Kvůli strmému nárůstu cen energií uvažuje nad výměnou starých domácích elektrospotřebičů za nové čtvrtina českých domácností. Ta by jim totiž dokázala každoročně ušetřit i několikatisícové částky. Vyplývá to z průzkumu společnosti DATART zkoumajícího stáří domácích elektrospotřebičů.

Úspory a další výhody plynoucí z modernizace vybavení domácnosti jsou pro české domácnosti motivací pro výměnu starých elektrospotřebičů. Za nové je podle průzkumu společnosti Datart z listopadu letošního roku, kterého se zúčastnilo 856 respondentů, plánuje vyměnit téměř čtvrtina dotázaných.

Nejvíce lidí plánuje výměnu lednice, která je nejčastěji využívaným a zároveň nejstarším spotřebičem v českých domácnostech. „Lidé často neví, jak velké mohou být rozdíly ve spotřebě jednotlivých spotřebičů. Užívání zastaralých zařízení se může domácnostem ve srovnání s moderními úspornými alternativami výrazně prodražit,“ upozorňuje Jan Pospíšil, obchodní ředitel DATART.

Přestárlé elektrospotřebiče se mohou prodražit

Přechod na energeticky úsporný spotřebič může mnohým domácnostem v současném ekonomickém klimatu ztěžovat finanční náročnost vstupní investice. Dopad, který má výměna spotřebičů na úsporu energií a snížení emise CO2, je však často zásadní. Při nákupu nové lednice v energetických třídách A a B může oproti staršímu spotřebiči domácnost ušetřit i 232 kWh za rok, což odpovídá přibližně 108 kg oxidu uhličitého. S průměrnou cenou 9 korun za kilowatthodinu tak lidem ročně zůstane v peněženkách o 2 088 korun více. Při životnosti chladniček pohybující se od 10 do 15 let se jim proto jen na energetických úsporách vynaložené náklady vrátí.

„Rozumíme přístupu zákazníků, kteří se nechtějí zbavovat plně funkčních spotřebičů. Tempo současného vývoje moderních technologií je ovšem tak rychlé, že se takovéto spotřebiče pomalu stávají přítěží – jak ekonomickou, tak ekologickou. Obzvlášť dnes, kdy při nákupu nových spotřebičů nabízí prodejci bezplatnou ekologickou recyklaci starých zařízení, se obměna starých domácích elektrospotřebičů za nové jeví jako rozumná volba,“ doplňuje Jan Pospíšil.

Jaké produkty jsou vlastně úsporné?

Energetické třídy, jejichž současná podoba je používána od roku 2021, řadí domácí spotřebiče na základě spotřeby energie a velikosti do kategorií označených písmeny od A až po G. Rozdíl mezi energetickými třídami není z hlediska spotřeby zanedbatelný. Obecně platí, že rozdíl mezi spotřebou sousedících kategorií činí přibližně 20 %. Lednice energetické třídy F může mít oproti obdobnému produktu energetické třídy A i několikanásobnou roční spotřebu elektřiny. Ještě výraznější rozdíly je pak možné najít při srovnání se spotřebiči, jejichž stáří je 10 a více let.

Nezanedbatelná část domácností je v současné době již vybavena úspornými spotřebiči. Zdaleka ale ne všechny. Výběr vyšších energetických tříd se díky častější obměně projevuje nejvýrazněji u praček, kde má energetickou třídu A-C 55 % domácností. Myčky se ve více než 45 % případů pohybují ve třídách C a D, ve zbylých necelých 55 % případů pak ve třídách E a F. Segment chladniček se v důsledku vysoké energetické náročnosti chlazení v kombinaci s pomalou obměnou posouvá směrem k energetické úspornosti o poznání pomaleji. V energetických třídách A-D se tak pohybuje jen zhruba čtvrtina chladniček, zbytek se řadí do tříd E a F.

Češi upgradují, ale pomalu

Z výsledků šetření Energo 2021 zaměřeného na mapování struktury spotřeby energií v domácnostech vyplývá, že vybavenost domácností velkými elektrospotřebiči se trvale zvyšuje. Nejvíce používaným spotřebičem v českých domácnostech je automatické pračka následovaná televizorem a chladničkou s mrazákem. Ta v domácnostech vydrží vůbec nejdéle. Její průměrné stáří překračuje 5 let.

K největšímu růstu došlo v posledních letech u sušiček a myček nádobí. Ty se zároveň spolu s televizory řadí mezi nejmladší spotřebiče v domácnostech. Průměrné stáří myček a sušiček prádla nepřekračuje 3 roky. Sušičkami prádla, které se v posledních letech těší velké popularitě, už disponuje více než 45 % domácností.

„Zajímavý trend zaznamenáváme u automatických praček. Oproti ostatním spotřebičům u nich dochází k výrazně častější obměně za nový model. Poměr starších a novějších modelů v domácnostech je proto v podstatě stejný,“ komentuje výsledky výzkumu Daniel Dobeš, manažer produktového marketingu společnosti DATART.

Modelový příklad možné úspory

Průměrná čtyřčlenná rodina Novákových, která v současné době vlastní a běžně používá lednici, pračku, myčku a sušičku, jejichž průměrné stáří činí 10 let, za provoz elektrospotřebičů ročně zaplatí 9587 Kč. Pokud by je nahradila novými produkty v energetické třídě A, ročně by ušetřila 4218 Kč. Za životní cyklus těchto spotřebičů pak dokonce 42180 Kč.

K detailnějšímu výpočtu výše nákladů domácností na provoz konkrétních modelů elektrospotřebičů je možné využít novou Kalkulačku nákladů na provoz společnosti DATART dostupnou na datart.cz/usetrete.

Více na www.datart.cz