V roce 2018 představovala obnovitelná energie 21 % celkového množství energie použité k vytápění a chlazení v Evropské unii (EU). Tento podíl se od začátku sběru dat v roce 2004, kdy činil 12 %, neustále zvyšoval. Nárůst v průmyslu, službách a domácnostech přispěl k růstu obnovitelné energie používané pro vytápění a chlazení.

Švédsko z členských států EU ji využívá nejvíce, téměř dvě třetiny (65 %) energie spotřebované na vytápění a chlazení v roce 2018 pocházející z obnovitelných zdrojů. Více než polovina energie použité na vytápění a chlazení pocházela z OZE v Lotyšsku (56 %), Finsku (55 %) a Estonsku (54 %).

Oproti tomu obnovitelné zdroje přispěly nejméně k vytápění a chlazení v Irsku a Nizozemsku (oba 6 %), Belgii (8 %) a Lucembursku (9 %).

Obnovitelná energie také zahrnuje odvozenou tepelnou (derived heat) a tepelnou energii (ze vzduchu, země nebo vody) získanou tepelnými čerpadly (tato informace ještě není dostupná ze všech zemí). V roce 2018 tato tepelná energie přispívala více než čtvrtinou (27 %) energie z obnovitelných zdrojů používaných k vytápění a chlazení. Zdroj: Eurostat

Pozn. Web Eurostatu derived heat charakterizuje následovně: Derived heat is used for warming spaces and for industrial processes and is obtained by burning combustible fuels like coal, natural gas, oil, renewables (biofuels) and wastes, or also by transforming electricity to heat in electric boilers or heat pumps. V čtyřjazyčném slovníku energetiky toto spojení není.