Asociace společně vyzvaly k odvaze a nezbytným krokům

V pondělí 17. 10. 2022 odpoledne se v Praze poprvé společně sešly e-mobilitní asociace České republiky, Slovenska a Polska, spolu s dalšími partnery, ke společné diskusi a prezentaci příležitostí, které e-mobilita společnosti i podnikatelské sféře nabízí. Osmibodovou společnou deklarací vyzývají své vlády a další klíčové aktéry k odvaze a nezbytným krokům.

V Západní a Severní Evropě i v dalších částech světa se i díky velmi aktivním podporám vlád e-mobilita dynamicky rozvíjí a pomáhá zlepšovat ovzduší i snižovat hluk ve městech,“ říká tajemník Elektromobilní Platformy Lukáš Folbrecht. Otevírá se obrovské množství příležitostí ve zcela nových inovativních odvětvích. Také v Česku se i díky podpoře vlády řada věcí podařila a množství firem se úspěšně transformuje.

Je třeba aktivně uchopit příležitosti, které e-mobilita nabízí,“ říká Folbrecht. „Jako houby po dešti rostou nejen tzv. gigafactory na výrobu baterií pro elektromobily, ale také se transformuje celý dodavatelský řetězec, vznikají nová odvětví a pracovní místa.“

V Česku a dalších zemí Středovýchodní Evropy je však třeba přidat, neboť řada zemí, v Evropě i mimo ni, postupuje výrazně rychlejším tempem. „Okno příležitosti se pomalu zavírá,“ upozornil v rámci konference Maroš Šefčovič, vice-prezident Evropské komise.

Kvalitní investiční prostředí a dobíjecí infrastruktura jsou základními předpoklady pro budování eko-systému e-mobility. Dalším významným prvkem je podpora obnovy zastaralého vozového parku a elektrifikace vozů, zejm. těch používaných firmami. Ta mj. posílí sekundární trh s elektromobily, které pak budou dostupnější i pro širokou veřejnost.

Naléhavost přechodu na bezemisní silniční dopravu a potřebu zbavit se závislosti na fosilních palivech zvyšuje nejen zhoršující se klima, ale také válka na Ukrajině a související energetická krize. „A právě o tom jsme jednali s kolegy ze Slovenska a Polska, Bruselu a dalšími partnery. Společnou deklarací vyzýváme politickou sféru, vlády, vedení krajů, měst a obcí a dalších institucí, k větší odvaze a realizaci kroků potřebných k transformaci průmyslu a dopravy,“ doplňuje Folbrecht.

Za Elektromobilní Platformu na konferenci vystoupil a deklaraci podepsal předseda Řídícího výboru Platformy Tomáš Dzurilla. Slovenskou asociaci Slovak Electric Vehicle Association (SEVA) reprezentoval její ředitel Patrik Križanský a polskou Polish Alternative Fuels Associaton (PSPA) člen správní rady Aleksander Rajch.

Konferenci spoluorganizoval Institut pro evropskou politiku Europeum a podpořili ji EIT Urban Mobility a Evropský dům. Na konferenci dále vystoupili zástupci Evropské komise, Ministerstva průmyslu a obchodu, ŠKODA AUTO, AVERE, Evropské investiční banky, Transport & Environment, GreenWay a EurActiv.cz. 2

Elektromobilní Platforma aktivně působí v České republice od začátku roku 2022. Její členové patří mezi hlavní aktéry v oblasti e-mobility: ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON, České vysoké učení technické v Praze, Sdružení automobilového průmyslu. K Platformě se připojily také Teplárny Brno, Technická univerzita v Liberci a Centrum dopravního výzkumu. Členská základna se bude dále rozšiřovat. Více informací na www.ePlatforma.cz