Společnost Doosan Škoda Power se v roce 2021 zařadila mezi tři největší dodavatele parních turbín na světě v rámci dostupného trhu. Je také jedním z mála světových výrobců parních turbín a příslušenství s vlastní technologií a R&D centrem, do něhož za posledních 10 let investovala několik miliard korun.  Se svým jaderným know-how se chce uplatnit i v připravovaném projektu dostavby nových jaderných bloků v České republice. Co může jeden z největších zaměstnavatelů v Plzeňském kraji nabídnout a v čem vidí možná rizika? O tom jsme hovořili s Danielem Procházkou, výkonným ředitelem společnosti.

Pane řediteli, vaše firma dodává část produkce do oblasti jaderné energetiky. Jak je pro vás tento segment významný?

Naše technologie jsou nasazeny v jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, ve Finsku i v už odstavených blocích v Německu. Aktuální výkon námi instalovaných turbín v oblasti jaderné energetiky představuje téměř 10 000 MW – což je výkon odpovídající deseti temelínským blokům. Z celkové historické produkce firmy jde o necelých dvacet procent. Nicméně jaderná energetika je pro nás velmi významný segment a zapojení do současně probíhajícího tendru na nový jaderný zdroj v Dukovanech – a doufejme i do dalších budoucích tendrů v ČR – je pro nás absolutní prioritou. Naše turbíny, které jsou již řadu let bezpečně provozovány na prvním a druhém bloku elektrárny Temelín, jsou shodného konceptu a obdobného výkonu, jaký nabízíme pro nový blok v Dukovanech. Máme tedy perfektní referenci prověřenou stovkami tisíc provozních hodin.

Jaké další služby či technologie jste schopni na jadernou elektrárnu dodat?

Kromě klasického servisu provádíme i modernizace našich turbín a turbín jiných dodavatelů. Před několika lety jsme například dodali kompletní modernizované vysokotlaké díly pro jadernou elektrárnu Loviisa ve Finsku.

Jsme odborníci na celkový cyklus pára–voda a provozovatelé jaderných elektráren využívají naše služby i k servisu a zlepšení provozu ostatních komponent, jako jsou kondenzátory, regenerační ohříváky nebo systém napájecí vody. S využitím spolupráce s dalšími společnostmi z České republiky provádíme i modernizace systémů řízení a kontroly.

Ministr Jozef Síkela vloni na jaře uvedl, že účast českých podniků na stavbě reaktoru může dosáhnout až 65 procent. Schopnost českých firem podílet se v tomto procentu na dodávkách potvrzuje i analýza zpracovaná Aliancí české energetiky pro MPO. Jak vidíte aktuálně situaci – máte dostatečné záruky, že české firmy nebudou v tendru „obejity“?

Záruky bohužel nemáme. Nicméně díky těmto proklamacím a jednáním se zadavatelem a zástupci vlády věříme, že při hodnocení nabídek bude jedním z hlavních kritérií posouzení toho, nakolik jednotlivý uchazeč zvažuje využití českého průmyslu a jaké právě on poskytuje záruky, že tomu tak v době realizace skutečně bude. Samozřejmě že nabídky českých dodavatelů musejí být konkurenceschopné jak po technické, tak po ekonomické stránce. Měl by se ale také brát zřetel na bezpečnost provozu po dobu následujících 50 až 70 let. A jedním z hlavních parametrů bezpečnosti je i teritoriálně blízko zajištěný servis a případná modernizace zařízení. My máme například v jaderných elektrárnách tým zkušených inženýrů a díky krátké vzdálenosti našeho výrobního závodu jsme schopni okamžitě reagovat v případě nutnosti většího servisního zásahu. To platí nejen pro Temelín, ale i naše další instalace v Dukovanech, Mochovcích nebo Jaslovských Bohunicích. To, že český průmysl může zajistit při dostavbě nových jaderných bloků v České republice 65 procent dodávek, se také snaží prosadit Aliance české energetiky, která sdružuje největší české dodavatele v energetice a jejímž jsme také členem.

Potenciálních dodavatelů turbín v rámci dostavby NJZ je více. Pokud vám položím lakonickou otázku – proč by si vítěz tendru měl vybrat právě vaši společnost, co byste mi v několika větách odpověděl?

Odpovím jednoduše: máme vše, co by měl mít stabilní partner nejen pro generálního dodavatele, ale i pro budoucího provozovatele. Jsme silná tradiční společnost s vhodným a dlouhodobě prověřeným produktem a technickým řešením zajišťujícím dlouhodobý bezpečný a efektivní provoz. Známe místní technické a legislativní prostředí a máme dostatek zkušeností s výstavbou velkých projektů v ČR. Jsme schopni poskytnout okamžitý servis – ten provádíme dlouhodobě a prokázali jsme to i ve složitém období nedávné pandemie, kdy by byl zásah zahraničního dodavatele velice obtížný.

