V posledním období se často hovoří o tom, jak cena ropy ovlivňuje různá odvětví. Pojďme se tedy podívat, jak cena ropy působí na směnné relace v cenách zahraničního obchodu.

Vliv ceny ropy můžeme v cenách zahraničního obchodu sledovat prostřednictvím skupiny minerálních paliv. Upřesněme jen, že směnné relace vyjadřují podíl indexů cen vývozu k indexům cen dovozu.

Směnné relace a cenu ropy zároveň ovlivňuje kurz české koruny k zahraničním měnám. Jedná se zejména o kurz české koruny k euru jako nejobchodovatelnější měny v cenách dovozu i v cenách vývozu. Samozřejmě jde i o kurz české koruny k americkému dolaru, který hraje stěžejní roli v dovozních cenách ropy. Vše ilustruje následující grafické vyjádření.

Ještě si připomeňme, že:

 • pokles cen minerálních paliv působí na pokles dovozních cen a tím zvyšuje celkové směnné relace,
 • americký dolar je hlavním kurzovým činitelem v cenách minerálních paliv,
 • pokud česká koruna k americkému dolaru oslabuje, tlumí snížení cen minerálních paliv, případně jejich cenu zvyšuje,

Posledních 21 měsíců Americký Dolar posiloval

 • Sloupcový graf znázorňuje vývoj meziročních měsíčních kurzů české koruny vůči euru a vůči americkému dolaru v procentech.
 • Pokud česká koruna oslabuje, ostatní měny jsou dražší, vyjádření v procentech je kladné.
 • Všimněte si výrazného posilování amerického dolaru o více než 5 %, které začalo v srpnu v roce 2014. V dubnu 2015 již apreciace převyšovala 28 %.
 • Za zmínku stojí, že k předchozímu posílení amerického dolaru, jež přesahovalo 28 %, došlo naposledy v březnu 2009.
 • Jistě jste z grafu vyčetli, že v období od ledna 2013 do února 2015 česká koruna k euru nepřetržitě oslabovala.

Slabá koruna zvyšovala dovozní ceny

 • Kurzově očištěné směnné relace nezahrnují kurzové vlivy. Více informací o kurzových vlivech naleznete v článku publikovaném ve Statistice&MY 9/2013 na http://bit.ly/1N4ZNpk.
 • Věděli jste, že v listopadu 2013 Česká národní banka zahájila devizové intervence k oslabení české koruny?
 • Následně v prosinci 2013 kurzově očištěné směnné relace skokově vzrostly nad publikované směnné relace. Bez kurzového vlivu výrazně klesaly zejména dovozní ceny, neboli kurzový vliv zvyšoval dovozní ceny, nejvíce pak minerální paliva. Kurzový vliv zároveň působil na snížení směnných relací.
 • V dalším období od ledna 2014 do července 2014 se situace obrátila a kurzové vlivy směnné relace zvyšovaly.

Pokles cen ropy

 • Zajímavá byla shoda publikovaných směnných relací se směnnými relacemi bez minerálních paliv, jež nastala v lednu 2013. Znamenalo to, že ve zmíněném měsíci minerální paliva žádným způsobem neovlivňovala celkové směnné relace.
 • Po tomto období, tedy od února 2013, minerální paliva celkové směnné relace zvyšovala.
 • Nepřehlédněte zesilující vliv minerálních paliv na růst směnných relací od října 2014. Bez zahrnutí minerálních paliv byly směnné relace v tomto období negativní. To bylo dáno především poklesem cen ropy, který převažoval nad vlivem silnějšího amerického dolaru, který naopak nízkou cenu prostřednictvím směnného kurzu tlumil.

Statistika&My, 9/2015