Danfoss se vydává na ambiciózní cestu k dosažení neutrality v oblasti emisí CO2 ve všech globálních operacích společnosti, a to nejpozději do roku 2030. Po celá desetiletí je společnost Danfoss globálním poskytovatelem technologií a řešení, která pomáhají šetřit energii a snižovat emise CO2.

Skupina Danfoss v posledních letech výrazně snížila globální energetickou náročnost. Nyní přijímáme další opatření za účelem dalšího snížení spotřeby energie a zajištění přechodu všech operací Danfoss na energii z obnovitelných zdrojů. Společnost se dále zavázala, že do roku 2030 obmění firemní vozový park tak, aby zahrnoval pouze elektrické automobily. Tyto iniciativy jsou krokem směrem k neutralitě v oblasti emisí CO2 ve všech globálních operacích nejpozději do roku 2030. Své plány budeme průběžně aktualizovat v souladu s vědeckým pokrokem.

Abychom ještě více zdůraznili angažovanost společnosti v boji proti globálnímu oteplování, připojuje se Danfoss ke kampani UN Global Compact pod heslem “Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future” a zavazuje se ke stanovení vědecky podložených cílů. Danfoss se tímto přiřazuje k celosvětovému hnutí sdružujícímu společnosti, usilující o dosažení nejambicióznějšího cíle Pařížské dohody, kterým je omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C nad úroveň před obdobím industrializace.

„Zaměření na energetickou účinnost, propojení odvětví a elektrifikaci jsou klíčovými kroky směrem k udržitelné budoucnosti. To je jádro našeho podnikání a řešení, která poskytujeme svým klientům. Dekarbonizace našich aktivit, například použitím přebytečné energie z technologického tepla z výroby a z datových center, je přirozeným krokem. Elektrifikace a integrace obnovitelné energie jsou způsoby, jimiž dosahujeme v oblasti klimatu svých cílů. Jsme na správné cestě a budeme pokračovat v pokroku, abychom ukázali, že ekologický rozvoj je skutečně možný,“ říká Kim Fausing, prezident a generální ředitel skupiny Danfoss.

Společnost v současné době pracuje na podrobných plánech k dosažení přijatých závazků, včetně řešení, jak vyvážit potenciální vliv CO2, obchodní podmínky a otázky týkající se dlouhodobé uhlíkové stopy továren. Naším mottem je „především energetická účinnost“, která se týká i obnovitelných zdrojů energie. Nižší potřeba ekologické energie znamená, že je zapotřebí méně investic do rozšiřování sítě, skladování energie, rezerv a přenosu energie. Elektrifikace založená na OZE je v neposlední řadě nástrojem, který společnosti Danfoss umožní dekarbonizaci našeho podnikání.

„Udržitelný rozvoj je v zájmu klientů, planety a všech lidí. Jako společnost mající vedoucí postavení na trhu dokazujeme, že je možné dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu – a to jak skrze dekarbonizaci svého vlastního podnikání, tak poskytováním řešení nezbytných pro oddělení hospodářského růstu od spotřeby energie, a to především snížením energetických potřeb,“ říká Kim Fausing, generální ředitel společnosti Danfoss.

V roce 2016 se společnost připojila k iniciativě EP100, jejímž cílem je zdvojnásobit energetickou produktivitu společnosti před rokem 2030 ve srovnání s úrovní roku 2007, do současnosti zvýšila svou energetickou účinnost o 80 %. Nyní přijímá nová opatření za účelem dalšího snížení spotřeby energie a zajištění přechodu všech operací Danfoss na energii z obnovitelných zdrojů. V prosinci 2019 se společnost připojila k iniciativám RE100 a EV100. Kromě toho chce Danfoss nejpozději do roku 2030 obměnit firemní vozový park tak, aby zahrnoval pouze elektrické automobily, jakmile bude k dispozici nezbytná infrastruktura.

V roce 2019 byla společnost Danfoss první globální technologickou společností, která se připojila ke všem třem obchodním iniciativám v rámci The Climate Group, a tento závazek zajistí další systematické sledování realizace klimatických cílů společnosti týkajících se energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a elektrických vozidel.

Helen Clarkson, CEO, The Climate Group, řekla: „Globální společnosti hrají důležitou roli při urychlování energetické transformace. Tím, že jsme se připojili k EP100 a že se rozumné hospodaření s energií nachází v centru naší podnikatelské strategie, jde Danfoss již nyní příkladem. Jsme nadšeni, že se společnost nyní připojuje také k EV100 a RE100, což z ní dělá, doufejme, jednu z mnoha firem, které přijmou všechny tři závazky, což ukazuje, že rozumné hospodaření s energií a doprava jdou ruku v ruce.“

O iniciativách The Climate Group

RE100 je globální podniková iniciativa sdružující vlivné společnosti, které se 100% angažují ve využívání energií z obnovitelných zdrojů. Cílem RE100 vedené The Climate Group ve spolupráci s CDP (Carbon Disclosure Project) je urychlit změnu směrem k sítím s nulovou uhlíkovou stopou v celosvětovém měřítku.

EP100 je globální iniciativa The Climate Group ve spolupráci s Alliance to Save Energy (Alianci pro úsporu energie). Tato iniciativa sdružuje rostoucí skupinu společností šetřících energii a podílejících se na zlepšování energetické účinnosti a na tom, že se jim daří více, ačkoli mají menší spotřebu energie. Energetická účinnost je poměr ekonomické účinnosti ke spotřebě energie – proto zlepšení energetické účinnosti znamená dosažení větší ekonomické účinnosti z každé jednotky spotřebované energie.

EV100 je globální iniciativa sdružující společnosti podílející se na zrychlení přechodu k elektrickým vozidlům a snažící se docílit, aby se elektrodoprava stala do roku 2030 novým standardem.

Elektrodoprava je hlavním řešením pro omezení milionů tun emisí skleníkových plynů ročně, jakož i pro snížení znečištění ovzduší a hluku způsobených dopravou.

Informace o projektu Business Ambition for 1.5°C pledge

Projekt „ Business Ambition for 1.5°C pledge – Our Only Future” je společnou iniciativou UN Global Compact, Science Based Targets initiative (SBTi) a koalice We Mean Business. Připojením se k 1.5°C pledge organizace formalizují své rostoucí ambice a signalizují společnostem, investorům, subjektům s rozhodovací pravomocí, klientům, dodavatelům, sociálním organizacím a dalším zúčastněným to, že se angažují směrem k budoucnosti s nulovými emisemi.