Vyjádření Luboše Vrbaty, vedoucího DZD Solar (fotovoltaické divize společnosti DZ Dražice, největšího českého výrobce ohřívačů vody s téměř 70letou tradicí a výhradního dovozce tepelných čerpadel NIBE)

Spolu s nástupem dětí do škol pomalu končí i dotační prázdniny programu Nová zelená úsporám (NZÚ), které vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR kvůli implementaci nových opatření. Ukončení přijmu nových žádostí k 30. červnu vyvolalo u veřejnosti obavy z omezení státních dotací, především na fotovoltaické systémy. Nestalo se tak. Žadatelé sice najdou v aktualizovaném znění NZÚ určité změny, její základní pilíře ale zůstaly zachovány (a navíc se uvažuje o otevření dalšího, mírně kontroverzního dotačního titulu Oprav dům po babičce). Úpravami prošel i program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy – NZÚ Light, z něhož je nyní možné čerpat finanční prostředky na solární systémy pro ohřev vody.

Nová zelená úsporám slibuje snadnější administrativu a téměř nezměněnou výši podpory pro fotovoltaické systémy

V průběhu září opět odstartuje přijímání žádostí o podporu v rámci další etapy NZÚ (a to i zpětně na opatření realizovaná po 12. září 2022), která poběží do 31. prosince 2024, nebo do vyčerpání vložených finančních prostředků. Jejím hlavním cílem je zpřístupnění dotací dalším skupinám žadatelů v oblasti bytových domů a zjednodušení dosud velmi složité administrativy: k podání žádosti totiž nově stačí pouze bankovní identita a žadatelé již nemusí dokládat projektovou dokumentaci u tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Za velmi dobrou zprávu považuji, že podpora na pořízení a instalaci domácí fotovoltaické elektrárny (s maximálním výkonem systému 10 kWp) zůstává ve stejné výši jako doposud (tedy max. 200 000 Kč, což je součet výší podpory za jednotlivé části systému): z vydaných materiálů dokonce vyplývá, že vzrostly finanční prostředky vyčleněné na klasickou (nehybridní) elektrárnu (z 40 000 Kč za 2kWp na 60 000 Kč*). Díky dotaci si ji tak může žadatel (při efektivně dimenzovaném systému) pořídit i za polovinu ceny. V médiích se sice objevilo, že vládní plán ozdravných opatření na stabilizaci státního rozpočtu zvažuje omezení výdajů na provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny. To se však netýká nových fotovoltaických systémů, na které zájemci čerpají pouze jednorázovou investiční dotaci – například právě z programu NZÚ. Jedinou negativní úpravou, která do něj byla zapracována, je proto snížení počtu dotovaných nabíjecích míst pro elektromobily.

Nová zelená Light nově zahrnuje fotovoltaický ohřev vody

Program NZÚ Light, dosud zaměřený především na zateplování, nyní nabízí řešení pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy, které si chtějí nechat nainstalovat fotovoltaický (solární) systém pro ohřev vody. Díky němu mohou žadatelé získat až 90 000 Kč na ohřev vody elektřinou z fotovoltaických panelů nebo její sekundární využití pro provoz elektrospotřebičů. A co je asi to nejdůležitější: tyto finanční prostředky mohou čerpat již před samotnou realizací projektu, případně si o ně zažádat, pokud opatření provedli po 12. září 2022 a žádné dotace na ně nezískali. V DZD Solar aktuálně nabízíme tři optimální řešení fotovoltaického ohřevu vody: systémy Logitex, Solar Kerberos a Solar Eco**.

Věnujte pozornost efektivně navrženému systému

Na závěr všem žadatelům radím: opravdu pečlivě vybírejte firmu, která vám navrhne optimální řešení pro vaši domácnost a dodá a nainstaluje kvalitní systém. Důraz je třeba klást na odbornost, kladné reference od stávajících zákazníků a profesionální klientskou péči. Pokud totiž není sestava správně dimenzovaná, klesá její efektivita (vyrábí elektřinu kratší část roku, než by mohla), úspora nákladů na ohřev vody i návratnost celé investice. Totéž samozřejmě platí i u jiných kombinací s fotovoltaickým systémem.

Výše podpory v rámci NZÚ pro jednotlivé části systému domácí fotovoltaické elektrárny (podoblast C.3)*

Jednotlivé varianty řešení fotovoltaického ohřevu vody od DZD Solar**

Systém Logitex se zásobníkem vody LX ACDC M/M+K (125/160/200 litrů) umožňuje přímé napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné energetické ztráty. Unikátní sestava dvou topných spirál v jednotlivých zásobnících slouží pro připojení stejnosměrného proudu z fotovoltaiky a pro připojení z elektrické sítě.

Systém Solar Kerberos zajišťuje maximální využití energie z fotovoltaických panelů a minimalizuje spotřebu energie ze sítě využitím inteligentního řízení ohřevu vody. Vysoké účinnosti dosahuje díky DC/DC měniči se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT). K soustavě je možné připojit nový (modely OKCE 125/160/200) i stávající ohřívač vody.

systému Solar Eco je ohřev vody zajištěný pomocí elektrické energie z fotovoltaických panelů a regulátoru s MPPT na střídavé napětí AC. Unikátní sestava dvou topných spirál v ohřívačích vody (nových – modely OKCE 2,2 kW 125/160/200, nebo stávajících) slouží pro připojení výkonu z fotovoltaických panelů a pro připojení z elektrické sítě.

Více na: www.nibe.czwww.dzd.czwww.dzd-solar.czwww.klima-drazice.czwww.dzd-argo.cz