Snížit závislost na dodávce elektřiny ze sítě a část vlastní výroby uložit na později. Touto cestou jde česká rodinná firma AVEFLOR, a.s., osvědčený výrobce zdravotnických prostředků, léčiv a kosmetiky. Firmě Air Plus ze skupiny ČEZ ESCO, která zvítězila ve výběrovém řízení, proto dala za úkol umístit na střeše centrálního skladu v Budčevsi na Jičínsku solární elektrárnu, která zčásti pokryje spotřebu celého areálu a případné přebytky uloží v baterii o kapacitě 134 kWh. Součástí celé instalace za 5,1 milionu korun je také společná řídicí jednotka zajišťující maximální efektivitu systému.

„Součástí filozofie naší společnosti je péče o životní prostředí a jeho ochrana, protože veškeré aktivity člověka je nutné poměřovat jejich dopadem na životní prostředí. Dlouhodobě proto při našem podnikání hledáme takové materiály a suroviny, které jsou neškodné nebo minimálně zatěžují životní prostředí. Dalším krokem na této cestě je naprostá redukce naší uhlíkové stopy. Výroba a spotřeba vlastní elektřiny pocházející ze sluneční energie v kombinaci s jejím ukládáním je pro nás ideálním řešením. Získanou energii využijeme k částečnému pokrytí areálové spotřeby, a ročně tak zabráníme vzniku více než 67 tun emisí CO2,“ říká zakladatel a majitel firmy AVEFLOR, a.s., Jiří Zubatý.

Součástí zadání byla minimalizace přetoků do distribuční sítě. Zařídí to hlavně bateriové úložiště o kapacitě 134 kWh, které umožní výrazné snížení rezervovaného příkonu pro areál. Bylo postaveno z článků Samsung SDI na technologii Li NMC vyznačující se kombinací vysoké elektrické kapacity a nízké hmotnosti – až 220 Wh/kg. Střídač od německého výrobce SMA určený pro baterii i solární elektrárnu obsahuje i společný řídící systém k maximalizaci efektivity celé instalace.

„V posledních měsících zaznamenáváme stále více zakázek od velkých firem, ale také i od malých a středních podniků, které chtějí dlouhodobě snížit své účty za energie a zároveň chránit životní prostředí. AVEFLOR je typickým příkladem zákazníka, jemuž firemní hodnoty vyznávající šetrný přístup k životnímu prostředí velí jít cestou vlastní bezemisní výroby. Díky kombinaci fotovoltaických panelů a akumulačního systému je těmto cílům zase o kus blíže,“ chválí cílevědomost AVEFLOR, a.s.,předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

ČEZ ESCO je předním českým expertem na úsporná energetická řešení, dodavatel bezemisní a zelené elektřiny skrze certifikáty původu a partner českého průmyslu a veřejné správy na cestě k dekarbonizaci a udržitelnosti. Zajišťuje komplexní řešení energetických potřeb – od instalace decentrálních ekologických zdrojů včetně bateriových úložišť, přes firemní elektromobilitu na klíč až po projekty energetických úspor a komplexní dodávky technického zabezpečení budov (TZB). ČEZ ESCO chce do roku 2030 postavit nebo provozovat pro potřeby svých zákazníků fotovoltaické elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 300 MW. Půjde o instalace převážně na střechách, carportech a ve výrobních areálech zákazníků.

export do cca dvaceti státu v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Severní Americe. Ve firmě pracuje kolem stovky specialistů, ročně opustí brány závodu 6,5 milionu výrobků. Zaměřuje se na prodej a výrobu zdravotnických prostředků, léčiv, kosmetiky i technických výrobků.