Skupina Solar Global, přední český výrobce energie z obnovitelných zdrojů, otevírá v březnu nové vývojové a logistické centrum. Investice do objektu v průmyslové zóně Napajedla na Zlínsku výrazně podpoří rozvoj skupiny v sektoru moderní energetiky se zaměřením na vývoj a využití akumulačních systémů pro ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Budova je situována v těsné blízkosti dálniční sítě a nabízí tak ideální zázemí a podmínky pro distribuci produktů, komponent i kompletních systémů pro energetiku.

Skupina do nové budovy investovala částku přesahující 100 milionů Kč. Objekt bude vybaven bateriovým systém, fotovoltaickou elektrárnou a nabíjecí infrastrukturou pro elektromobily určenu široké veřejnosti i vlastní potřebě. Veškerým technologiím pak bude nadřazen inteligentní řídící systém optimalizující výrobu a spotřebu elektřiny a tepla.

Solar Global sází na to, že se s řešeními založenými na bezuhlíkových technologiích uplatní, díky očekávané akceleraci rozvoje obnovitelných zdrojů, bateriových systémů nebo elektromobility, na řadě evropských trzích. “Doba uhelná pomalu končí. Tato výzva představuje zajímavé příležitosti pro české technologické společnosti, které se mohou uplatnit na evropských trzích s řešeními pro moderní energetiku. Naše technologické centrum přinese na Zlínsko zajímavou perspektivu nového oboru spojujícího rozvoj obnovitelných zdrojů s akumulací energie. Vytvoříme pracovní místa s přidanou hodnotou, která nabídnou možnost podílet se na modernizaci nejen české energetiky,” představuje záměr energetického centra Vítězslav Skopal, zakladatel společnosti Solar Global.

V novém objektu Solar Global plánuje montáž velkokapacitních bateriových úložišť (BESS – Battery Energy Storage System), která budou nyní určena primárně pro německý trh. Na jaře tohoto roku umístí první 2MWh využitelné kapacity u své FVE v Schönwaldu. Další projekty budou vzápětí následovat. S výstavbou bateriových systémů počítá společnost Solar Global také v rámci plánovaných projektů solárních elektráren v Česku. Právě ty přihlásil Solar Global do předregistrační výzvy Modernizačního fondu spravovaného Ministerstvem životního prostředí. Vývojové centrum v Napajedlech bude využito také pro tvorbu inteligentních energetických systémů určených pro průmyslový sektor a další odvětví.

Solar Global také v novém objektu plánuje vyvíjet a kompletovat zařízení pro akumulaci energie pomocí vodíku, který umožňuje dlouhodobé ukládání elektrické energie. První systém využívající elektrolýzu o výkonu 1MW chce společnost instalovat u své stávající solární elektrárny. “Vodík je budoucím motorem změn v energetice. Naše skupina má dlouhodobé zkušenosti s rozvojem solární energetiky v různých zemích v Evropě a věříme rozvoji, že kombinace čisté energie a vodíku umožní dekarbonizovat energetiku i průmysl. Velkou roli bude mít vodík ve stabilizaci sítě po odstavení uhelných elektráren“ dodává k motivacím společnosti rozvíjet novou technologii Vítězslav Skopal. Více o skupině Solar Global naleznete na  https://www.solarglobal.cz.