Sezónně očištěná průmyslová produkce v EU27 klesla v listopadu 2012 oproti říjnu 2012 o 0,3 %.

Při meziročním srovnání očištěném od vlivu počtu pracovních dnů pak tento pokles podle údajů Euro­statu činil 3,3 %. Tato data znamenají, že v meziměsíčním srovnání se pokles průmyslové produkce zpomalil, ale v meziročním srovnání došlo k jeho zrychlení.  V meziměsíčním srovnání rostla v listopadu 2012 průmyslová výroba v sedmi a klesala ve čtrnácti státech EU. Největší přírůstek zaznamenaly Estonsko (+4,7 %) a Lotyšsko s Nizozemskem (+1,0 %). Naopak nejvíce poklesla průmyslová produkce meziměsíčně ve Slovinsku (–4,0 %), Portugalsku (–3,4 %) a Španělsku (–2,5 %).

V meziročním srovnání průmyslová výroba rostla v pěti a klesala v šestnácti zemích EU. Největší přírůstek byl dosažen v Litvě (+8,9 %), Estonsku (+6,5 %) a Maltě (+6,1 %). Největší úbytek průmyslové produkce v meziročním srovnání postihl Itálii (–7,6 %), Španělsko (–7,2 %) a Irsko (–6,6 %).

V České republice byl pokles průmyslové produkce v listopadu v meziměsíčním srovnání –0,8 % a v meziročním srovnání –6,2 %.

Statistika&My, 2/2013