Na náhradách škod způsobených loňskou zimní kalamitou se vynaložilo jenom v domech spravovaných OPBH asi dva a půl milionu korun. Aby se to neopakovalo, věnujte pozornost především základním zdrojům nebezpečí a úrazů. Jsou to: střechy, okapy, chodníky, vstupní schody do domu a na dvory, balkóny, římsy, dvory, vodovody, uzávěry vody a sklepy, záchody, koupelny, odpadové roury, ústřední topení, expanzní nádoby, výtoky na zahrady a dvory.

Velkým nebezpečím pro chodce je nečistý neposypaný chodník, sníh na střechách a balkónech a rampouchy. Zařiďte proto, aby byl chodník včas očištěn a posypán. Dohlédněte, aby okapové roury a žlaby byly v dobrém a čistém stavu. Rampouchy je třeba včas odstranit.

V zimní období je nutno podle potřeby i vícekrát za den zbavovat chodníky sněhu a posypávat je proti náledí v celé šíři co nejdříve. Sníh se ponechává na okraji chodníku v hromadách. Vstupy do poduličních zařízení (hydrantů, kanalizačních vpustí, stok) musí zůstat volné. Shrnout sníh z chodníků do jízdní dráhy (vozovky) není dovoleno. Napadne-li sníh v noci nebo utvoří-li se v noci náledí, musí být nejpozději do 6. hodiny ranní chodníky očištěny a posypány zdrsňujícími hmotami.

Zabezpečení vodovodního a odpadového potrubí: Izolujte vodovodní potrubí v těch částech domu, kde by mohl mráz působit nejcitelněji. Bude to zejména na půdách, v podkroví, na chodbách, ve sklepích apod.

Potrubí ve sklepích chráníme uzavřením a utěsněním všech oken, dveří a otvorů. Nezapomeňte, že již při dvouminutovém průvanu při 18 až 20 stupních C mrazu zmrzne voda v potrubí.

Povrchová potrubí a výtoky vody na dvory a zahrady včas uzavřete, vodu vypusťte a ventil profoukněte, aby voda nezůstala pod sedlem.

Stoupací roury v místech, kde hrozí zamrznutí, uzavřete a vodu současně vypusťte. Pouhé uzavření nepomůže, naopak zamrznutí usnadňuje. Uzavírat a vypouštět vodu pro celý dům není dovoleno. Za abnormálních mrazů a se svolením vodárny lze uzavřít jen ohrožené části domu.

Záchodové mísy v ohrožených prostorách uchráníte nalitím roztoku červené nebo kuchyňské soli do vodního uzávěru, tj. do dolní části mísy.

Splachovací nádrže. Přítok uzavřete a potom vodu vypusťte. Zbylou vodu ze dna nádrže je však nutno vybrat nebo odsát.

V koupelnách: V lázeňských kamnech nejlépe vodu ohřejte. Kdybyste vodu vypouštěli, nesmíte zapomenout, že pod výtokovým kohoutem zůstává ještě dosti vysoký sloupec vody.

Kuchyňské výlevky a umyvadla zajistíte před mrazem vypuštěním vody ze sifonů. Otvor ucpete. V případě, že vám přes veškerou péči vodovod zamrzne, uzavřete ihned zamrzlou větev a pokuste se odvodnit tu část potrubí, která není ještě zamrzlá, a postarejte se o rozmrazení. To má dělat odborník. Nejúčelnější a nejbezpečnější je použít horké vody. Vháníme ji buď do trubek nebo namáčíme hadry, kterými zamrzlé místo opakovaně pokrýváme. Obaly se zahřátým pískem mohou teplou vodu nahradit. Volný odtok vody tj. trvalé pozvolné odpouštění vody je zakázán. Vypuštění vody z ohrožené části vodovodního potrubí, jakož i některá jiná opatření, o kterých zde byla řeč, způsobí na několik dní určité nepohodlí. Tyto nepříjemnosti jsou však lepší než oprava potrubí poškozeného mrazem.

Nezapomeňte, že každý úraz a každá škoda, kterou zaviní majitel domu nebo jeho odpovědný zástupce, přináší mu odpovědnost trestní a odpovědnost finančně právní. Loňská zima nás všechny důkladně poučila o tom, co dovede mráz způsobit škod na domovním majetku, nejsou-li včas určena všechna nutná opatření. Státní pojišťovně bylo jen na území hlavního města Prahy hlášeno 26 000 škod na vodovodních instalacích. Tento počet byl však v Praze daleko větší, poněvadž uvedená cifra se týkala pouze škod na pojištěném majetku. Nespoléhejte na to, že letos nebude tak tuhá zima jako loni, a připravte se důkladně na zimní období, dokud je čas.

Není překvapen, kdo je připraven.

Zdroj: Praha 63