Až 100 nových pracovních míst bude potřeba po rozšíření a modernizaci závodu na výrobu energetických transformátorů v německém Bad Honnefu. Projekt má být dokončen v roce 2026 a je reakcí na rostoucí poptávku po transformátorech, umožňujících přechod na čistou energii v Evropě.

Společnost Hitachi Energy oznámila investici ve výši více než 30 milionů eur (zhruba 760 milionů korun) do rozšíření a modernizace závodu na výrobu výkonových transformátorů v německém Bad Honnefu.

Projekt, jehož dokončení se očekává v roce 2026, vytvoří v regionu až 100 nových pracovních míst a bude reagovat na rostoucí poptávku po transformátorech na podporu přechodu na čistou energii v Evropě.

Závod v Bad Honnefu, který funguje od roku 1906, je jedním z klíčových výrobních závodů společnosti Hitachi Energy v Evropě. Továrna vyrábí velké výkonové transformátory, které jsou kritickou součástí elektrické sítě sloužící ke zvyšování nebo snižování úrovně napětí pro efektivní přenos a distribuci.

Elektřina bude páteří celého našeho energetického systému. V globální energetické soustavě roku 2050 budeme potřebovat přibližně čtyřikrát větší kapacitu výroby elektrické energie a přenos až třikrát většího množství elektrické energie než v roce 2020,“ uvedl Bruno Melles, výkonný ředitel obchodní jednotky Transformátory ve společnosti Hitachi Energy. „Zařízení v Bad Honnefu je jedním z příkladů našeho závazku rychle rozšiřovat naši globální působnost a kapacitu, abychom uspokojili zrychlující se poptávku vyvolanou přechodem na novou energetiku.“

Investice znamená rozšíření závodu na více než 15 000 metrů čtverečních. V kombinaci se zdokonalením procesů je modernizovaný závod zaměřen na optimalizaci provozní výkonnosti a zvýšení celkové výrobní kapacity, aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku. Továrna v Bad Honnefu v průběhu let dodávala transformátory mnoha předním provozovatelům přenosových soustav, energetickým společnostem a průmyslovým odvětvím v Evropě, například těm, které jsou zahrnuty do strategického partnerství se společností TenneT.

Rozšíření této továrny odráží navyšování kapacity Hitachi Energy v Evropě. V loňském roce společnost rozšířila výrobu ve Švédsku o dalších 2 000 nových pracovních míst v průběhu následujících dvou let, a to kromě akvizice společností zabývajících se výkonovou elektronikou eks Energy a COET.