Financování projektů chce zajistit také formou dluhopisů 

Skupina Solar Global, jeden z největších výrobců energie z obnovitelných zdrojů na českém trhu, pokračuje v zahraniční expanzi. K polským a německým aktivitám přidává nové projekty v jižní Evropě – Španělsko a Rumunsko. V obou zemích plánuje připravovat projekty solárních elektráren o celkovém instalovaném výkonu 40 MWp v roce 2020 a dalších 80 MWp v roce 2021. Projekty realizuje společnost Solar Global Development a.s., která k financování využije částečně i prodej dluhopisů. První část dluhopisů společnost vydala v polovině srpna, na zimu připravuje další, prospektovanou emisi v řádu stovek milionů korun.

Solar Global Development pracuje na přípravě projektů výstavby elektráren ve Španělsku a Rumunsku už od roku 2019. Obě země disponují maximálním slunečním osvitem a vzhledem k propadu ceny technologie a růstu silové ceny elektřiny na trhu EU zde došlo k nárůstu poptávky po solárních projektech.

„V těchto zemích aktuálně vidíme významné příležitosti a chceme je včas využít. Použití vlastních zdrojů z provozní činnosti skupiny Solar Global je limitováno bankami, takže jsme se rozhodli financovat projekt také pomocí dluhopisů,“ říká Ondřej Valníček, ředitel společnosti Solar Global Development a.s. „Vzhledem k poměru investičních nákladů a ceny elektřiny na trhu v těchto evropských zemích jsme přesvědčeni, že tento projekt bude pro investory atraktivní,“ dodává Ondřej Valníček.

V současné době probíhá výkup pozemků a dokončení procesu získání stavebního povolení u prvních projektů. V následujících dvou letech společnost plánuje realizovat samotnou výstavbu FVE a pak částečný prodej vybraných projektů (ve fázi ready-to-build nebo kompletně postavených FVE). Příjmy z těchto prodejů společnost využije jak k úhradě dluhopisů, tak k postupnému zahájení výstavby a provozu vlastních solárních parků. Díky podmínkám na trhu již provozování solárních elektráren v jižních státech EU totiž nevyžaduje žádné dotace a přitom dosahuje atraktivní návratnosti. Firma odhaduje celkový objem financí potřebných pro realizaci projektů v následujících dvou letech, mimo bankovní úvěry, na cca 300 mil. korun. Kromě dluhopisů společnost využije také vlastní zdroje a bankovní financování.

Skupina Solar Global v ČR vlastní a provozuje 18 solárních parků o celkovém instalovaném výkonu 30 MWp a pět vodních elektráren. Solar Global Service a.s., přední český poskytovatel služeb pro provozovatele solárních elektráren v ČR, má ve správě 68 fotovoltaických elektráren o celkovém instalovaném výkonu přes 97 MWp. Solar Global je také průkopníkem ve využití velkokapacitních baterií v ČR. Vůbec jako první v Česku instaloval baterii o kapacitě 1 MWh v Prakšicích na Uherskohradišťsku.