Přístup ke stabilnímu internetovému připojení je v dnešním digitálním světě téměř základním právem každého člověka. Podle zprávy OSN se však téměř třetina světové populace k internetu doposud nikdy nepřipojila a i přes skokový nárůst konektivity zapříčiněný globální pandemií nadále zůstává bez této možnosti. Technologický gigant Huawei se proto přidal k digitální alianci Partner2Connect pod hlavičkou Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a podepsal závazek, že do roku 2025 společně s partnery pomůže 120 milionům lidí v odlehlých oblastech připojit se k internetu.

Pro mnoho lidí, kteří zůstávají bez možnosti připojení, by stabilní přístup k internetu znamenal první krok k transformaci jejich životů. „Konektivita bude víc než jen nástroj pro pohodlnou komunikaci,“ uvedl předseda představenstva společnosti Huawei Liang Chua na firemní události Fórum pro udržitelnost 2022, které zkoumalo, jak by inovace ICT mohly uvolnit obchodní a sociální hodnotu konektivity a podpořit udržitelnost v éře digitální ekonomiky. V rámci tématu Connectivity+: Innovate for Impact Chua oznámil záměr společnosti připojit se k iniciativě ITU a společně s partnery přinést digitální transformaci do více než 80 zemí světa. „Společně s digitálními technologiemi, jako je cloud a AI, konektivita pomůže přivést do digitálního světa každého člověka a poskytne mu přístup k většímu množství informací a dovedností, k lepším službám a širším obchodním příležitostem. To pomůže dalšímu sociálnímu i ekonomickému rozvoj,“ uvedl Chua.

Fórum pro udržitelnost 2022 společnosti Huawei navštívila řada velkých hráčů nejen v oblasti telekomunikaci – mezi řečníky stáli vedoucí představitelé ITU a Organizace spojených národů a dále také ministři telekomunikací a zástupci regulačních orgánů v Kambodži, Nigérii, Bangladéši a Pákistánu a obchodní lídři, partneři, odborníci a zákazníci z Číny, Jižní Afriky, Belgie a Německa. „Je jasné, že samotná konektivita nestačí. Musí být cenově dostupná, obsah musí být relevantní a v místním jazyce a uživatelé musí mít dovednosti, aby konektivitu co nejlépe využili,“ prohlásil zástupce generálního tajemníka ITU Malcolm Johnson a poděkoval Huawei za podporu aktivit digitální aliance v oblasti konektivity na venkově a rozšiřování digitálních dovedností.

Siddharth Chatterjee, oblastní koordinátor Organizace spojených národů v Číně, ve svém proslovu vyzval k partnerství více zainteresovaných stran, tedy především politické orgány, regulátory, soukromý sektor, akademickou obec, ale i občanskou společnost. Jen tak je podle něj možné překlenout digitální propast, ve které uvízla třetina světové populace. „Náš dynamický svět naléhavě potřebuje lepší digitální spolupráci, abychom využili transformačního potenciálu technologií k vytváření nových pracovních míst, posílení finančního začlenění, odstranění rozdílů mezi muži a ženami, urychlení ekologické obnovy a přestavění našeho světa tak, aby byl prosperující a inkluzivní. Nastal čas jednat,“ prohlásil Chatterjee.

Způsoby, jakými je společnost Huawei připravena přispět ke společné snaze o zpřístupnění konektivity 120 milionům lidí do tří let, představil návštěvníkům akce prezident sekce Huawei pro bezdrátová řešení Cchao Ming, „Jako firma s kompletními možnostmi v oblasti ICT, Huawei integruje inovační potenciál kompletního balíčku technologií spojených s konektivitou, od inovativních zařízení a antén, přes zajištění energie na odlehlých místech až po nezbytnou údržbu,“ prohlásil Ming. „Neustále zdokonalujeme řešení RuralStar a RuralLink, abychom rozšířili kvalitní pokrytí do vzdálených oblastí a umožnili tak více lidem, nemocnicím, školám, místním samosprávám a malým a středně velkým podnikům, aby si mohly užívat stejné vysokorychlostní širokopásmové připojení jako ti, co sídlí ve městech.“

Řešení řady RuralStar má již za sebou úspěšné fungování ve světovém měřítku a doposud přineslo spojení více než 60 milionům lidí v odlehlých oblastech napříč 70 zeměmi. Univerzálním řešením je také výstavba optických širokopásmových sítí, Huawei proto navrhla inovativní řešení AirPON pro oblasti s nízkou hustotou obyvatelstva a tudíž i ty odlehlé. Toto řešení nevyžaduje tolik prostoru pro umístění technologií, snižuje spotřebu sítě i náklady na instalaci otické sítě a zároveň zajišťuje rychlé nasazení komunikačních sítí v daných lokalitách.

Společnost Huawei například jen v Africe již položila více než 250 000 kilometrů optických vláken, což umožnilo 30 milionům domácností přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení. Neustále se také zdokonaluje uživatelská zkušenost – průměrná rychlost domácího širokopásmového připojení nyní přesahuje 30 Mbit/s. Více na  www.huawei.com