Český startup Agdata, který pod značkou City zajišťuje monitoring mikroklimatu a ovzduší ve městech a obcích, přichází s novinkou v podobě nejpokročilejšího a zároveň nejdostupnějšího senzoru pro měření prachových částic. Ten začal testovat i Slovenský hydrometeorologický ústav, se kterým Agdata plánují společný projekt měření kvality ovzduší.

Nové senzory Agdata představují pokročilou technologii pro měření prachových částic, která nemá ve svojí cenové hladině v přesnosti naměřených výsledků konkurenci. Novinku testuje i Slovenský hydrometeorologický ústav, který společně s Agdata chystá společný projekt. Společně již nyní testují i další elektrochemické senzory. Ambicí obou stran je nabídnout samosprávám, ale i soukromým subjektům finančně dostupné a co možná nejkvalitnější lokální měření kvality ovzduší.

„V rámci naší spolupráce s SHMÚ chceme na Slovensku nabídnout validní, a hlavně cenově dostupné měření kvality ovzduší. Momentálně se náklady na instalaci a roční provoz jedné standardně používané certifikované stanice, která mimochodem velikostí odpovídá stavební buňce, pohybují ve statisících korun za rok. Pro co nejpřesnější měření je ale potřeba mít ve městě s více jak 15 tisíci obyvateli takovýchto stanic několik. Naše senzory, které jsou velké jako diář formátu A5, by měly sloužit jako rozšířené měření v dalších lokalitách k těmto velkým stanicím. Tím budeme schopni poskytnout lepší obrázek o stavu ovzduší, a to za desetinu ceny,“ vysvětluje Jiří Jirásko, technický ředitel a spoluzakladatel Agdata.

Celý projekt by měl kombinovat obě technologie. Tedy jednu stanici s referenčními přístroji, která bude v lokalitě doplněna několika technologiemi od Agdata. Právě tato kombinace dat přinese co nejpřesnější výsledky, které budou zároveň dostupné pro městské a obecní rozpočty. Cílem tohoto společného projektu je umožnit co největší dostupnost lokálního měření kvality ovzduší pro všechny obyvatele Slovenska. V současné době mají obě strany podepsanou smlouvu o spolupráci a probíhají kontrolní testovací měření ze strany SHMÚ. Společný projekt by se měl naplno rozběhnout ve druhé polovině tohoto roku.

Nový senzor Agdata je nejpřesnější a zároveň nejdostupnější technologií na trhu

Nový prachový senzor od Agdata není určen jen pro použití v projektu s SHMÚ, ale společnost ho už nyní instaluje v lokalitách po celém Česku i Slovensku jako nový standard svých služeb. V reálném čase dokáže detekovat míru prachových částic PM1, PM 2,5 a PM 10 v ovzduší. Jeho největším rozdílem a vylepšením oproti ostatním srovnatelným technologiím je větší eliminace chybovosti. Ta je dosažena snížením vlhkosti vzduchu při vstupu do senzoru a měřením jeho teploty a míry vlhkosti při výstupu. Spolu s dvěma detektory a měřícím laserem umístěnými v různých úhlech tak tyto senzory dosahují velice přesných a konzistentních měření a naměřené výsledky není nutné korigovat pomocí dalších výpočtů.

Naměřená data ze senzorů odchází do systému Agdata City, skrze který je možné zjištěné hodnoty v reálném čase publikovat na webových stránkách nebo v případě nebezpečně vysoké koncentrace škodlivin nechat zaslat upozornění na mobilní telefon.

Měření kvality ovzduší přispívá ke zdraví občanů, usnadňuje městské plánování i řešení sporů

K lokálním měřením se nejčastěji uchylují samosprávy, kterým výsledky pomáhají v informování obyvatel o kvalitě ovzduší v místě jejich bydliště. Senzory se tak často umisťují v místech velké zástavby nebo pohybu rizikových skupin obyvatel, tedy u škol, školek, domovů pro seniory nebo parků, do kterých vyráží rodiče s kočárky na procházku. Samosprávy díky aktuálním výsledkům měření mohou okamžitě informovat občany o případném riziku v podobě zvýšeného výskytu zdraví nebezpečných látek v ovzduší.

Při dlouhodobém měření, které dokáže zohlednit i další faktory, jako je smogová situace, směr větru a další pak obce sbírají data, která jim pomáhají při územním a městském plánování. Nejedná se jen o stavbu obchvatů a omezení silniční dopravy, která patří k největším zdrojům prachových částic. Podle dat Agdata roste počet obcí, které výsledky měření používají jako důkaz kvality ovzduší v dané lokalitě. Jedná se převážně o lázeňská města a další místa, která se zaměřují na tzv. zdravotnický turismus a díky pravidelným měřením chtějí využívat titul klimatické lázně.

Pomocí hyperlokálního měření nejen prachových částic, ale i dalších škodlivin v kombinaci s meteostanicemi se dá samozřejmě také odhalit zdroj znečistění. Mezi objednatele těchto technologií patří kromě samospráv často i soukromé firmy, které chtějí své okolí uklidnit a ukázat bezpečnost svých provozů. „Pro soukromé firmy jsou transparentní a průběžná měření s jasně danými výsledky často jednou z mála možností, jak uklidnit veřejné mínění. V praxi jsme se setkali například s tím, že v jedné obci se za nelibosti místních obyvatel rozšiřovala průmyslová výroba v místní továrně. Po instalaci několik našich senzorů v různých lokalitách obce se ukázalo, že vzduch odcházející z továrny nepřesahuje žádné nebezpečné hodnoty, ale naopak velkým zdrojem znečištění je místní frekventovaná silnice,“ vysvětluje Jiří Jirásko z Agdata.