Společnost GEFCO, přední světový poskytovatel multimodálních řešení dodavatelského řetězce, podepsala smlouvu s firmou Airbus, globálním lídrem leteckého průmyslu. GEFCO pro Airbus zajistí přechod k čistšímu, ekologičtějšímu dodavatelskému řetězci. Postupnými kroky nahradí jednorázové obaly speciálními recyklovatelnými kontejnery pro opakované použití. Podpisem smlouvy se oba subjekty zavazují plnit nejpřísnější ekologické normy a současně zvýšit efektivitu leteckých nákladních přeprav.  

Podpora přechodu k recyklovatelným obalům

Od ledna 2019 spravuje společnost GEFCO pro Airbus nové recyklovatelné obaly, určené pro přepravu komponentů od evropských dodavatelů do 10 montážních závodů ve Francii, Německu, Španělsku a Velké Británii. Jde o více než 30 000 položek a Airbus plánuje postupně rozšířit tato udržitelná řešení do všech závodů i ke všem svým dodavatelům v Evropě.

Použití recyklovatelných kontejnerů umožní Airbusu výrazně omezit množství jednorázových obalů v dodavatelském řetězci a tím skokově zlepšit odpadové hospodářství. Díky vyšší stohovatelnosti kontejnerů bude firma schopna maximálně využít nákladní prostor kamionů a snížit jejich počet. A tím i spotřebu energie a uhlíkovou stopu. Tento přístup je v souladu s aktuální filosofií leteckého průmyslu, který prochází hloubkovou transformací a vyžaduje trvalé zlepšování logistického výkonu při současném dodržování vysokých ekologických standardů i od svých dodavatelů.

Zprostředkování komplexní správy obalů v rámci celého dodavatelského řetězce

Informace o objednávkách, sběr, nakládky a přepravu recyklovatelných obalů zpracovává každodenně šest center společnosti GEFCO pro správu obalů. Týmy expertů společnosti GEFCO pro Airbus zajišťují také majetkový audit a školí provozní týmy Airbusu ve správě obalů a práci se systémem NETBOX IT, který trackuje kontejnery a zajišťuje monitoring zakázek v reálném čase. Školení nabízí GEFCO i dodavatelům společnosti Airbus, jejichž přechod k udržitelnému nakládání s obaly Airbus podporuje.

Lidské zdroje, technické zázemí i více než 70leté know-how společnosti GEFCO v oblasti služeb pro moderní dodavatelský řetězec zajišťují firmě Airbus nejvyšší úroveň monitoringu toků s cílem podpořit správu dodavatelského řetězce a současně přispět ke zlepšováním procesů napříč celým odvětvím.

Emmanuel Arnaud, GEFCO Executive Vice President pro obchod a markeitng okomentoval dosavadní spolupráci: „Jsme velmi hrdi na důvěru, kterou v nás Airbus vkládá, a těší nás, že se takto ambiciózní projekt opírá právě o naše jedinečné odborné znalosti v oboru recyklovatelných obalů. Mezinárodní přítomnost společnosti GEFCO i naše provozní schopnosti, především v oblasti logistiky pro automobilový průmysl, nám umožňují se chopit této výzvy v souladu s mottem naší značky – ‘Partners, unlimited’.“