Německá společnost LANXESS vyvíjející speciální chemikálie, označila červen jako Měsíc ochrany životního prostředí. Kromě toho realizuje i řadu ekologických kampaní. První iniciativou je „Kampaň zaměřená na snižování emisí CO2“, kterou LANXESS provozuje od roku 2014. Druhou iniciativou je „Kampaň Moje láhev, můj hrnek“, která bude probíhat ve dvou pobočkách a bude podporovat zaměstnance v používání jejich vlastních lahví a hrnků. Díky tomu se sníží množství odpadu papírových kelímků.

„Ochrana klimatu je ústřední součástí strategie společnosti LANXESS. Je skvělé vidět, že se zvyšuje povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, a že mimo jiné v Japonsku každoročně roste úsilí o dosažení tohoto cíle,“ uvedl Taiga Harigai, zástupce společnosti LANXESS v Japonsku. „Jsem si jistý, že tyto místní iniciativy mohou přispět ke globálnímu cíli vybudovat udržitelnou společnost,“ dodává Taiga Harigai.

Kromě výše uvedených kampaní pořádala společnost v červnu v rámci Měsíce životního prostředí online seminář pro zaměstnance na téma ochrany životního prostředí.

Zhasněte světla

Stejně jako v předchozích letech LANXESS na dvě hodiny 21. června vypnula od 8.00 do 22.00 všechna světla. A to ve všech svých pobočkách v Tokiu a Toyohashi i v jednotlivých home office kancelářích. Protože mnoho zaměstnanců nadále pracuje z domova kvůli preventivním opatřením proti šíření nového koronaviru. Stejnou aktivitu má naplánovanou na 7. července ve všech svých pobočkách.

Očekává se, že snížení spotřeby energie vypnutím světel bude na těchto dvou místech přibližně 76 kWh denně, a přestože pokles v domácích kancelářích nelze měřit, očekává se cenné snížení emisí CO2.

Zmiňovanou kampaň pořádá tamní ministerstvo životního prostředí už dlouhých 16 let. Snaží se tak povzbudit veřejnost k zhasínání světla v komerčních zařízeních a v domácnostech. Bojuje tak proti globálnímu oteplování.

Kampaň Moje láhev, můj hrnek

LANXESS bude od července do září ve svých dvou pobočkách v Japonsku organizovat „My Bottle, My Cup Campaign“. Chce tak zvýšit povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a zmírnit dopad svých kanceláří z hlediska udržitelnosti.

Během trvání kampaně bude společnost měřit účinek sledováním množství papírových kelímků použitých ve společnosti. Kampaň byla zahájena v roce 2020 jako dobrovolná iniciativa zaměstnanců v Japonsku a probíhala po dobu pěti měsíců od srpna do prosince. Množství použitých papírových kelímků v kanceláři se ve srovnání s předchozím rokem snížilo o 90 procent (ekvivalent ke snížení CO2 o 432 kg ročně), částečně kvůli menšímu počtu návštěvníků a zaměstnanců v kanceláři během pandemie koronaviru v roce 2020.

S cílem být klimaticky neutrální do roku 2040

LANXESS plně rozumí možným rizikům změny klimatu a roli, kterou může hrát při vývoji proveditelných řešení. Speciální chemická společnost v listopadu 2019 oznámila, že se do roku 2040 stane klimaticky neutrální. Na počátku tohoto snažení si kladla za cíl snížení skleníkových plynů z 3,2 milionu tun CO2e (údaj z roku 2018). LANXESS si klade za cíl snížit své emise o 50 procent na přibližně 1,6 milionu metrických tun CO2e do roku 2030 a na konci roku 2020 již byla snížena na 2,53 milionu tun CO2e. V únoru tohoto roku zahájila provoz zařízení na redukci oxidu dusného ve výrobním závodě v Antverpách v Belgii, což sníží emise CO2 o 150 000 tun ročně.

Nejlepší hodnocení mezinárodních organizací v oblasti změny klimatu

LANXESS byla uznána jako jedna z globálních lídrů mezinárodní organizací CDP, která se zabývá změnou klimatu a dalšími otázkami. Tím se řadí mezi prvních 5 procent z 5 800 společností dotazovaných společností CDP. Od roku 2012 společnost LANXESS v rámci svého úsilí publikuje údaje o svých iniciativách v oblasti změny klimatu a je to počtvrté, kdy byla společnost vybrána do seznamu „Změna klimatu“.

V roce 2020 dosáhla LANXESS nejvyššího postavení v indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pro Evropu v kategorii „Chemikálie“ a ve světě DJSI se posunula na druhé místo. Společnosti tak byla zařazena do DJSI Europe již čtvrtý rok po sobě a do DJSI World již desátý rok po sobě. LANXESS dosáhla obzvláště dobrých výsledků v oblastech klimatické strategie, lidských práv a řízení rizik souvisejících s vodou.

Další informace o aktivitách LANXESS na podporu cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a ochrany životního prostředí najdete pod odkazy.