Na staveniště mezinárodního tokamaku ITER ve Francii 16. prosince 2021 dorazil prototyp jednoho z nejdůležitějších systémů. Prototyp středové části divertoru byl vyroben v reálném měřítku ve výzkumném ústavu NIIEFA (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom).

„Jde o nejsložitější součást tokamaku, při jejímž vývoji museli ruští vědci použít velmi přesné výpočty a originální technická řešení. Kromě požadavků na spolehlivost a bezpečnost bylo důležité zajištění rovněž velké rozměrové přesnosti kvůli tomu, jak extrémní budou provozní podmínky divertoru,“ uvedl náměstek generálního ředitele ústavu NIIEFA Igor Rodin.

Doručená středová část divertoru bude nyní namontována do bloku divertoru a projde sérií zkoušek. Po potvrzení požadovaných parametrů bude v roce 2022 zahájena sériová výroba tohoto dílu. Ústav NIIEFA celkem vyrobí 54 středových částí divertoru a čtyři náhradní. Dodávky budou dokončeny v roce 2027.

Divertor se nachází ve spodní části vakuové nádoby tokamaku a jeho účelem je odvod výkonu reaktoru a udržování čistoty plazmatu. Pokud se kvůli působení plazmatu uvolní nějaké částice z primární stěny, tak budou díky divertoru odebrány už z okraje plazmatu a nedostanou se do jeho jádra, které by ochladily. Zařízení se skládá z těla bloku, na které se montují vnější součásti (japonské výroby), vnitřní součásti (evropské výroby) a centrální část (ruské výroby).

ITER je mezinárodním zařízením, které má jako první získat z termojaderné fúze více energie, než se do ní vloží. S ohledem na počet zapojených zemí a investiční náklady, jde o jeden z největších příkladů globálního partnerství v oblasti jaderné energetiky. Cílem je ukázat v praxi možnosti řízené termojaderné fúze, která představuje velmi čistý a bezpečný zdroj pro budoucnost lidstva. Do projektu se zapojuje Čína, Evropská unie, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Rusko a USA.

Důležitý přínos má i Rosatom, který koordinuje výzkum, výrobu a dodávky za ruskou stranu. Celkem bude z Ruska dodáno 25 složitých systémů s vysokou technologickou náročností jako například supravodivé cívky hlavních magnetů.