V roce 2021 dosáhl počet osobních aut na elektrický pohon v zemích EU 1,9 milionu (+76 % ve srovnání s rokem 2020: 1,1 milionu).

Nejvyšší tempo nárůstu osobních elektromobilů na baterie v období 2013-2021 bylo zaznamenáno mezi roky 2019 a 2020 (+83 %), následované nárůstem v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020. Podíl osobních aut na čistě baterie v celkový počet osobních automobilů vzrostl z 0,02 % v roce 2013 na 0,76 % v roce 2021.

Vyplývá to z údajů o dopravních prostředcích, které zveřejnil Eurostat. Článek představuje hrstku poznatků z podrobnějších článků Statistics Explained o osobních automobilech v EU a dopravních prostředcích.

Očekává se, že celkový podíl osobních automobilů na elektrický pohon pouze na baterie v nadcházejících letech značně poroste v období před zákazem EU v roce 2035 pro automobily se spalovacím motorem. Zákaz souvisí s indikátorem udržitelného rozvoje o snižování emisí CO2 z nových osobních automobilů.

Celkově se vozový park osobních automobilů v téměř všech členských státech EU za posledních pět let rozrostl a v roce 2021 dosáhl celkem 253 milionů osobních automobilů (+17 % ve srovnání s rokem 2013.

.

Nejvyšší podíl nejnovějších osobních automobilů (2 roky a méně) mezi členy EU byl registrován v Lucembursku (19 % všech osobních automobilů), dále ve Švédsku (16 %), Francii, Rakousku a Belgii (všech 15 %). Mezitím nejstarší osobní automobily (20 let a starší) byly registrovány v Polsku (41 %), Estonsku (33 %) a Finsku (29 %).