Pokles výroby primární energie v Evropské unii (EU) v posledních desetiletích vedl ke zvýšení jejího dovozu včetně energetických produktů.

Ropa byla na čele žebříčku z hlediska množství dovezeného v roce 2017 (574 Mtoe). Jde o pokles o téměř 7 % od roku 2007 (614 Mtoe), ale také o 7 % vyšší ve srovnání s rokem 1990 (536 Mtoe).

Dovoz zemního plynu od roku 1990 neustále roste, přičemž se více než zdvojnásobil ze 164 Mtoe v roce 1990 na 392 Mtoe v roce 2017, i když mezi lety 2010 až 2015 se mírně snížil. Zemní plyn byl druhým nejvíce dováženým energetickým produktem.

Na třetím místě byl dovoz plynové nafty a motorové nafty, které se také více než zdvojnásobily ze 66 Mtoe v roce 1990 na 137 Mtoe v roce 2017. Čtvrtým nejvíce dováženým energetickým produktem v roce 2017 byly pevná fosilní paliva (115 Mtoe). Dovezené množství se však ve srovnání s rokem 1990 mírně snížilo (121 Mtoe).

Množství energetických produktů vyvážených z EU je mnohem nižší než dovoz. V roce 2017 na prvním místě byl plynový olej a motorová nafta (113 Mtoe), poté zemní plyn (96 Mtoe) a benzín (87 Mtoe). Údaje o dovozu a vývozu zahrnují obchod uvnitř EU.

Další informace o energetických ukazatelích najdete v nové publikaci Statistiky energetiky, dopravy a životního prostředí – vydání 2019, která zahrnuje širokou řadu údajů shromážděných Eurostatem. Představuje hlavní ukazatele EU pro energetiku, dopravu a životní prostředí, které podporují návrh a sledování politik EU. Publikace poskytuje údaje za Evropskou unii a její členské státy, zatímco některé ukazatele zahrnují také údaje za země ESVO a kandidátské země a potenciální kandidáty na EU.

Více na https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-DK-19-001