Plzeňský Prazdroj udělal další důležitý krok na cestě k maximální cirkularitě obalů. Podíl recyklátu obsaženého v plechovkách Pilsner Urquell zvýšil na 75 %, což je aktuálně nejvyšší certifikovaná úroveň dostupná na trhu. Díky většímu poměru recyklovaného hliníku mají nové plechovky až o 30 % nižší uhlíkovou stopu a ušetří přes 1500 tun nového hliníku ročně.

„Zájem spotřebitelů o piva v plechovkách trvale roste. Výhodou plechovky je nízká váha, skladnost a rychlé vychlazení. Aktuálně jde o náš třetí nejprodávanější obal za skleněnými vratnými lahvemi a sudy. Zároveň jde ale o nejrychleji rostoucí obal,“ říká manažerka výrobních materiálů a obalů Plzeňského Prazdroje Martina Vajskebrová.

Aby byly plechovky menší zátěží pro životní prostředí, snaží se Prazdroj s dodavateli dlouhodobě snižovat jejich tloušťku, a tím i množství použitého hliníku, a zároveň navyšovat podíl recyklátu v plechovce. „V současnosti všechny naše plechovky obsahují v průměru už téměř 50 % recyklovaného hliníku. U plechovek Pilsner Urquell se nám podařilo jít ještě dál a podíl recyklovaného hliníku v obalu jsme zvýšili na úroveň 75 %. Ročně tak uspoříme díky novým plechovkám, které dodáváme na tuzemský trh i do zahraničí, přes 1500 tun nového hliníku,“ dodává Martina Vajskebrová. Navyšování podílu recyklovaného hliníku v plechovkách se chce Prazdroj v budoucnu intenzivně věnovat i u svých ostatních značek.

Výhoda hliníku tkví v tom, že ho lze recyklovat prakticky do nekonečna, a to bez dopadů na jeho kvalitu. Plechovka vyrobená z recyklátu tak pro pivo představuje stejnou ochranu jako ta z nového hliníku. Rozdíl je ale v tom, že plechovka z recyklátu má výrazně nižší uhlíkovou stopu a podle jeho podílu v obalu se na její výrobu spotřebuje až o 95 % méně energie než u plechovky vytvořené z panenského materiálu. Hliník je totiž výbornou zásobárnou energie, přičemž její největší podíl spotřebuje výroba z primární suroviny. Tu si v sobě uchová i do budoucna, a tak je k roztavení hotového hliníku a výrobě nového produktu zapotřebí už jen zlomek energie.

Prazdroj proto podporuje opakované využití obalového materiálu a v loňském roce spolu s dalšími tuzemskými nápojovými společnostmi založil Iniciativu pro zálohování, která otevřela dialog o zavedení plošného zálohového systému na plechovky a PET lahve v Česku. „Naším cílem je maximální cirkularita obalů. To znamená využívat je opakovaně, jako to děláme u skleněných vratných lahví či sudů, které aktuálně tvoří přes 70 % našeho portfolia. Nebo nový obal vyrobit z použitého obalu – z recyklátu, tedy z použité nápojové plechovky znovu vyrobit novou plechovku,“ vysvětluje Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje.

V souladu s touto strategií definitivně ukončil Prazdroj na konci loňského roku stáčení piva do PET lahví. Pivní PET lahve totiž nelze znovu využít na výrobu nových pivních lahví. Hlavní překážku představuje vnitřní ochranná membrána, která je nezbytná pro zachování kvality piva. „Materiál z pivních PETek lze recyklovat například pro výrobu koberců, ale nelze z nich znovu vyrobit lahve nové, tak jako je tomu třeba u PET lahví pro vody či limonády. A naším cílem je, aby všechny obaly našich výrobků byly do roku 2030 znovu použitelné či recyklovatelné a byly vyrobeny v maximální možné míře z recyklátu,“ dodává Pavlína Kalousová.