V Oblastní nemocnici Mladá Boleslav začala intenzivní modernizace energetiky. Spotřeba energie se po modernizaci sníží o 20 procent a nemocnice za 10 let trvání projektu uspoří 80 milionů korun. Projekt je realizován formou EPC, to znamená, že dodavatel za výši úspor ručí. Dodavatelem je společnost ENESA z holdingu ČEZ ESCO, která nemocnici ve smlouvě garantuje roční úsporu nákladů na energie za téměř 8 milionů korun.

„Nárůst poptávky po energeticky úsporných projektech přineslo už období covidové pandemie. Tento trend pokračuje i teď, kdy ho táhne především energetická krize. Nemocnice v Mladé Boleslavi řeší tuto situaci chytře, a to pomocí komplexního projektu energetických úspor EPC. O tyto projekty je vzhledem k současné situaci stále větší zájem,“ říká Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

„Projekt jsme začali připravovat před řadou měsíců a teď se ukazuje, jak prozíravé rozhodnutí to bylo. Ceny elektřiny, plynu i tepla prudce rostou, a my tak budeme šetřit ještě více, než jsme původně předpokládali.  Příprava je náročná, ale výsledkem je velká úspora prostředků nemocnice, které budeme moct přesměrovat tam, kde je to nejpotřebnější – do lepší péče o naše pacienty,“ upřesňuje Ladislav Řípa, předseda představenstva nemocnice.

Nemocnice patří obvykle v sektoru služeb mezi největší spotřebitele elektřiny, plynu, tepla i vody. V rámci modernizace tak proběhne výměna centrálního zdroje chladu, bude instalována fotovoltaická elektrárna nebo proběhne rekonstrukce vzduchotechniky.

„Na střechách dvou pavilonů bude instalována solární elektrárna složená z více než 250 fotovoltaických panelů o výkonu 114 kWp. Významnou úsporu, ale také zlepšení vnitřních podmínek pro pacienty i zaměstnance, přinese počítačem řízený systém individuální regulace teplot v jednotlivých místnostech, který bude dozorován z nového centrálního dispečinku,“ upřesňuje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

V rámci modernizace, která proběhne za plného provozu, dojde k rekonstrukci 10 vzduchotechnických jednotek. Všude, kde to bude možné, se výměna vzduchu bude řídit automaticky podle množství naměřeného CO2.

Změny se dotknou i vnitřního osvětlení, jehož modernizace je dnes jedno z nejefektivnějších energeticky úsporných opatření. Vymění se 3840 zářivkových svítidel a žárovkových zdrojů za moderní LED osvětlení, což přinese dvoutřetinovou úsporu elektřiny. Čistá návratnost investice do osvětlení tak činí 3,5 roku. Ještě zajímavějších výsledků lze dosáhnout u úsporných opatření na vodě, jejíž cena za posledních 20 let vzrostla na trojnásobek. Náklady na pořízení 232 perlátorů se vrátí už za rok od instalace.

Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí pak budou moci být dva z celkem dvanácti pavilonů zatepleny, a to včetně výměny oken. Využitím metody energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) si zákazník pořizuje, kromě přenesení rizika za nezdar projektu na poskytovatele, také důsledný energetický management. Jednoznačný je také ekologický přínos projektu: roční snížení ekvivalentu emisí CO2 činí 1 878 tun, celková úspora vody bude velká jako jeden olympijský bazén.

Mladoboleslavská nemocnice patří spolu s kutnohorskou nemocnicí a budovou krajského úřadu do prvního balíku nových EPC projektů ve Středočeském kraji. „Energeticky úsporné projekty řešené metodou EPC připravujeme už od roku 2019, kdy ceny energií byly více méně stabilní. Při dnešních cenách energií a teď navíc s dotační podporou na zahajovací fázi EPC projektu z programu ELENA je motivace šetřit pomocí EPC ještě větší. V plánu proto máme snížení energií v dalších 109 budovách organizací Středočeského kraje do konce roku 2024,“ vysvětluje Petr Barák, vedoucí oddělení přípravy a realizace projektů, Odbor řízení dotačních projektů Středočeského kraje.

Termín dokončení modernizace je únor 2023, první úspory však začne nemocnice sčítat už od začátku příštího roku.

Podobné projekty od společnosti ENESA z ČEZ ESCO úspěšně fungují v deseti nemocnicích po celé ČR: v Jihlavě, Karlových Varech, České Lípě, Ústí nad Orlicí, Chrudimi, Jevíčku, Litomyšli, Trutnově, Třinci a Havířově. Jen v těchto objektech se díky EPC podařilo ušetřit energie za více než 600 milionů korun. Na konci příštího roku k nim kromě mladoboleslavské nemocnice přibude i Fakultní Thomayerova nemocnice a Nemocnice Na Homolce.

O EPC: Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a případně i zajištění financování projektu vedoucího k úsporám energie v budovách. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let. Jsou vhodné všude tam, kde roční náklady na energie překračují 3 miliony korun.

ENESA a.s.  je zkušeným a úspěšným dodavatelem energetických staveb a lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor.

Její projekty ušetřily zákazníkům na provozních nákladech více než 1,8 mld. korun. Jen v loňském roce garantovala smluvně svým klientům úsporu elektřiny, tepla, plynu a vody za 210 mil. korun, konečná částka byla o 15 % vyšší, tedy 243 mil. korun. Kromě financí šetří její projekty i životní prostředí. Energeticky úsporná řešení umožnila snížit emise CO2 o 48 600 tun. To je stejné množství, jaké vyprodukuje za 18 dnů běžného provozu elektrárenský uhelný blok o výkonu 100 MW.

Energeticky úsporné projekty společnosti ENESA byly oceněny v řadě soutěží: Chytré město 2021 (Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy), Chytré město 2020 (EPC projekt v ČVUT), Český energetický a ekologický projekt 2019 (EPC v Kongresovém centru Praha), Výjimečný EPC projekt (město Písek) a Nejlepší evropský projekt energetických služeb 2014 (EPC v jihlavské nemocnici).

Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. na www.enesa.cz