A nakonec: jsme úspěšní po celém světě ve složitém konkurenčním prostředí. Je nepředstavitelné, že bychom nedostali příležitost dokázat naše schopnosti i na domácím trhu.

Velkým tématem v současnosti je i výstavba malých modulárních reaktorů – SMR. Podílíte se také na těchto projektech?

Ano, vidíme v této technologii potenciál. Nikoliv jako alternativu nových bloků, o kterých se v současné době hovoří v České republice nebo v Polsku, ale jako doplněk do energetického mixu a možnou náhradu za dosluhující uhelné bloky.

V současnosti se připravují projekty různých velikostí – a některé nejsou až tak malé, jak vyplývá z názvu SMR, ale mají výkon podobný současným dukovanským blokům. Nicméně abych odpověděl na váš dotaz, jsme schopni dodat turbínu a další služby nejen na malé jaderné reaktory, ale i na projekty s velikostí desítek MW.

Pojďme se ještě podívat na vaše investice do výzkumu a vývoje. V roce 2013 jste otevřeli nové globální R&D centrum. Na jaký vývoj se v Plni zaměřujete a jaké konkurenční výhody vám centrum poskytuje v rámci projektů, o které se ucházíte?

V našem R&D centru se věnujeme široké škále činností od výzkumu materiálů a aditivní výroby přes aerodynamický a strukturální vývoj klíčových komponent turbín až po konstrukční a projekční vývoj celých nových produktů. Vyvinuli jsme pokročilé systémy vzdáleného digitálního monitorování a diagnostiky. Pro návrh klíčových součástí turbíny nyní využíváme a dále zdokonalujeme vlastní software. Spoléháme i na silný experimentální výzkum, prováděný buď přímo v naší experimentální laboratoři, nebo v laboratořích Akademie věd, případně na českých i zahraničních univerzitách, se kterými intenzivně spolupracujeme.

Díky velkým investicím do vlastního výzkumu a vývoje se nám daří být na světové technologické špičce v oboru. Trh v našem odvětví je v současné době velmi konkurenční a produkty, které nejsou moderní a technologicky pokročilé, se na něm neuplatní.

Kde najdou výsledky vašeho vývoje největší uplatnění?

Naše zkušenosti i nejnovější poznatky a technologie využíváme zejména v oblasti vysoké účinnosti, provozní spolehlivosti, možnosti flexibilního provozu nebo při aplikaci systému pokročilého monitorování a diagnostiky. Díky lokalizaci našeho R&D centra, engineeringu i výroby v Plzni jsme schopni operativně a flexibilně navrhovat a realizovat případná vylepšení nebo modifikace turbíny a příslušenství v průběhu celého životního cyklu nových jaderných zdrojů.

Co vše a do jakých segmentů jste schopni kromě turbíny dodat?

Vyrábíme produktové řady parních turbín jak menšího výkonu počínaje jednotkami MW zejména pro průmyslové využití až do 1 400 MW pro jadernou energetiku. Z pohledu paliva tvoří velkou část našich projektů spalovny komunálního odpadu, moderní paroplynové cykly a elektrárny spalující biomasu.

Parní turbína je klíčová, nikoliv však jediná komponenta, kterou dodáváme. Jsme schopni vyprojektovat, dodat, smontovat a uvést do provozu prakticky kompletní strojovnu elektrárny. V některých našich projektech tak turbína představuje jen zhruba 10 až 20 procent z celkového rozsahu.

Vedle těchto, řekněme, tradičních aplikací jsme v poslední době vyvinuli nové produkty pro moderní energetiku, které jsme dosud v portfoliu neměli. Příkladem mohou být řešení založená na organickém Rankinově cyklu (ORC), která se používají pro energetické využití odpadního tepla, nebo vzduchové turbíny využívané v úložištích energie. Vyvinuli jsme i turbínu, která místo páry využívá superkritické CO2 a má potenciál využití v systémech akumulace energie nebo v cyklech jaderných reaktorů IV. generace.

Více než 70 procent obratu vaší společnosti jde na export? Kam všude dodáváte?

Dodáváme prakticky do celého světa. Tradičními teritorii jsou západní Evropa, Střední východ nebo Latinská Amerika. Prorazili jsme ale i na trh USA, do Japonska, Austrálie nebo na africký kontinent.

Nedávno jsme například uvedli do provozu největší spalovnu komunálního odpadu na světě v Dubaji, která má výkon 250 MW, nebo 300MW elektrárnu na biomasu ve Velké Británii. Máme ovšem i malé projekty, často v exotických destinacích, jako je ostrov Guam v Pacifiku, ostrov Réunion nebo nedávno získané kontrakty v Dominikánské republice. Dodali jsme také turbínu do jedné z největších solárních elektráren typu CSP v chilské poušti Atacama