Přes padesát stížností týdně na jednání energošmejdů řeší v době epidemie koronaviru zaměstnanci skupiny innogy v České republice. Na denním pořádku jsou velmi často úplně beznadějné případy seniorů, kterým hrozí mnohatisícové sankce. innogy varuje před negativním fenoménem posledních měsíců, kterým se staly pochybné aukce. Zákazník v nich vůbec nerozhoduje o konkrétním finálním dodavateli energie a dostává se do pasti vysokých pokut, když nechce akceptovat smlouvy s neznámým a podivným obchodníkem. V praxi se tak ukazuje, jak moc chybí legislativa na ochranu spotřebitelů na energetickém trhu. Změnu by měla přinést vládní novela energetického zákona, o které budou poslanci jednat v úterý 26. ledna 2021.

„Bohužel musím potvrdit, že naše regionální zákaznická centra musí neustále řešit stížnosti na zprostředkovatele prodeje energií. Například na jižní Moravě skupina šmejdů oběhla několik obcí nebo malých měst v regionu a pod záminkou kontroly plynoměrů oklamala najednou desítky seniorů,“ uvedl David Konvalina, ředitel innogy pro maloobchod a marketing, a dodal: „Důrazně všechny upozorňujeme, že innogy jako obchodník s energiemi nikdy neprovádí odečty elektřiny nebo plynu. Kontrola měřidel je výhradně věcí distributorů energií.“

Pochybní podomní prodejci a podvodníci jsou bohužel aktivní i v tomto složitém období. Neváhají zneužít nouzového stavu, kdy velká část populace tráví většinu času ve svých domovech. Často se vydávají s falešnými průkazy za pracovníky innogy či jiných energetických společností. Kontrola měřidel elektřiny či plynu je jedním z typických scénářů, se kterými se tito nepoctiví prodejci snaží dostat do domu.

innogy pomáhá zákazníkům také ve spolupráci s Asociací občanských poraden. Jejich typickým klientem je osamocený senior starší sedmdesáti let často se zdravotními a mentálními poruchami. Tito lidé špatně vidí, artikulují, mají horší orientaci a jsou obecně velmi zranitelní vůči praktikám různých obchodních predátorů.

„V některých případech naši poradci řešili podvodné jednání, kdy se energošmejd vydával za doručovatele zásilky, například od vnoučat, a místo předávacího protokolu si nechal podepsat plnou moc k převodu energií, nebo přímo smlouvu,“ řekl Petr Cupal, realizátor Projektů Asociace občanských poraden.

Zprostředkovatelé prodeje energií využívají i mnoho administrativně legálních cest, jak se ke své oběti dostat. Jednou z nich je postup, kdy zavolají klientovi a v rámci projeveného telefonního souhlasu s ním sepíšou smlouvu. Děje se tak často i pod smyšlenou nebo velice zavádějící záminkou, případně se díky telefonnímu hovoru „pozvou“ ke klientovi přímo domu. „Obchodník“ jde tedy na pozvání ke klientovi, kde získá podpis klienta na potřebné dokumenty.

„Energošmejdi využívají slabin našich klientů a nechávají je nevědomky podepsat smlouvy, kterým buď nerozumí, nebo nevědí o udělení svého souhlasu k plné moci ke změně dodavatele. O té se většinou dozvědí, až z výzvy k úhradě služeb za změnu dodavatele energií, nebo z následné před exekuční výzvy,“ upřesnil P. Cupal.

Právě před takovými případy by spotřebitele měla ochránit vládní novela energetického zákona, která zcela zásadně posiluje práva spotřebitelů. Jedním z nových nástrojů na jejich ochranu je zavedení povinné registrace zprostředkovatelů u Energetického regulačního úřadu. Dalším pak omezení platnosti plných mocí, zákaz uzavírání smluv na dobu určitou, které včetně případného prodloužení přesáhnou 36 měsíců, nebo zjednodušení a rozšíření důvodů pro jejich vypovězení.

V oblasti ochrany spotřebitelů je innogy velmi aktivní již od otevření trhů s elektřinou a plynem. „Od počátku jsme v rámci odborných diskusí a konzultačních procesů pomáhali nastavovat standardy na tuzemském trhu. Podíleli jsme se také na vzniku samoregulace formou Deklarace dodavatelů energií. Ukázalo se ale, že celkové poměry může změnit pouze novela energetického zákona. Proto podporujeme zpřísnění podmínek pro prodej energie,“ vysvětlil D. Konvalina.