Veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV v souběhu s veletrhy FOR WOOD a FOR THERM pomůže k ještě zelenější přírodě. Díky spolupráci s hlavním partnerem, společností PEFC ČR, a za pomoci Lesů hlavního města Prahy se za každého návštěvníka, který ve dnech 6. až 8. února 2020 zavítá na výstaviště PVA EXPO PRAHA, zazelená na vybraných místech nový strom.

Klimatické změny zanechávají trvalé stopy na lesních porostech nejen v Česku a správné hospodaření v lesích je klíčové pro zachování současné podoby přírody. Pomoci může a měl by každý z nás. Do projektu záchrany lesů se rozhodli zapojit také organizátoři souběhu veletrhů FOR PASIV. S pomocí české odnože mezinárodní organizace PEFC, PEFC Česká republika, a Lesů hlavního města Prahy vznikl projekt, který na vybraných místech zasadí nové dřeviny. Společnost PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) dohlíží na správné hospodaření v lese až v 53 zemích na ploše 325 milionů ha. Jejím systémem je v ČR certifikováno přes 70 % státních i soukromých lesů.

„Počet nových stromků, které budou na jaře zasazeny v daných lokalitách, bude korespondovat s počtem návštěvníků veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD a FOR THERM, které se v únoru konají na letňanském výstavišti,“ říká ředitel obchodního týmu Matěj Chvojka. Za každého příchozího tak bude zasazen jeden strom a podle očekávané návštěvnosti akce bude zalesněna plocha zhruba o velikosti jednoho hektaru. To je o malý kousek více než hrubá výstavní plocha celého souběhu veletrhů.

O vysazení a následnou péči dřevin se postarají pracovníci Lesů hl. m. Prahy, kteří již vytipovali seznam míst v oblasti pražské Modřanské rokle nejvhodnějších pro umístění vybraných druhů dřevin. Touto výsadbou přispějí návštěvníci k zalesnění menších ploch po těžbě stromů zasažených kůrovcem. Lesníci obnovují jehličnaté porosty, které jsou oslabené dlouhodobým suchem několika posledních let a snáze pak podléhají škůdcům. Vysazují se především duby, borovice, buky, javory, habry a modříny.

Která místa se zazelenají díky návštěvníkům veletrhů, to bude možné sledovat na facebookové stránce Letem lesem společnosti PEFC ČR. Více na www.forpasiv.cz.