Topná sezóna dávno skončila, ale obyvatelé sídliště Petřiny, zejména jeho severní části, dodnes mluví o tom, proč o vánocích byli bez tepla.

Balená centrála, jak se říká přenosné provizorní výtopně, tehdy na Petřinách vypověděla službu. Taková věc se nemá stát.  Proto bylo třeba zjistit příčiny, aby se zabránilo opakování. Vždyť s balenými centrálami počítáme i na jiných sídlištích do té doby, než budou hotové teplárny například na sídlišti Jarov-Chmelnice, Spořilov a Malešice.

Jak došlo k uvedené kalamitě? Balená centrála má tři kotle. Kotel č. 1 byl vyřazen 21. prosince 1961, protože praskla trubka v ohříváku. Kotel č. 2 byl vyřazen o den později s poškozenou roštnicí nosníkem roštnice a deformovaným propadovým roštem. Kotel č. 3 nebyl právě ve stavu schopném provozu, jelikož se vyměňovala prasklá trubka jako u kotle číslo 1. Kdyby tedy nepraskly trubky, nemuselo dojít k vyřazení všech tří kotlů najednou. Trubky praskají proto, že je do nich přiváděna voda s vysokým obsahem kyslíku. Kyslík způsobuje korozi a proděravění.

V zájmu věci je třeba vylíčit koloběh vody. Voda v ohříváku se mění v páru, která se žena potrubím do výměníkových stanic bloků domů, kde ohřívá vodu pro radiátorový systém; tím se ochladí, mění se ve vodu tzv. kondenzát, který se má vracet s určitou teplotou a z 80 % do balené centrály, kde s ní počítá úpravna vody jako s vodou již upravenou. Nevrací-li se kondenzát v dostatečném množství, přidává se surová voda s obsahem kyslíku a ta se musí upravovat. Odplynovač při velkém množství nové surové vody nestačí a do trubek se dostává voda s obsahem kyslíku, který způsobuje korozi trubek.

Záleží tedy na tom, aby dobře fungovaly výměníkové stanice a to se na Petřinách nestalo. Jejich provozovatel (Pozemní stavby) nezajistil, aby se kondenzát vracel do balené centrály v dostatečném množství a ve stanovené teplotě. Stávalo se, že kondenzát často v nádržích přetékal, obsluha přidávala surovou vodu a kondenzát byl ochlazován a znehodnocován. Návrat kondenzátu se měl dít automaticky, ale přesto, že automatické zařízení čerpadel bylo řadu měsíců k dispozici, nechali pracovníci n.p. Pozemní služby toto zařízení včetně příslušných nádrží v hodnotě 32 000 Kčs ležet ve skladu. Celá práce se tedy dělala ručně!

Technické služby, podnik hlavního města Prahy, provozovatel balené centrály, nežádal Pozemní stavby dost důrazně, aby učinily rázná opatření. Pozemní stavby nezamontovaly včas nádrže ani spínací automaty. ČKD Dukla Karlín nevhodným umístěním převodové skříně způsobila poruchy elektromotoru. Pražský projektový ústav se v projektu také dopustil chyby tím, že projektoval spínací automat na elektrodovém principu, který v destilované vodě není spolehlivý, a nepoužil plovákového principu.

Pravda, byla to první balená centrála, která se dávala v Praze do provozu, šlo o provizórium, jehož funkce měla skončit topnou sezónu 1960-1961. Nedostatky vznikly prodloužením funkce do další topné sezóny 1961-1962.

Balená centrála z Petřin bude rozebrána a přenesena na sídliště Spořilov, kde bude dodávat teplo již letos v zimě. S demontáží se ale dosud nezačalo. Rovněž na Jarově bude dána letos do provozu balená centrála. Je třeba, aby si všechny organizace, které se na instalaci balených centrál podílejí, uvědomily, že na jejich svědomitosti záleží, zda rodiny v nových bytech na sídlištích Jarov-Chmelnice a Spořilov budou mít teplo.

Karel Prokeš, pracovník kontrolního odboru NVP, Nová Praha, červen 1962