V roce 2011 se obnovitelné zdroje (energie z vodních, větrných a solárních elektráren, biomasy, průmyslových a komunálních odpadů a z bioplynu) v EU27 podílely na hrubé konečné spotřebě energie již 13 %. Podíl obnovitelných zdrojů na konečné energetické spotřebě je jedním z hlavních indikátorů v rámci Strategie Evropa 2020.

Podle ní by se měla v roce 2020 vyrábět celá pětina energie v EU z obnovitelných zdrojů. Eurostat nyní zveřejnil, jak to vypadá s plněním národních cílů v členských zemích Unie.

Největší podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie mělo v roce 2011 Švédsko (46,8 %) následované Lotyšskem (33,1 %) a Finskem (31,8 %). Státy s nejmenším podílem obnovitelných zdrojů energie pak byly Malta (0,4 %), Lucembursko (2,9 %) a Velká Británie (3,8 %). Estonsko se v roce 2011 stalo první zemí, která splnila národní cíl daný Strategií Evropa 2020. Česko, které v roce 2004 začalo na hodnotě 5,9 %, se v roce 2011 dostalo na 9,4 %, přičemž v roce 2020 má tento podíl činit 13 %.

Statistika&My, 6/2013