Na otázky CzechIndustry odpovídá Michal Vaniš, ředitel obchodu a marketingu společnosti Time Slot Control

Představte nám, prosím, společnost Time Slot Control.

Jsme ryze česká společnost s více než desetiletou historií. Orientujeme se na optimalizaci logistických procesů pomocí interaktivní platformy Time Slot Control. Veškeré programovací práce v aplikaci a všech nadstavbových modulech zajišťuje náš vlastní tým vývojářů. Řešení Time Slot Control dodáváme našim zákazníkům ve více než 15 státech napříč kontinenty.

Řekl jste, že se zaměřujete na logistiku, konkrétně na dodavatelské řetězce. Jak vznikl hlavní impuls věnovat se právě této problematice?

Aplikace spatřila poprvé světlo světa coby projekt na míru potřebám zákazníka v roce 2012. Zákazník projevil zájem optimalizovat logistické procesy úzce spjaté s nakládkou a vykládkou zboží. Navrhli jsme pro něj řešení založené na principu rezervace časových oken pro manipulaci se zbožím při obsluze přepravních kapacit. Reálně znamenal tento krok položení základního kamene aplikace Time Slot Control tak, jak ji známe dnes.

Co vše tedy zahrnuje Time Slot Control?

Time Slot Control je především cloudové řešení rezervačního systému pro příjem a expedici zboží. Při vývoji zohledňujeme zákaznické požadavky na nové funkcionality a trendy v oboru. Další kroky vedly k implementaci nadstavbových SW modulů zajišťujících vyšší míru automatizace a digitalizace logistiky na straně zákazníka. S přibývajícími funkcemi aplikace jako jsou Automatická vrátnice, Slot Monitor, Zásobník zakázek atd. přišlo na řadu její propojení s HW prvky pro zvýšení úspor a růst efektivity. Nyní dodáváme našim zákazníkům ucelený Yard Management System obsahující naší interaktivní platformu Time Slot Control ve spojení s hardware. Příkladem mohou být realizace automatických vrátnic s informačními LED panely v exteriéru, nebo LCD obrazovky se zobrazením rozpisu práce na daný den přímo v prostorách skladu. Všechny prvky řešení jsou vzájemně propojené a zajišťují transparentní předávání informací v reálném čase.

V čem jsou jeho hlavní výhody?

Implementace robustních řešení s sebou přináší mnoho výzev. Může se jednat o náročnost na používaný hardware, čas potřebný k nasazení systému nebo náklady na údržbu. Aplikace Time Slot Control je připravená k okamžitému nasazení u zákazníka včetně nadstavbových modulů. Platformu provozujeme v Cloudovém prostředí MS Azure, proto našim zákazníkům odpadají starosti s údržbou systému a nároky na hardware. Vezmeme-li v potaz přívětivou ergonomii ovládání, snadnou propojitelnost s interními informačními systémy, nebo vysokou míru personalizace, dostáváme soubor nezanedbatelných přínosů.

Komfort služeb většinou rozhoduje o tom, proč si zákazník volí tu či onu firmu. V případě vaší společnosti je to nabídka rozšíření služby a nadstavbové moduly. Je tomu tak?

Ve chvíli, kdy zákazník projeví zájem o aplikaci Time Slot Control, je třeba důkladná analýza stávajících logistických procesů. V návaznosti na tuto analýzu navrhujeme vhodná řešení právě z portfolia našich nadstavbových modulů. Každý náš zákazník poskytuje jinou službu, působí v jiném oboru, nebo působí na trhu s rozdílnými podmínkami. Díky modulárnímu systému dokážeme přizpůsobit aplikaci takřka každému požadavku našich zákazníků. V dalších případech jsme připraveni do implementace zapojit náš vývojový tým, který se postará o řešení na míru ušité potřebám zákazníka.

Úspory se dnes skloňují ve všech pádech, vaše řešení není výjimkou. Můžete to více konkretizovat?

