Zapomeňte na uhlí a kouřící elektrárenské komíny. Někdejší České energetické závody, dnešní skupinu ČEZ, charakterizují čím dál více decentrální zdroje, bateriové systémy, chytré sítě a elektromobilní řešení. A – možná na první pohled paradoxně pro výrobce elektrické energie – také snaha o úspory energií.

V devíti areálech ČVUT v Praze odstartovala na začátku roku 2020 stavební a energeticky úsporná opatření, která sníží spotřebu energie o 20 milionů korun ročně. Modernizace zajistí i kvalitnější prostředí pro studenty a sníží emise CO2 o 4125 tun. Projekt je poskytován formou EPC, kdy se investice splácejí přímo z ušetřených peněz a dodavatel za dosažení úspor smluvně ručí. Dodavatelem je firma ENESA, která patří do společnosti ČEZ ESCO.

EPC projekty jsou dobře využitelné i ve zdravotnictví: řada nemocnic by potřebovala rekonstruovat a optimalizovat spotřebu energie, přičemž se potýká s nedostatkem financí. Podobně jsou na tom i kulturní zařízení včetně Národního divadla a Rudolfina, kde už ČEZ takové projekty také realizuje.

(Ne)logické úspory

„Společný projekt s ČVUT dobře charakterizuje, kam se skupina ČEZ za posledních třicet let posunula – na míle daleko od výroby a distribuce elektrické energie. Ty jsou sice pro ČEZ stále zásadní, ale naše projekty ukazují, že paleta moderní energetiky je mnohem barevnější,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO. Společnost, kterou řídí, dceřiná firma ČEZ, zajišťuje nejen dodávky elektřiny, plynu a tepla, ale také energetické audity a energetické poradenství, výstavbu elektrických zařízení, kogeneračních jednotek a střešních fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO projektuje a realizuje velké projekty energetických úspor a firmám a městům dodává vše, co souvisí s elektromobilitou. Dnes přispívá do skupiny ČEZ miliardovým obratem.

Za výrazným rozšířením portfolia služeb ČEZu stojí především větší poptávka po ekologii mezi zákazníky a také evropská legislativa, která předepisuje členským zemím větší příklon k obnovitelným zdrojům, vyšší energetické účinnosti a k úsporám. Dalším trendem, který má výrazný vliv na přístup ČEZu k energetice, je decentralizace výrobních zdrojů, stírání rozdílů mezi spotřebiteli a výrobci, rozvoj chytrých sítí a bateriových systémů. „Tyto převratné změny v energetice vedly k založením dceřiné společnosti ČEZ ESCO, ve které se soustřeďují firmy orientované na tyto oblasti,“ vysvětluje Kamil Čermák a dodává: „Může vypadat nelogicky, že se ČEZ zaměřuje také na úspory energií, ale podíváte-li se na všechny klimatické balíčky, nelze postupovat jinak. Navíc, pokud bychom to nedělali my, chopil by se toho někdo jiný. V energetických službách je dnes velká konkurence, a to nejen mezi firmami v sektoru energetiky. A stejně jako se my potkáváme se stavebními, automobilovými či IT firmami na poli energetických úspor, musí si ony zvyknout na to, že ČEZ zasahuje svými aktivitami do stavebnictví jako v případě projektu s ČVUT, či do automobilového sektoru.“

Když dobíjet, tak chytře

Právě automotive, respektive elektromobilita, je jednou z oblastí, která se v ČEZ dramaticky rozvíjí. Společnost v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v tuzemsku. Aktuálně jich je 240, do konce roku 2020 jich bude 280, z toho 220 rychlodobíjecích. Předpokládaný celkový letošní objem dobíjení v síti je 2,5 až 3 GWh.

Jeden z nejzajímavějších projektů v této oblasti realizovala koncem roku 2019 společnost ČEZ spolu s ABB Česká republika ve Vestci u Prahy. V lokalitě tří veřejných rychlodobíjecích stanic se testují různé režimy provozu dobíjecích stanic ve spojení s akumulací a fotovoltaikou. Díky tomuto systému společnosti ABB tu řidiči mohou doplnit akumulátory svých elektromobilů i v případě výpadku napětí v síti. Jedním z cílů projektu je omezit negativní dopad masivního rozvoje elektromobility na distribuční soustavu.

