Platforma Bolt, největší provozovatel sdílených elektrických koloběžek v Evropě, spolu s norským Institutem pro ekonomiku dopravy (TØI) provedli studii dopadu aktivní podpory využívání koloběžek v rámci aplikace Bolt. Na kratší vzdálenosti dalo až 60 procent uživatelů přednost koloběžce před odvozem autem poté, co je k tomu aplikace vyzvala. V mnoha případech přitom došlo k trvalé změně návyků v oblasti mobility, kdy uživatelé nepřestali využívat koloběžky větší měrou než dříve ani po ukončení projektu. K desítce evropských měst, ve kterých studie probíhala, patřilo také Brno a Ostrava. 

V loňském roce spustil Bolt pilotní projekt s cílem přimět uživatele svojí aplikace k tomu, aby na cesty kratší než 3 kilometry vyrazili sdílenou koloběžkou namísto aby si objednali odvoz autem. Do projektu byli zapojeni uživatelé z deseti měst v osmi zemích Evropy, od Osla a Stockhomu přes Brno a Ostravu pro Lisabon a Valettu. Součástí vzorku byla také kontrolní skupina uživatelů, kteří žádný popud k využívání koloběžek prostřednictvím aplikace neobdrželi.

Data nasbíraná ve třech vlnách byla nezávisle analyzovaná Institutem pro ekonomiku dopravy (TØI) v norském Oslu. Vyplývá z nich, že pokud má uživatel k dispozici koloběžku ve vzdálenosti 300 metrů či blíže, až v 60 procentech případů dá přednost jí před taxíkem. Implikace těchto zjištění jsou nemalé, protože většina jízd autem v Evropě není delší než 5 kilometrů, a také zhruba čtvrtina všech jízd autem přes platformu Bolt je kratší než 3 kilometry. To znamená, že motivovat uživatele k tomu, aby dávali přednost mikromobilitě před autem, může mít výrazný pozitivní dopad na životní prostředí. Například koloběžky Bolt způsobují v průměrů třetinu emisí kysličníku uhličitého než osobní automobil.

„Misí platformy Bolt je přispívat k tomu, aby města patřila v prvé řadě lidem a dobře se v nich žilo. Toho součástí je motivovat naše zákazníky, aby pro kratší cesty přesedlali na koloběžky a kola namísto jízdy autem. Úzce spolupracujeme s městy tak, aby naše koloběžky dobře zapadly do ekosystému městské dopravy. Dnes představená studie potvrzuje, že naše aplikace je ideálním nástrojem k budování udržitelnějších návyků osobní dopravy. Ukazuje, jak snadno lze přimět uživatele k přechodu z aut na koloběžky v závislosti na vzdálenosti, kterou chtějí ujet. To může výrazně snížit znečištění ovzduší ve městech, ale také omezit dopravní zácpy,“ říká Pavol Dzurjanin, manažer mikromobility pro region střední a východní Evropy ve společnosti Bolt.

K nejvýraznějšímu zvýšení preference koloběžek oproti odvozu autem došlo ve městech s nejhustší sítí koloběžek, například v Lisabonu o 210 procent. Vysoké hodnoty byly naměřeny i v severských zemích, zejména v Göteborgu (54 procent), nebo také v Krakově (68 procent).

Společný projekt platformy Bolt a institutu TØI je v souladu s přístupem, na kterém je založen nový Evropský rámec pro městskou mobilitu představený v prosinci 2021. Tato unijní iniciativa považuje služby mikromobility za součást moderní městské dopravy, která je multimodální, ucelená a udržitelná, a v jejímž rámci je veřejná doprava podporována tak, aby co největší měrou nahradila používání osobních automobilů. Tím, že Bolt poskytuje alternativní prostředky osobní dopravy, přispívá k této vizi i k přechodu evropských měst k uhlíkové neutralitě do roku 2030.