Pokud firma uvažuje o migraci z on premise řešení do cloudu, měla by při výběru poskytovatele služeb zvážit i to, kde má umístěné nejen své servery, ale též klientskou technickou podporu. Platí totiž pravidlo, že čím dále od České republiky se data centrum i servis nachází, tím komplikovanější je pak pomoc v případě nenadálého incidentu.

Řekněme to bez obalu. Stoprocentní zajištění bezproblémového chodu celé IT infrastruktury si v Česku může dovolit pouze firma, která má pro vlastní IT natolik velký rozpočet, aby si skutečně pokryla perfektní technické řešení, vysoce kvalitní zabezpečení a zároveň měla k dispozici robustní IT oddělení s přesně diferencovanými rolemi. Většina malých a středních firem si však tak obrovské investice nemůže dovolit, a tak provozuje svou infrastrukturu se zastaralými technologiemi a má daleko menší personální zázemí. Jinak řečeno, téměř každá menší firma má podhodnocené zdroje na oblast IT a tyto zdroje navíc nevyužívá efektivně. Zdánlivě neřešitelná situace má však východisko v podobě přechodu do cloudu. Poskytovatel cloudových služeb totiž bezproblémový a bezpečný chod na nejmodernějších technologiích garantuje při obdobných nákladech.

Jazyková bariéra je největší nevýhodou globálních poskytovatelů

Většina menších společností si po přechodu do cloudu zpočátku vystačí s tím, že bude využívat kancelářské služby, cloudové úložiště a případně nějaké menší systémy důležité pro správu firmy. A byť by si mohli tyto služby pořídit u globálních poskytovatelů napřímo, často volí variantu lokálního poskytovatele, který je dodavatelem konkrétních řešení na míru.

Důvodem je fakt, že cloudové služby světových hráčů běží na velikých serverech v datových centrech, která jsou většinou umístěná v různých lokacích po světě. Pro malé a střední české firmy to sice znamená o něco nižší provozní náklady než v případě lokálního poskytovatele, ale zároveň se s touto variantou pojí nezanedbatelná rizika. Jedním z nich je například skutečnost, že zákazník nemá dostatečný přehled o tom, kde přesně se jeho data nacházejí a ve smluvních podmínkách často chybí garance zálohování dat i odpovědnost za vzniklé škody.

Častý je také problém s řešením bezpečnostních incidentů i technických potíží, protože zákaznická podpora sídlí tisíce kilometrů daleko. A dokonce i člověk, vybavený velmi dobrou byznysovou angličtinou, může mít potíže při snaze vysvětlit operátorovi, co konkrétně přestalo fungovat, protože technická angličtina je velmi specifická. „Zároveň tím, že podpory sídlí běžně v asijských zemích, typicky třeba v Indii, bývá problém s porozuměním pracovníkům na telefonických linkách. A mnohdy ani oni nevládnou tak dobrou angličtinou, aby zase porozuměli vám. Navíc událost se v takové lokalitě v drtivé většině nevyřeší jedním telefonem, ale požadavek se řeší postupně třeba s deseti, někdy i dvaceti lidmi, kteří nemívají k dispozici všechny informace z předchozích hovorů,“ vysvětluje Matyáš Franěk, obchodní specialista na cloudové služby ze společnosti Algotech (na snímku).

Lokální poskytovatel může být pro zákazníka dostupný partner

Přitom právě lokální umístění silné technické podpory, která mluví stejným jazykem, může firmám ušetřit mnoho starostí. Stává se první linií řešení vzniklého incidentu a i ve svém call centru má k dispozici celou škálu specialistů, kteří jsou schopni problém často okamžitě vyřešit. A pokud se jim to nepodaří, přichází na řadu tým zkušených techniků, který může v závislosti na závažnosti incidentu okamžitě zasáhnout. To však žádný globální hráč garantovat nemůže.

Stejný princip platí i u lokace samotných datových center. Vzhledem k tomu, že jde v podstatě o obří serverovny, jsou i ony závislé na lidech a jejich schopnosti okamžitě řešit nastalé problémy. Velcí poskytovatelé, i když mají svá datová centra v Evropě, což není z hlediska geografie příliš daleko, se s velkou dávkou pravděpodobnosti nebudou moci věnovat malé firmě z Česka ihned. Lokální poskytovatel s data centrem na území České republiky to však dokáže. Navíc tím garantuje, že data, která si u něj zákazník uloží, neopustí naše území, což je z hlediska bezpečnosti dat pro některé subjekty velmi důležité. Více na www.algotech.cz