Likvidace plevele na chodnících, v parcích a zahradách je s příchodem jara opět aktuálním tématem. Přestože existuje mnoho ekologických variant, jak si s nechtěnou vegetací poradit, řada měst stále volí herbicidy, které jsou kvůli obsahu glyfosátu toxické, pravděpodobně pro člověka karcinogenní a pro zdraví lidí při přímém kontaktu velmi nebezpečné. Dostávají se do půdy, podzemních vod a následně do lidského organismu, kde mohou napáchat nevratné škody.

Herbicidy jsou používané hlavně jako prostředek na likvidaci plevele a dalších nežádoucích rostlin v zemědělství. Řada měst a obcí je však používá při údržbě městské zeleně, chodníků a dalších ploch. Přestože se obyvatelé českých měst proti používání nebezpečné látky bouří a sepisují petice, a herbicidy s obsahem glyfosátu jsou v řadě zemí na seznamu zakázaných látek, Česká republika jejich používání prozatím dovoluje. Přitom právě při údržbě a čištění veřejných prostor se dají zvolit jiné neinvazivní a ekologické přístupy.

„Ve většině německých a rakouských měst, ale už i v několika českých městech, k věci přistupují s respektem k přírodě a zdraví obyvatel. Na zelených plochách používají ekologičtější varianty boje s plevelem, na chodnících a komunikacích navíc využívají jednoduché řešení, kde postřiky nejsou třeba, a tím je pravidelné zametání,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher a dodává: „Při pravidelném zametání se včas odstraní semínka, ze kterých by jinak vyrostl plevel. Zametání kvalitním zametacím strojem odstraní také zárodky nechtěné vegetace a ostatní materiál, který podporuje růst vegetace. Funkčním řešením je také použití horké vody či páry, které dokáží zničit i kořeny plevele a jiných nežádoucích rostlin.“

Pravidelná údržba zeleně: nutná je i součinnost spoluobčanů

V posledních letech, kdy ČR zasáhla horká a suchá léta, se rozvířily diskuse, jak často sekat trávníky v parcích, ale i na dalších zelených plochách, například v zelených pásech podél komunikací. Mnoho měst a obcí snížilo frekvenci sekání a nechávají vyšší travnatý porost, aby trávníky držely vlhkost a slunce je navíc úplně nevypálilo.

„Někteří spoluobčané vyjadřují nespokojenost s péčí o zeleň. Ale někdy neexistuje jediné správné řešení. Lze častěji prořezávat stromy, keře či náletové dřeviny, ale to může škodit bezpečnému životu ptáků a jejich hnízdům. Je nutné o zeleň pravidelně pečovat, ale zároveň respektovat vegetační období či období hnízdění,“ upozorňuje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher a dodává: „Stejně tak je klíčová součinnost obyvatel. Pokud neuklízejí psí exkrementy, vyhazují na trávníky nedopalky a další odpadky, či si zkracují cestu a vyšlapávají cestičky přes trávníky, tím vším výrazně ztěžují údržbu zeleně a výsledný efekt“.

Obr. Odstranění plevele pomocí horké vody