Skokový nárůst výdajů za energie v důsledku pádu nezodpovědných dodavatelů a následný přechod do režimu dodavatele poslední instance může dostat některé domácnosti pod ekonomický tlak. Ocitají se ve finanční tísni a často si nevědí rady, jak krizovou situaci řešit. Dodavatel energií innogy, který zajišťuje také nouzové dodávky v režimu DPI, proto ve spolupráci s Asociací občanských poraden nově radí, jak se kvůli cenám energií nedostat do finančních problémů. AOP má stejně jako innogy poradenská místa po celé republice a má i bohaté zkušenosti s pomocí lidem v těžkých životních situacích.

Společné aktivity innogy a AOP se týkají zákazníků, kteří řeší nejen svoje závazky u innogy, ale ocitli se také v dluhové pasti. Takoví lidé se zpravidla neorientují ve vyúčtování energií, nerozumí svým pohledávkám a dlužným částkám nebo si neumějí správně nastavit priority při splácení či zajištění úpravy splátkových kalendářů.

Velmi intenzivně také vnímáme velký sociální rozměr, který má skokový nárůst cen energií, proto společně se zákazníky hledáme cesty k řešení. Pokud někdo nebude mít peníze na zaplacení ukončovací faktury, nabízíme individuálně nastavované splátkové kalendáře. V případě neřešitelné finanční situace lze také požádat o podporu stát,“ uvedl David Konvalina, ředitel maloobchodu a marketingu innogy Energie.

Ve spolupráci s AOP a ministerstvem práce a sociálních věcí jsme připravili manuál, který dá těmto zákazníkům návod, jak se v dané problematice zorientovat a zároveň jaké aktivní kroky podniknout ke změně jejich současné situace,“ vysvětlil David Konvalina a dodal: „Náš rádce uvádí také konkrétní možnosti, kam se mohou lidé obrátit a jak získat mimořádné dávky, které jim pomohou svízelnou životní situaci překonat.

Na webových stránkách nabízí innogy ucelený přehled všech sociálních dávek a příspěvků včetně podrobností k jejich získání. Pro úplnost zde najdou klienti také kontakty na pobočky spolupracujících občanských poraden a na úřady státní správy, kam se mohou se svými žádostmi obrátit.

Na Asociaci se obracejí klienti, kteří se dostali do existenční nouze a potřebují poradit, jak tuto tíživou situaci řešit. Konzultujeme s nimi možnosti řešení zahrnující pomoc prostřednictvím sociálních dávek. Vždy vycházíme z konkrétní situace klienta, dle toho navrhujeme i postup při žádosti o konkrétní dávku, a ať už se jedná o dávky hmotné nouze nebo státní sociální podpory,“ vysvětlil Hynek Kalvoda, předseda výboru AOP.

V DPI u innogy je ještě 3600 zákazníků. Pro většinu z nich skončí DPI v dubnu, pro část bude trvat až do června, protože řada malých obchodníků oznámila ukončení činnosti až na přelomu roku. „Tyto zákazníky stále upozorňujeme na končící ochrannou šestiměsíční lhůtu, nevýhodnost DPI a nutnost uzavřít novou standardní smlouvu. Ty, kteří dosud neuhradili žádné měsíční zálohy, už dnes upozorňujeme na nebezpečí odpojení. Zatím jsme k tomu nepřistoupili. Chceme nejprve minimalizovat počty lidí, kteří v DPI nadále zůstávají. Snažíme se je kontaktovat a daří se nám s každým dnem jejich počet snižovat,“ dodal David Konvalina.

AOP je nezisková organizace, která působí v ČR od roku 1997. V jednotlivých krajích sdružuje celkem 34 občanských poraden a dalších 49 jejich detašovaných pracovišť a kontaktních míst, jež bezplatně radí lidem v nepříznivých životních situacích.