Ministerstvo životního prostředí zahájilo sběr žádostí o finanční podporu z programu Nová zelená úsporám Light, kde mohou lidé v důchodu a domácnosti, pobírající příspěvek na bydlení, získat až 150 000 Kč na dílčí zateplení svého domu. Oproti základnímu programu Nová zelená úsporám je hlavní změna v tom, že stát nabízí pokrytí celkové investice a vyplácí podporu předem, což je nutná podmínka, aby pomoc mohli využít lidé bez úspor. Nyní je potřeba, aby ministerstvo připravilo rozšíření programu i na komplexní energetické renovace a zaměřilo se i na řešení bytových domů s nízkopříjmovými vlastníky bytů či nájemníky.

Podle nedávné studie Platformy pro sociální bydlení a Hnutí DUHA žilo v České republice už v roce 2021, tedy v období před prudkým zvýšením cen energií, v energetické chudobě 910 tisíc obyvatel České republiky. Jako nejčastější příčinu energetické chudoby studie identifikovala vysoký podíl výdajů za energie na příjmech domácnosti, zásadní příčinou je také nízký energetický standard bytu nebo domu, který vede k vysokým výdajům za vytápění.

V programu Nová zelená úsporám Light mohou nyní lidé žádat o podporu na zateplení střechy, stropu, podlahy či fasády, výměnu oken nebo vchodových dveří. Dotace pokrývá náklady až do 100% do maximální výše 150 000 Kč. Žádat se dá o příspěvek na opatření provedená již od 12. září 2022 a dál. Lidé také mohou  využít služeb energetických poradců, s dotací budou také pomáhat poradci v Místních akčních skupinách.

Program v současné energetické krizi pomůže, ale nejde o celkové řešení situace, kdy nízkopříjmové domácnosti neutáhnou účty za energie. K tomu je potřeba:

■ nastavit tímto způsobem i podporu na celkové zateplení domu a instalaci solárních panelů na střechy,

■ zaměřit program i na bytové domy s nízkopříjmovými vlastníky bytů, kteří neutáhnou navýšení fondu oprav,

■ nastavit motivace a povinnosti pro majitele nájemních bytů,

■ rozvinout proaktivní energetické poradenství, provázané na sociální služby, aby k ke snížení plýtvání energií dostali impuls opravdu všichni.

Komplexní řešení podrobněji navrhují organizace sdružené v iniciativě Energie lidem (www.energielidem.cz)

Ondřej Pašek, energetický expert z Hnutí DUHA, řekl:

„Stoprocentní dotace na zateplení pro nejpotřebnější je krok správným směrem. Částka ale vystačí jen na výměnu oken nebo zateplení půdy, nebude už stačit na celkové zateplení domů. Bez úplného zateplení ale budou spotřeba i účty za energie stále vysoké. Je proto potřeba jít v Nové zelené úsporám Light dále, nabídnout vysokou míru podpory pro komplexní zateplení a zahrnout také bytové domy a nájemní byty.”