Známý pražský keramik Baley podal pod názvem „Hladová zeď 1918“ vládě čs. republiky v listopadu naznačeného roku návrh na účelnou proměnu topenišť všech domácích, průmyslových i hospodářských topenišť na území republiky a obšírně rozvedl příčiny tohoto projektu. Proměnou topenišť má být provedeno naprosté jich zekonomizování. Balej ve svých výpočtech praví: Zaručuji se, že ekonomický úspěch bude nepochybným. Předmětem práce má být účelné ekonomizování všech topenišť a to nejen kamen kachlových, železných, sporáků, kotlů varných i parních, a to zcela jednoduchým systémem použitím ohnivzdorné, do topeniště umístěné mřížky, která přivoďuje dokonalé promísení hořlavých plynů z paliva se tvořících se vzduchem a naprosté jich spálení. Tím se dociluje úspora na topivu, jež se rovná 44 %. Zkoušky konané s vynálezem Beleyovým za účasti zástupců ministerstev a stav. znalců, prokazují příznivý efekt výpočtů a docílená úspora paliva překvapila nemalou měrou. Úsporným systémem tímto zřizuje již min. soc. péče topeniště ve svých kancelářích a min. železnic zavádí je rovněž. Vynálezce dal svá práva vládě k dispozici, vyžádav si pouze technické vedení proměnné akce. Aproximativní odhad každoroční úspory paliva v republice (po dokonalé proměně topenišť) odhaduje se na 1 mil. vagonů. Kdyby byla předsevzata akce proměn topenišť či lépe řečeno jich přetvorba ve velkém, bylo by možno zaměstnat po dobu až 4 měsíců plně 500 inženýrů a dobře na 30 000 nezaměstnaných dělníků, neboť k práci té možno použít i dělníků nekvalifikovaných. Vyznačuje se prostou jednoduchostí. Baley je z dělnické rodiny a samoukem.

Zdroj: Strojník a topič č. 16/1918