Výzkumníka zkoumajícího znečištění Arktidy veze jaderný ledoborec

K severnímu pólu směřuje jaderný ledoborec 50 let Pobědy, který veze slavného ruského cestovatele Fjodora Konjuchova. Nemíří sem jako turista podobně jako dalších zhruba sto lidí, kteří se vezou na tomto plavidle, ale jako výzkumník znečištění arktického moře v rámci projektu Čistá Arktida. Ledoborec provozovaný Rosatomflotem, součástí ruské korporace pro atomovou energii Rosatom, vyplul 11. července 2021.

Konjuchov se nechá vysadit na ledové kře, na které založí malou výzkumnou stanici sledující znečištění moře mikroplasty. Data sesbíraná díky programu Čistá Arktida budou předávána do Širšovova oceánologického institutu. Do Murmansku, domovského přístavu ruských jaderných ledoborců, se cestovatel vrátí s další turistickou plavbou ledoborce 50 let Pobědy.

Čistá Arktida

S nápadem na projekt Čisté Arktidy, který by vyčistil severní polární oblasti od odpadu nahromaděného v důsledku lidské činnosti, přišel kapitán jaderného ledoborce 50 let Pobědy, Dmitrij Lobusov.

„V posledních letech jsem nejednou slyšel o ochraně jedinečné arktické přírody před antropogenními a technogenními zásahy. Nemůžu říct, že by to vždy končilo jen u řečí. Ekologové, vědci i samostatní nadšenci udělali pro ochranu polární přírody mnohé. Avšak komplexní program, který by přesně určil nejproblematičtější oblasti a navrhnul způsoby, jak je řešit, dosud nemáme. Letos začalo ruské předsednictví v Arktické radě a naše země má všechno nezbytné pro to, aby dosáhla průlomu v ochraně arktického dědictví, které zanecháme našich potomkům. Věřím tomu, že mé příspěvky čtou ekologičtí aktivisté, politici i byznysmeni. Chtěl bych se obrátit především na ně: Udělejme velký arktický úklid a dejme na našem severu věci do pořádku. Spojme vědce, ekology, odborníky a dobrovolníky, připravme podrobný program a uskutečněme jej,“ napsal v červnu Lobusov na svůj profil na Facebooku.

Program Čistá Arktida byl 5. července prezentován v ruské Občanské komoře, která jej podpořila. Úklid má začít od regionů, které přiléhají k Severní mořské cestě. Tato námořní trasa spojuje Evropu s Asií podél polárních břehů Ruska.

Polární oblasti tvoří asi pětinu rozlohy Ruska, žijí zde zhruba 2 % ruské populace, ale region vytváří 15 % HDP země. Za mnohé roky se zde nahromadil odpad z hospodářské činnosti jako, jsou rezavějící kontejnery, potopené lodě, odpady z průmyslu ad.

Technickou stránku projektu má na starosti občanské sdružení Zelená hlídka. Součástí je i nábor a proškolení dobrovolníků, kteří pomohou s analýzou typů a množství odpadů v polárních oblastech. Do programu se zapojí i korporace, které v Arktidě působí. Například Rosatom už v současnosti na Dálném severu likviduje vyřazené ponorky a radioaktivní odpady.

Další práce probíhají například v Něneckém autonomním okruhu, kde bylo za poslední tři roky zlikvidováno přes 50 objektů jako opuštěné lodě, hydrometeorologické stanice a zařízení pro průzkum ložisek ropy a zemního plynu. Region však nemá dostatek sil na úplné vyčištění svého území, o což se snaží pomocí programu Čistá Arktid