V současné době, která je závislá na konstantním toku informací a neustálému přístupu k nim, je zajištění nepřerušovaného a nerušeného zdroje elektrické energie klíčovou oblastí pro průmysl, státní zprávu, zdravotnictví nebo domácnosti. Nová generace UPS však přináší také schopnost využívat uloženou energii pro sekundární funkce, čímž se výrazně zvyšuje význam těchto zařízení. Na naše otázky nám odpověděl Pavel Klaban, Sales Manager Power Quality and IT Channel CZ & SK ve společnosti Eaton.

Proč je zařízení UPS v současné době nutností?

Budovy, služby a procesy jsou stále více závislé na výpočetní technice, internetu věcí (IoT) a dalších citlivých elektronických zařízeních připojených k síti a již nyní se musíme stále více zaměřovat na otázky spojené s řízením elektrické energie. Znamená to, že schopnost zvládat poklesy napětí, přepětí či napěťové špičky spolu s rušením na přívodu či dalšími změnami napájení je stejně důležitá jako zvládání úplných výpadků napájení. Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) zajištuje tuto ochranu. Zjistí, kdy se zhorší kvalita napájení nebo dojde k výpadku proudu, a poskytne téměř okamžitou ochranu před přerušením napájení, takže je možné aktivovat záložní zdroj elektrické energie nebo kontrolovaně vypnout zařízení.

Jak byste shrnul hlavní výhody využívání zařízení UPS?

Určitě je to pomoc se zajištěním kontinuity podnikání. Zejména pokud jde o nákladné prostoje, které brání podnikům a organizacím poskytovat služby, vyrábět produkty a obsluhovat zákazníky tak, aby naplnily jejich vysoká očekávání. Problémů s napájením se lze vyhnout právě pořízením vhodného UPS. Samozřejmě je to také pomoc při ochraně majetku. Potenciál škod způsobených výpadkem a špatnou kvalitou napájení je značný – zejména při náhlém obnovení dodávek proudu. Technologie UPS hladce zvládne všechny fáze přerušení napájení, čímž snižuje potřebu nákladných oprav a výměn.

S tím, jak se komerční i veřejné budovy zvětšují a stávají se složitějšími, roste i potřeba bezporuchových systémů, které zajišťují bezpečnost jejich obyvatel. Dveře, výtahy a pojezdy jsou závislé na nepřerušovaném napájení, které umožňuje rychlý a bezpečný pohyb po budově a v případě nutnosti rychlou evakuaci. A pro zařízení, jakými jsou například nemocnice s operačními sály a jednotkami intenzivní péče (JIP) plnými citlivého vybavení pro záchranu lidských životů je zajištění nepřetržitého fungování absolutní nutností. UPS poskytuje téměř okamžitou odezvu v případě výpadku napájení nebo kolísání proudu a nabízí zdravotnickému personálu jistotu, že péče o pacienta nebude ohrožena.

UPS již zvládnou více než jen zajistit přívod elektrické energie. Vysvětlíte nám jak?

Technologie UPS zdaleka není jen jednoduchým záložním řešením, ale stává se stále sofistikovanější a její nedávný vývojový posun se v současných podmínkách ukazuje jako nezbytný, zejména vzhledem k rostoucím nákladům na energii. UPS systémy, které se používají v průmyslových, byznysových a dalších zařízeních v případě výpadku proudu pro plynulé přepnutí na alternativní zdroj energie, jako je generátor, donedávna obvykle pracovaly kdesi na pozadí, a to většinou bez povšimnutí. Nyní však jejich schopnost využívat uloženou energii pro sekundární funkce výrazně zvyšuje jejich význam. Kromě zajištění kontinuity podnikání v případě absence napájení lze UPS využít také jako distribuovaný zdroj energie, který pomáhá elektrickým sítím zvládat vysokou variabilitu, s níž se setkáváme v dnešní době nejistoty.

Jak mohou těchto nových funkcí využít například datová centra?

Probíhající energetická krize má dopad na všechna odvětví – zejména na velké spotřebitele energie, jako jsou datová centra. Jak jsme však viděli na příkladu Irska, nedávný vývoj v oblasti technologie UPS znamená, že tato datová centra mohou přeměnit svá stávající aktiva na zdroj příjmů a prodávat svou uloženou energii energetickým společnostem, aby zvýšily tolik potřebnou flexibilitu sítě.

Pro většinu datových center je UPS stále vnímána převážně jako prostředek ochrany kritických zátěží v případě výpadku proudu nebo nuceného vypnutí. V současné situaci si však mnozí začínají uvědomovat, jak mohou podpořit přechod na novou energetiku, přispět ke stabilitě sítě a otevřít nové zdroje příjmů, a to vše s využitím stávající infrastruktury UPS.

V polovině března jste odstartovali prodejni akci Eaton Mánie, která je zaměřená právě na oblast UPS zařízení…

Eaton Mánie je naše úspěšná prodejní akce, kterou organizujeme už po několikáte v řadě. Tentokrát je zaměřená na kompletní sortiment produktů záložních zdrojů. Stačí sbírat body za nákupy u vybraných IT distributorů a měnit je za zajímavé ceny.

Jaké další novinky chystá společnost Eaton v oblasti UPS a záložního napájení?

V průběhu května bude probíhat prodejní akce zaměřená na prodloužené záruky nad rámec běžné záruky. Ty je možné kombinovat s kyberneticky bezpečným dohledem pro včasnou detekci stavu a anomálií UPS.

Během června připravujeme uvedení nové generace jednofázových line-interactive UPS 5E G2. Ta nahradí stávající generaci UPS 5E a mimo jiné také nově nabídne provedení UPS se zásuvkami typu FR, která ve stávající generací chybí. Na podzim očekáváme příchod nové generace 3 fázového UPS do racku.