Největším přínosem aplikace Time Slot Control jsou úspory v různých podobách. Jedná se především o úspory času a finančních prostředků. Jako příklad můžeme uvést nejčastější úspory, které jsou viditelné od prvních dnů po nasazení. Pomocí rezervace časových oken dochází k optimálnímu rozvržení práce, úsporám nákladů na obsluhu skladu a manipulační techniky. Nasazením automatické vrátnice je možné úplně eliminovat potřebu lidské síly u vstupu do areálu. Zapojením modulu Zásobník zakázek je možné automatizovat předávání informací mezi zadavatelem přepravy a dodavatelem přepravní kapacity. Dopravci, tedy koncoví uživatelé aplikace Time Slot Control, nejsou zatěžováni vícenáklady spojenými s vytvořením rezervace časového okna nakládky, či vykládky.

Takže jsou zákazníci s aplikací Time Slot Control spokojeni?

Zpětnou vazbu od zákazníků získáváme neustále. Někteří z našich zákazníků „rostou“ společně s námi. Rozšiřují svá oddělení příjmu a expedice a pro optimalizace procesů využívají další z našich nadstavbových modulů. Zájem firem o Yard Management řešení má v současnosti jasně rostoucí trend. To je pro nás jasný signál, že jdeme správnou cestou.  Logistika v současnosti prochází rozsáhlým procesem digitalizace a automatizace. My přispíváme řešením Time Slot Control.

Můžete uvést konkrétní příklad řešení z vaší „kuchyně“?

Dispečer dodavatele přepravních služeb vytváří rezervaci časového okna vykládky nákladního vozidla na konkrétní hodinu tak, aby mohl řidič s vozidlem co nejrychleji po příjezdu složit náklad a pokračovat dále. Mezi několika málo údaji je zadána i registrační značka vozidla. Náš zákazník rezervaci schvaluje. Při příjezdu k vstupní bráně do areálu je kamerovým systémem přečtena registrační značka vozidla. Závora se zvedá a vpouští nákladní vůz do areálu. Ve stejném okamžiku se na venkovním LED panelu zobrazuje mapa areálu, kde je vyznačena rampa, u které bude dopravce obsloužen. Mezitím je ve skladu na LCD displeji zobrazena informace o příjezdu dopravce s konkrétním nákladem a pokyny, jak s vyloženým zbožím naložit. Pracovníci skladu zahájí manipulaci a příjem zboží. Nákladní vozidlo je obslouženo a odjíždí. Brána na vrátnici je otevřena po naskenování registrační značky vozu. Všechny kroky jsou zaznamenávány a údaje jsou používány pro analýzu celého procesu příjmového oddělení. Výstupy má v reálném čase k dispozici management společnosti. Skladníci mají možnost se připravit v předstihu na obsluhu dalšího nákladního vozu.

Společnost, která se nerozvíjí, spěje k zániku, napsal klasik ekonomie. Kam míří plány společnosti do budoucna, na co se mohou těšit vaši zákazníci?

Naší vizí je stát se standardním nástrojem pro optimalizaci procesů v logistických provozech. Uživatelé aplikace Time Slot Control nás inspirují při vývoji a s jistou mírou nadsázky lze konstatovat, že naše vize vychází právě z jejich potřeb. Abychom uspokojili sílící tlak na digitalizaci a automatizaci, připravujeme pro následující období několik nových funkcí, které přinesou zjednodušení práce a další úspory spojené s odbavením přepravních kapacit na příjmu a expedici. Veškeré novinky budeme pravidelně zveřejňovat na našem nově zrekonstruovaném webu www.timeslotcontrol.com.

Na závěr bych se rád zeptal, co považujete za hlavní úspěch, kterého Time Slot Control dosáhl?

Za dobu své existence jsme našli své místo na trhu a přispíváme k růstu velkým hráčům na něm bez ohledu na odvětví, ve kterém se pohybují. Navázali jsme dlouhodobé obchodní vztahy se subjekty podnikajícími například v automotive, chemickém průmyslu, retailu, strojírenství, farmacii, nebo obalovém průmyslu. Těší nás úspěch aplikace na zahraničních trzích, kam jsme úspěšně expandovali. Jsme vděční našim zákazníkům, kteří nás každý den inspirují, díky tomu dokážeme poskytovat smysluplné produkty dnes i v budoucnu.

Zdroj: CzechIndustry 1/2022