Malé modulární reaktory přirozeně patří do nízkoemisního energetického mixu a pro Evropu představují příležitost opět se dostat mezi světovou technologickou špičku, říká sdružení evropských výrobců elektřiny Eurelectric. Organizace zastupující 3 500 firem apeluje také na jednotné licencování malých reaktorů, což by jejich výstavbu v jednotlivých členských státech významně urychlilo.

Do deseti let můžeme bez problémů snížit podíl fosilních paliv pod pětinu, když nám zůstane velké jádro pro systém základního zatížení a malé jádro nám pomůže vykrývat výkyvy z produkce obnovitelných zdrojů. Takový je závěr sdružení Eurelectric, které zastupuje zájmy stovek evropských společností z oblasti elektroenergetiky. Pozornost věnuje především malým jaderným reaktorům (SMR).

Ty podle Eurelectric představují pro evropskou cestu k uhlíkové neutralitě unikátní příležitost: díky své flexibilitě vhodně doplňují obnovitelné zdroje, a kromě výroby bezemisní elektřiny se dají využít také pro dekarbonizaci vytápění (jsou vhodné pro kogeneraci) a dopravy (výroba vodíku). Pro členské země EU, které v současnosti jádro využívají a nechtějí se těchto bezemisních zdrojů vzdát ani v budoucnu, jsou ideálním řešením. Navíc by mohly pro Evropu plnit roli žádané vývozní technologie s vysokou přidanou hodnotou, pokud se do vývoje SMR podaří zapojit evropský průmysl. V současnosti jsou v oblasti malých reaktorů nejdál v USA, Japonsku a Číně, Evropa by ale jejich náskok mohla rychle smazat.

Jedním z klíčových podnětů pro rychlý rozvoj SMR by mohla být harmonizace jejich licencování napříč Evropou. Loni na podzim vznikl mezinárodní výzkumný projekt ELSMORE zaměřený právě na tvorbu jednotných požadavků na licencování SMR. Z evropských rozpočtů získal téměř čtyři miliony euro, podílí se na něm mimo jiné výzkumné ústavy z Francie, Finska, Německa, Belgie či Švýcarska. Podobné problematice se věnuje také pracovní skupina v rámci Světové jaderné asociace (WNA) – zaměřuje se na definování bezpečnostních standardů SMR.

V České republice se problematice malých jaderných reaktorů věnuje především společnost ČEZ a její dceřiná firma ÚJV Řež. ČEZ doposud uzavřel partnerství se třemi zahraničními firmami, které se věnují vývoji malých reaktorů: s americkým NuScale, japonským Hitachi GE a britským Rolls-Royce. Díky sdílení technických informací bude moci posoudit vhodnost jednotlivých designů pro českou energetiku. ÚJV Řež (respektive její dceřinka Centrum výzkumu Řež) pracuje na vývoji vlastního mikro reaktoru nazvaného Energy Well. Letos získala patent od Úřadu průmyslového vlastnictví a zahájila přípravu nejaderné experimentální jednotky reaktoru. Detailnější popis postoje Eurelectric k SMR je na:

https://cdn.eurelectric.org/media/4987/unlocking_the_potential_of_small_modular_reactors_in_the_eu-2020-030-0674-01-e-h-D003BB17.pdf

Radek Svoboda, Česká nukleární společnost (2.12.2020)

Obr. Aerial view of a UK SMR project, by Rolles Royce