Současná koronavirová situace dala zabrat mnoha firmám napříč různými odvětvími, velkým společnostem i jednotlivcům. Během druhé poloviny loňského roku se zraky všech s nadějí upínaly k nadcházejícímu roku, ve kterém by se mohlo blýskat na lepší časy, čemuž však současná situace příliš nenasvědčuje. Mnohé firmy i jednotlivci tak nadále čelí té nejtěžší zkoušce týkající se udržitelnosti svého byznysu.

Některé firmy již čerpají ze svých rezerv, jiné zas musely radikálně snížit své náklady a některým se pandemie stala osudnou a svůj podnik musely uzavřít. Přes veškerá negativa se však firmy snaží vytěžit z pandemie koronaviru co nejvíce, a to zejména v souvislosti s analýzou současného průmyslu, jeho restartu, optimalizací svých nákladů a zefektivnění svých procesů, které v konečném důsledku povedou k úsporám.

„Optimalizovat náklady v logistice je obecně klíčem k úspěchu v tomto odvětví. Zlaté pravidlo je omezení manuálního zpracování zásilky a přenechání práce strojům, počítačům. Proto investujeme nemalé prostředky do automatizace, vývoje a technologické infrastruktury. Dnes jsou logistické firmy spíše logisticko-technologické, což je i náš případ,” komentuje aktuální situaci David Polášek z Pošty bez hranic,www.postabezhranic.cz.

Vykazování údajů do systému Intrastat

Každá firma, která obchoduje v rámci Evropské unie a která překročí tzv. asimilační práh během přijetí či odeslání zboží z nebo do jiného členského státu EU, má povinnost vykazovat údaje v systému Intrastat.

Data v Intrastatu pak neslouží jen pro různé účely Evropské unie – jednotlivé firmy pak se zmiňovanými daty mohou dále pracovat a tvořit si své samostatné statistické ukazatele. Důležité je poznamenat, že Intrastaty nejsou ve všech zemí stejné, protože některé ze zemí Evropské unie si je upravují (rozšiřují) o další ukazatele týkající se dané země. Jak ale využít tato data a jak se v současné době zachovat, aby firmy čelící již několikáté vlně pandemie optimalizovaly své náklady a hlavně ušetřily?

Tvrdá data, analytické výstupy a reportingy

Veškerá interní data lze maximálně využít během analytických výstupů a reportingů, díky kterým dochází k optimalizaci v různých sektorech. „Na základě dat i grafů lze vyhodnocovat současnou situaci, vytvářet jakési predikce a případným hrozícím ztrátám lze tímto způsobem mnohdy předejít,“ radí Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting, www.tpconsulting.cz, která se specializuje na interim management zejména v automobilovém průmyslu (na snímku).

Firmy by tak údaje neměly vykazovat jen a pouze do Intrastatu, ale měly by tvrdá data, analytické výstupy a reportingy využívat pro své vlastní potřeby a na základě nich předcházet ztrátám.

Čas pro audit skladu

„V rámci auditu je vhod ověřit i efektivnost využívání vlastních skladovacích prostor. Během neefektivního skladování hrozí nemalý průtok peněz, které by bylo možné investovat jinde. Řešením je častější a především rychlé zásobování, kdy nedržíte velké zásoby na skladě, ale zásobujete se pravidelně a po menších částech. Výsledkem je pak úspora prostředků, které by jinak v daný čas byly uložené v zásobách, tím dosáhnete lepšího cashflow a bonusem navíc je uvolnění místa skladu,“ míní Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, www.derkurier.cz.

„Optimalizovat náklady lze v rámci vyhodnocení aktuálního stavu skladování. Sdílené sklady často nabízí značné snížení nákladů a firmám tak nabízí prostor pro šetření. Během auditu skladování je nutné se soustředit na to, zda se využívají vhodné materiály, prostory i úložný systém,“ podotýká Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting. Až po auditu by proto bylo moudré plánovat případné velké rekonstrukce, stavby nových hal a dalších činností. „Navíc odpadá spousta starostí. Např. přijímání a udržování personálu a jeho efektivity, investice do technologií, nájemních prostorů, balení, strojů. Obrovskou výhodou je napojení fulfillmentu na dopravce. Spojit e-shop datově se systémem dopravce je na desítky až stovky hodin práce vývojářů, kteří jsou v této době nedostatkoví. Počet napojených dopravců se liší firma od firmy. Když budeme mluvit pouze za Poštu bez hranic a Fulfillmenton, nabízíme napojení na více než 50 evropských dopravců a počet stále roste,” doplňuje David Polášek z Pošty bez hranic.

Snížení nákladů za administrativu až o polovinu

Nemalé finanční prostředky firmy také vynakládají i během vnitrounijního obchodu, kdy zpracovávají výkazy pro zmiňovaný Intrastat. Tyto náklady jsou však kolikrát zbytečné.  Je důležité brát v potaz, že nám snižování nákladů přináší konkurenční výhodu a že lze administrativní náklady snížit i bezmála o polovinu. Data, která se zpracovávají pro Intrastat, tak mohou firmy přenechat odborníkům. Ty však firmy musí vybírat stejně pečlivě, jako všechny ostatní služby. „Odborníci mohou firmám ušetřit značné množství času, energie a také nemalé částky na případných pokutách,“ radí Michala Soukupová, ze společnosti Tp Consulting.

Digitalizace i automatizace vše urychlí

V rámci koronavirové situace se logistice nevyhne ani digitalizace, ke které se váže i automatizace procesů. „Díky té se zrychlí rozhodovací procesy, sestaví se krizový management, vytvoří se plány dodávek i subdodávek a samozřejmě se sestaví i nutné prognózy různých poptávek. A právě automatizace pak vede k zabezpečení různého řízení v reálném čase. Možná díky koronavirové pandemii urychleně dochází k digitální transformaci a digitalizaci,“ potvrzuje Michala Soukupová.

Dejte přednost lokálním dopravcům

V případě dopravy k odběrateli je nutné započítávat i úhrady čítající mýtné, servis, palivo a další. Tyto náklady na přepravu jsou transparentní, lokální podmínky znáte. „Těžší je to s dopravou zboží ze zahraničí, o které se hovoří, že činí až 11 % z nákupní ceny zboží. Překvapí Vás, že jdou tyto náklady snížit dokonce i o třetinu.  Zahraniční speditéři si v místě nakládky účtují plné a stále rostoucí ceny. Čeští přepravci či česká zastoupení vám tak v závislosti na množství přepravovaného zboží mohou ušetřit desítky i stovky tisíc korun,“ říká Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier.

Vyhlídky do budoucna

Přestože koronavirová pandemie mnohým cosi vzala, nelze jí odepřít fakt, že v dalších případech zároveň i něco přinesla. Díky ní se v logistice odkryla slabá místa, na kterých je třeba v budoucnu zapracovat a na kterých lze i výrazně ušetřit, a to za pomoci odborníků. Některé současné procesy zkrátka nejsou dostatečně flexibilní a schopné se současným opatřením vyrovnat. Pandemie zároveň dokázala, že jsou moderní technologie ve všech směrech důležité, ba dokonce nezbytné, a do budoucna lze jenom počítat, že digitální technologie výrazně posilní napříč všemi odvětvími, a to včetně logistiky.