Výroba elektrické energie ze slunečního záření prožívá nebývalý boom. Čísla hovoří o tisících fotovoltaických instalací jen v České republice. A jejich počet se díky štědré podpoře státu bude zvyšovat. Jenže zařízení na výrobu čistá elektřiny netvoří jen panely, kabely a baterie na ukládání energie. Jedná se o technicky náročný mechanismu, který, aby fungoval bezpečně a spolehlivě, musí splňovat řadu požadavků a technických norem. Na našem trhu je dnes spousta komponent pro fotovoltaické elektrárny od špičkových až po takové, které přinášejí více škody než užitku. Mezi ty první patří řešení od společnosti BONEGA, která již přes 30 let dodává kvalitní a cenově dostupné jistící přístroje do elektrických rozváděčů, navíc na ně poskytuje tříletou záruku. V loňském roce se zaměřila na vývoj nových zařízení a služeb pro fotovoltaiku, které jsou nejen vysoce kvalitní a spolehlivé, ale i úsporné, což je v současnosti vysoká přidané hodnota. Nabídku značky BONEGA shrnujeme níže.

Rozváděče, přepínače sítí a další novinky pro fotovoltaiku

A. Velkosériová výroba rozváděčů pro fotovoltaické elektrárny (FVE) do 10 kW a pro dobíjecí stanice

Předností společnosti pro výrobu rozváděčů jsou nejen dostatečné zásoby všech komponent, vstřícné ceny, ale také veškerý servis přes odpovídající výrobní dokumentaci až po samotný výrobní štítek a tříletou záruku či jen samotné dodávky všech komponet.

  1. Rozváděče pro FVE – AC

Součástí jsou kvalitní jističe s 10 kA vypínací schopností, přepěťové ochrany (svodiče) 3P +NPE třída I+II (dřívější značení B+C) viz: BONEGA http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/pep_prepetove_ochrany.asp.

  1. Rozváděče pro FVE – DC

Součástí jsou kvalitní přepěťové ochrany (svodiče) 3P třída I+II (dřívější značení B+C) viz: Weidmuller https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=cs&ObjectID=2530610000, kde je mimo jiné celkový vybíjecí proud 12,5 kA.

Poznámka: Mnozí dodávají do rozváděčů pro FVE přepěťové ochrany (svodiče) jen třídy II nebo s celkovým vybíjecím proudem pod 12,5 kA. Ty lze však použít pouze za velmi ojedinělých podmínek, jinak hrozí zničení FVE. Mnohem bezpečnější je tedy použití třídy I+II. Více podrobností lze najít v normě ČSN CLC/TS 50539-12.  

  1. Rozváděče pro dobíjecí stanice AC

Součástí jsou jističe s 10 kA vypínací schopností a s odpínáním „N“ vodiče 3P+N,  kvalitní 4P proudové chrániče typ „A“ nebo připravovaný typ „B“

Záměrně jsou rozváděče AC, DC, i pro nabíjecí stanice, z bezpečnostních důvodů vyráběny v samostatných rozváděčových skříních s krytím IP 65, neboť sloučením do jedné rozváděčové skříně vzniká VELKÉ riziko nedostatečných vzdušných vzdáleností a povrchových cest. Sestavy jsou vhodné pro všechny významné provozovatele sítí jako je ČEZ, E-ON, PRE, EGD.

BONEGA ještě přijímá objednávky rozváděčů na rok 2023. V případě zájmu vám bude sděleno více technických informací a cenová nabídka.

B. Sestava automatického přepínače sítí založena ne na stykačích, ale na jističích

U FVE vzniká často potřeba přepínat vyrobenou energii z jedné sítě na druhou a to v drtivé většině případů při maximální zátěži (za plného slunečního svitu). Například:

► uživatel nechce promarnit vyrobenou energii a v případě odepnutí FVE z distribuční sítě (pro prodej) požaduje dočasné využití třeba pro dobíjení akumulátoru, ohřev vody, atd.

► u ostrovních systému FVE je obvykle požadavek na to, aby se přednostně ohřívala voda v akumulační nádrži a po dosažení požadované teploty se energie přepnula na nabíjení akumulátorů a po poklesu teploty vody zase naopak

► přepínání z FVE na tepelné čerpadlo, větrnou elektrárnu či jiný náhradní zdroj

Zjednodušeně lze popsat fungování tak, že je pro uživatele například prioritní prodej el. energie do přenosové sítě. V případě odpojení od „prodejní sítě“ (dálkově přes HDO) se automaticky systém přepne do druhé sítě, například pro dobíjení akumulátoru. Po obnovení možnosti prodeje el. energie do přenosové sítě se systém automaticky přepne do této priority. V jiných aplikacích si zákazník de facto určí, co je pro něj prioritní síť a co podružná a systém automatického přepínání pak podle toho funguje.

