Dnes (18. 12.) skončilo mnohaměsíční vyjednávání o nové podobě evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Členské státy prosadily pravidla, díky kterým bude průmysl i nadále dostávat velké množství emisních povolenek zdarma. A to ani ne týden poté, co bylo předběžně schváleno zavedení mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (“uhlíkové clo”), který by měl do budoucna povolenky zdarma nahradit. Evropský parlament se snažil prosadit přísnější pravidla.

Průmysl bude dostávat část povolenek zdarma až do roku 2034.* Podle odhadů vycházejících z průměrné ceny 75 až 85 eur za tunu CO2 přijdou členské státy kvůli bezplatným povolenkám o výnosy v hodnotě až 200 – 400 miliard eur. Motivace k dekarbonizaci průmyslu je tak i nadále slabá.

Systém EU ETS nově zahrnuje i sektory silniční dopravy a budov. Od roku 2027 tak budou emise i z těchto sektorů zpoplatněné emisními povolenkami. V případě vysokých cen energií se účinnost systému pro domácnosti může o rok odložit. Cena povolenek v rámci tzv. ETS2 byla zastropována na 45 eur/tCO2.

Všechny výnosy z ETS2 mají být použity na klimatická opatření s důrazem na podporu zranitelných domácností, které jsou ohroženy energetickou chudobou. Právě za tímto účelem zákonodárci současně schválili vznik nového Sociálního klimatického fondu. Fond má být spuštěn v roce 2026 a celkově disponovat až 86,7 miliardami eur, které budou moci členské státy využít na podporu domácnostem na úspory energie a přechod na obnovitelné zdroje či přímou kompenzaci vysokých nákladů na energie.

Dle nových pravidel mají sektory EU ETS snížit do roku 2030 emise o 62 % (namísto 61 %, které navrhovala Evropská komise). I přes rychlejší tempo snižování emisí nejsou změny dostatečné na to, aby EU splnila svůj adekvátní podíl na naplnění cíle Pařížské dohody udržet oteplení pod 1,5 °C. K tomu by bylo potřeba snížit emise v EU ETS o 70 %.

Vyjednavači zpřísnili pravidla pro využití výnosů z prodeje povolenek. Členské státy budou mít povinné využít na klimatická opatření 100 % výnosů. Na druhou stranu prostředky z Modernizačního fondu, který je rovněž financován prodejem povolenek, bude možné i nadále podporovat investice do fosilního plynu, na úkor čistých řešení.

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku řekla: „Považujeme za problematické, že domácnosti budou zatížené cenou povolenky dříve, než jejich plnou cenu ponesou velcí znečišťovatelé. Princip znečišťovatel platí tak zatím stále funguje spíše na papíře, než ve skutečnosti. Na druhou stranu vítáme povinnost použít 100 % výnosů na klimatická opatření. Je nyní na české vládě, aby dokázala prostředky využít k efektivní podpoře energetické transformace, která bude sociálně ohleduplná.”

Ondřej Pašek z Hnutí DUHA řekl: „Mohli jsme získat další prostředky na ukončení závislosti nejpotřebnějších domácností na drahých fosilních palivech, raději jsme je ale nechali velkým, znečišťujícím firmám. Tak by se dal shrnout výsledek jednání pod vedením českého předsednictví tento víkend. V momentě, kdy domácnosti topící uhlím a plynem zatíží platby za povolenky, bude muset vláda sama hledat zdroje, ze kterých jim může pomoci. Řešením je rychlá prevence: masivní program zateplování bydlení, který zvýší dotace pro nejchudší až na 95 %, aby ho mohli využít skutečně všichni.”

Miriam Macurová z Greenpeace ČR řekla: „Aby se na energetické transformaci mohl podílet každý, včetně nízkopřijmových domácnosti, musí být zajištěna dostatečná a cílená finanční podpora. Dnes mohli evropští zákonodárci k tomu cíli přispět nastavením silného Sociálně klimatického fondu, ale rozhodli se místo toho finančně podpořit průmysl. Proto je výsledek dnešní dohody nedostatečný a vyjadřuje podporu spíše průmyslu než lidem.”

*Průmyslová odvětví, na které se uhlíkové clo nevztahuje, budou dostávat povolenky zdarma i po roce 2034.