Český svaz ochránců přírody ve spolupráci se značkou Finish zahajuje v České republice dlouhodobou iniciativu s názvem Voda pro českou krajinu. Spolupráce je reakcí na dlouhodobý úbytek vody v české krajině a snižování hladiny spodních vod. Cílem iniciativy je revitalizace české krajiny, která přispěje k zadržování vody v půdě, a edukace veřejnosti zaměřená na snižování spotřeby vody v domácnostech.

Realizace prvních terénních prací v rámci projektu proběhne již letos na jaře a na podzim. V létě se pak zaměstnanci Reckitt Benckiser, zastřešující značku Finish, zapojí do údržby vybraných vodních ploch. ČSOP a Finish chtějí společnou iniciativu v následujících letech dále rozvíjet.
Česko jakožto vnitrozemský stát je odkázáno na vodu, která na jeho území naprší. Kvůli ubývajícím mokřadům a zkracujícím se vodním tokům ale voda z naší přírody rychle odtéká. I to se podílí na dlouhodobém problému sucha v naší zemi. Proto bychom se měli snažit obnovit místa, kde se voda v přírodě může zadržovat a následně během období sucha uvolňovat,“ říká Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody.

Obě společnosti se také dohodly na edukačních a propagačních aktivitách určených široké veřejnosti, které vysvětlí význam zadržování vody v krajině a šetření vodou v domácnostech.

„Voda je jeden z nejcennějších zdrojů, které máme. Věřím, že naše spolupráce s ČSOP pomůže zlepšit stav vody v české krajině a podaří se nám motivovat veřejnost k šetrnějšímu a efektivnějšímu zacházení s vodou. Stále totiž existuje velká část lidí, kteří například předmývají nádobí před tím, než ho dají do myčky. Každý z nás proto může přiložit ruku k dílu, a to drobnými změnami svých každodenních návyků. Pojďme tedy společně vrátit vodu tam, kam patří – do české krajiny,“ uvádí ke spolupráci Lukáš Klimek, category manager Reckitt Benckiser pro Českou republiku a Slovensko.