Kombinace standardní dodávky energie ze sítě s vlastní produkcí ze solárního zdroje a akumulací umožní dostatečné nabití až sedmi elektroaut. Fotovoltaická elektrárna má výkon 20 kWp, akumulační systém nabízí kapacitu 275 kWh. Projekt prošel i velkým zatěžkávacím testem, když byla k dobíjecímu systému připojena dvanáctka vybitých elektromobilů Renault ZOE s kapacitou baterií 52 kWh. Během pár hodin byly vozy plně nabité. Bateriový systém s fotovoltaikou v zádech nápor ustál.

Projekt byl financován z grantu z evropského programu CEF, jehož prostřednictvím Evropská komise podporuje propojování Evropy budováním dobíjecích stanic podél hlavní silniční sítě TEN-T. ČEZ nyní zvažuje možnost instalace podobného systému v lokalitách, kde je dlouhodobě nízký nebo omezený výkon v síti.

Rozhodnou municipality

Energetická společnost se v elektromobilitě neomezuje zdaleka jen na výstavbu dobíjecí infrastruktury, jakkoli chytré. Městům a obcím nabízí dokonce i vozidla na elektrický pohon. Je partnerem řady projektů po celé republice. Kroky, které ČEZ v tomto směru podniká, mají za cíl nejen přispět k rozvoji bezemisní dopravy v Česku, ale také testovat dopady elektromobility na distribuční síť.

Skupina ČEZ dlouhodobě spolupracuje například s Moravskoslezským krajem. Na základě společně podepsaného memoranda získal kraj v rámci projektu Elektromobilita ČEZ dva elektromobily Peugeot iON. Před třemi lety se stal ČEZ ESCO partnerem projektu Smart City Třinec, jehož podstatou bylo zavedení deseti nových elektrobusů pro městskou hromadnou dopravu. A takových projektů je celá řada. „Pokud někdo sehraje významnou roli v rozvoji čisté mobility z hlediska rychlejšího zavádění vozidel na alternativní pohony, budou to hlavně města a komunální podniky,“ myslí si Kamil Čermák.

ČEZ je posledních několik let strategickým partnerem ŠKODY AUTO a podílí se na instalaci dobíjecích bodů jak v jednotlivých závodech, tak také u části dealerské sítě. Spolupracuje ale i s dalšími firmami, jako je například Unipetrol či Spolana. Nejen u nich zajišťuje návrh a instalaci dobíjecích stanic, elektrifikaci automobilových flotil, platformy pro dobíjení, včetně IT řešení, pronájmy či prodeje elektromobilů nebo wallboxy a kabely pro dobíjení.

Sítě jsou smart

Není to jen ČEZ ESCO, kdo se v současnosti zaměřuje na moderní technologie a nabízí projekty budoucnosti. ČEZ Distribuce již téměř deset let testuje a nasazuje nové technologie a prvky chytrých sítí v rámci pilotních a realizačních projektů.

Chytré sítě, takzvané smart grids, mimo jiné umožňují lépe provozovat a řídit obousměrný tok energie a výkyvy napětí v distribuční soustavě v měnícím se prostřední energetiky. Rychle přibývá aktivních zákazníků, kteří sami vyrábějí a akumulují elektřinu a chtějí také rychlejší přístup k datům. Využití nových digitálních sítí přináší nejen jistotu, že bude mít zákazník zabezpečenou stálou dodávku elektřiny v každou denní dobu, ale díky nim může získat i silnější přípojku pro nabíjení elektromobilu nebo si postavit větší fotovoltaickou elektrárnu. Co je nejdůležitější, může si využití energie a její celkovou spotřebu řídit sám. V souvislosti s celkovou digitalizací energetických sítí hodlá ČEZ Distribuce ročně investovat do aplikací automatizace, řízení, monitoringu, měření a zpracování dat miliardy korun.