny (například prach, pyl či bakterie a viry), které následně sedimentují, nebo jsou odvedeny vzduchotechnikou a zachyceny vzduchovými filtry. V ČR není dána norma pro koncentrace iontů v ovzduší interiéru, vychází se ze stavu v čisté přírodě a taková koncentrace se považuje za ideální.