Energetická skupina innogy pokračuje v Moravskoslezském kraji (MSK) i letos v úspěšné spolupráci s Asociací občanských poraden (AOP) na společném projektu. Ten nabízí pomoc lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů ocitli ve finančních problémech. Právě nyní v době pandemie koronaviru je pomoc o to více potřebná. V nelehké době také stále přetrvává trend nekalých praktik energošmejdů. Na denním pořádku jsou velmi často úplně beznadějné případy seniorů, kterým hrozí mnohatisícové sankce.

innogy varuje i před negativním fenoménem posledních měsíců, kterým se staly pochybné aukce. Zákazník v nich vůbec nerozhoduje o konkrétním finálním dodavateli energie a dostává se do pasti vysokých pokut, když nechce akceptovat smlouvy s neznámým a podivným obchodníkem. V praxi se tak ukazuje, jak moc chybí legislativa na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu. Změnu by měla přinést stále v parlamentu odkládaná novela energetického zákona.

„Díky úzké spolupráci Asociace občanských poraden a firmy innogy poradny pomáhaly občanům řešit často složité situace vzniklé nekalými praktikami některých dodavatelů energií,“ uvádí Hynek Kalvoda, předseda Asociace občanských poraden, a dodává: „Klienti také v mnoha případech řešili situaci spojenou s odstoupením od smlouvy. Většinou šlo o seniory žijící osaměle, kteří jsou snadnou obětí pro podomní prodejce energií a není výjimkou, že mají podepsáno smluv několik. Tyto záležitosti vyžadovaly více konzultací, než se podařilo zrušit vše bez deaktivačních poplatků.“

Spolupráce innogy s AOP se osvědčila především pro zákazníky, kteří řeší nejen své závazky u innogy, ale dostali se do dluhové pasti, neorientují se ve vyúčtování energií, neporozuměli pohledávkám a dlužním částkám nebo si neumí správně nastavit priority splácení či zajištění úpravy splátkových kalendářů.

„Každý se někdy může dostat do složité životní situace a finanční tísně, kdy může mít problém včas uhradit své závazky – například zálohy za energie či vyúčtování, což je v dnešní době více než aktuální téma. Snažíme se jednat vstřícně a se zákazníky, kteří mají zájem svoje finanční problémy řešit, se dohodnout,“ vysvětluje Lumír Nováček, jednatel innogy Zákaznické služby. „V AOP jsme našli zkušeného partnera, který se v této citlivé sociální problematice velmi dobře orientuje. Spolupráce se v loňském roce osvědčila, proto v ní pokračujeme i letos,“ doplnil Lumír Nováček.

Šest poraden AOP v Moravskoslezském kraji řešilo v minulém roce téměř dva tisíce dotazů k dluhové problematice. Nejvíce dotazů se týkalo exekučního řízení a s tím souvisejících dluhů za energie.

V České republice se vedou přes čtyři miliony exekučních řízení. Jedním z nejvíce ohrožených regionů je z tohoto pohledu právě MSK, kde se v exekuci nachází přibližně každý desátý obyvatel starší patnácti let, tedy více než 112 tisíc lidí.

AOP je nezisková organizace, která působí v ČR od roku 1997. V jednotlivých krajích sdružuje celkem 34 občanských poraden, jež bezplatně radí lidem v nepříznivých životních situacích. V MSK lze občanské poradny navštívit kromě Ostravy také v Havířově, Karviné, Novém Jičíně, Opavě. Více na obcanskeporadny.cz.