Existuje v současnosti mnoho systémů. Především fungují na bázi stykačů, o kterých se předpokládá, že bez rozdílu značky budou sloužit cca 4 roky a pak bude nutná jejich výměna. Navíc jsou stykače poměrně velkým spotřebičem el. energie. Z podnětu dodavatelů FVE  vzešel požadavek vymyslet jiné spolehlivější řešení. Vývojový tým BONEGA zvolil z důvodu dosažení velmi vysoké spolehlivosti pro automatické přepínání dvou sítí místo stykačů jističe (navíc pro bezpečnější provoz s odpínáním „N“ vodiče). Ty jsou svou konstrukcí (vynašeče, zhášecí komora, atd.) přímo předurčeny na vypínání i zapínání pod plnou výkonovou zátěží. Jmenovité proudové hodnoty a charakteristiky jističů 3P+N lze snadno pro jednotlivé sítě volit podle potřeb zákazníka. Navíc sestavu lze jednoduše v budoucnu přizpůsobit novým výkonům jen rychlou výměnou jističe. Ovládací obvody jsou pro jistotu odjištěny 2A jističem.

Výhody:

  • téměř nulová spotřeba el. energie oproti stykačům (nahazovač má spotřebu jen při přesunu páčky jističe z jedné pozice vypnuto do druhé pozice zapnuto nebo naopak)
  • vysoká spolehlivost
  • dlouhá životnost
  • variabilita dle výkonů
  • menší počet zabraných modulů v rozvaděčové skříni
  • snadné monitorování stavů sítí

Bonega dodává sestavu na liště DIN, na přání případně i v rozváděči.

Pro ilustraci krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=OqW2G3BNpd4

C. Sestava ručního přepínače sítí založena ne na stykačích nebo na vypínačích, ale na jističích

Stejně jako u předchozí automatické sestavy je i tato ruční sestava záměrně konstrukčně postavena na jističích, které jsou mnohem více předurčeny na vypínání i zapínání pod plnou zátěží. Funkčnost je zabezpečena pomocí podpěťových spouští tak, aby se ani při ručním ovládání nemohly dvě sítě potkat.

V případě zájmu společnost sdělí více technických informací a cenovou nabídku.

D. Výroba dokumentace k rozvaděči DC včetně dodání výrobního štítku

Významným přínosem pro řešení FVE je také naše online aplikace www.navrh-rozvadece.cz. Ta byla nedávno rozšířena mimo rozváděčů AC, také pro rozváděče DC do U max. 1500 V. Především jde však o aplikaci, kde je možné pro výrobu jednoho rozváděče kombinovat aktuálně přes 48 000 ks přístrojů od různých výrobců a vše vkládat do dnes více jak 2 200 skříní. Principiálně funguje aplikace tak, že po zadání přístrojů automaticky vypočítá nejhorší možné zatížení fází a navrhne uživateli skříně, které jsou schopné odvést vzniklé teplo, aniž by narůstala nežádoucí teplota v rozváděči. Poté uživatel vloží přístroje do „pomyslného rozváděče“ a tím si vytváří de facto „fotografii“ čelního pohledu. Po zadání administrativních údajů aplikace vygeneruje veškerou potřebnou dokumentaci do pdf a automaticky je zašle jako přílohy na určený email.

Veškerá dokumentace je poskytována jak v češtině, tak i ve slovenštině.

QR kód umožňuje výše uvedenou dokumentaci načíst přímo z výrobního štítku do mobilu či PC. Vše je totiž uloženo na unikátní webové stránce pro každý rozváděč zvlášť.

Pokud z nějakých důvodů nechcete dokumentaci vytvářet ve webové aplikaci sami, neváhejte společnost kontaktovat. Její specialisté jsou připraveni poskytnout službu zpracování celé výrobní dokumentace za vás.

 

E. Náhrada stykačů v AC rozváděčích

Do sériové výroby bude během následujících několik týdnů zařazen AC rozváděč pro FVE, ze kterého budou zcela vyřazeny stykače. Jedná se o část rozváděče, která zabezpečuje dálkové odpojení FVE od distribuční sítě a naopak (dálkově přes HDO).

Jde o reakci na opakující se požadavky trhu (jak je podobně uvedeno výše v bodu B), že používané stykače (bez rozdílu jejich výrobce) jsou VELMI nespolehlivé. Mnohé firmy plánují pro jistotu dokonce jejich pravidelné preventivní výměny. Navíc jsou stykače nemalým spotřebičem el. energie. Vývojový tým BONEGA přišel s řešením nahradit tyto stykače speciálně zkonstruovanými nahazovači jističů. Přínosem je nejen zásadní zvýšení spolehlivosti, ale také významná úspora el. energie neboť spotřeba probíhá jen po krátkou dobu při změně pozice jističe (vypnuto/zapnuto) a současně tato kombinace zabere méně místa na DIN liště.

Odbornou veřejností je toto vnímáno jako významné a dokonce i jako převratné řešení vyšší spolehlivosti, bezpečnosti a úspor energie.

F. Připravují se proudové chrániče typu „B“

Doposud BONEGA dodává proudové chrániče typu „AC“, „A“ a „S“. O nových proudových chráničích typu B budeme informovat na webových stránkách společnosti Bonega a dalších partnerských webech.

Kontakt

Dipl. ing. Roman Hudeček
BONEGA
www.bonega.cz
navrh-rozvadece.cz
signalizator.cz
chytrevodomery.cz

696 66 Sudoměřice nad Moravou 302
email: roman.hudecek@bonega.cz
tel./fax: (+420) 518 335 216

mobil: (+420) 603 542 347