Ve čtvrtek 30. 5. došlo za účasti ministra dopravy Martina Kupky, náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Třešňáka a vrchního ředitele sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Petra Holuba, ke slavnostnímu podpisu Memoranda o spolupráci mezi Elektromobilní Platformou a Českým bateriovým klastrem.

Cílem spolupráce je posílení rozvoje elektromobility a bateriového hodnotového řetězce v České republice.

Spolupráce byla uzavřena na okraj 10. ročníku Konference čisté mobility Ministerstva životního prostředí v Senohrabech na Benešovsku.

Průmysl a doprava procházejí s ohledem na postupnou dekarbonizaci silniční dopravy revolučními změnami a na ty je třeba Českou republiku připravit. Klíčovými technologiemi jsou nosiče energie, kde ropné deriváty nahrazují zejména baterie technologie Li-ion, rozvoj elektropohonů, budování dobíjecí infrastruktury a vytváření celkového eko-systému elektromobility.

Nástup bezemisní mobility je ve svém tempu a ambici revoluční. Průmysl potřebuje podporu vlády ve zvládnutí transformace produktu i dodavatelského řetězce. Stejně tak je nezbytné, aby vláda podporovala rozvoj eko-systému pro elektromobilitu,“ říká Michal Kadera, předseda Řídícího výboru Elektromobilní Platformy, která sdružuje klíčové hráče v oblasti elektromobility v České republice. „Těší nás, že na těchto tématech budeme pracovat společně s kolegy z bateriového průmyslu.

Dle mých zkušeností je bateriový průmysl jednou ze stěžejních oblastí průmyslu v EU a ve světě, a to nejen v návaznosti na čistou mobilitu, ale také na energetiku a nové oblasti průmyslu jako je robotika. Jeho technický a edukační rozvoj v celé jeho šíři, včetně pomyslné špičky ledovce tzv. gigafactories, o které také v ČR usilujeme, je pak nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti ČR a celé EU“, upozorňuje doc. Tomáš Kazda, předseda Českého bateriového klastru. „Bateriový klastr vznikl v nejvyšší čas, abychom rozvoj všech potřebných kompetencí bateriového hodnotového řetězce v ČR nastartovali, a to i s využitím zkušeností zástupců Elektromobilní Platformy.“

 „Baterie v oblasti elektromobility dle nás sehrávají a budou sehrávat dost významnou roli, a proto určitě vítáme, že díky novém memorandu zde bude širší prostor tuto otázku intenzivněji diskutovat,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka. „V této souvislosti bych rád připomenul, že již v současnosti běží dotační výzva z Operačního programu dopravy (OPD), podporující komplexní projekty veřejných dobíjecích stanic, jejichž součástí je i bateriové úložiště,“ dodává ministr.

„Využívání bateriových systémů pro uložení energie v dopravě, ale také v průmyslu i domácnostech, má velký potenciál v oblasti zlepšování ovzduší ve městech a efektivního využívání obnovitelných zdrojů. To všechno samozřejmě pomáhá ochraně klimatu i modernizaci naší ekonomiky,“ vyjmenovává ministr životního prostředí Petr Hladík. „Baterie dávají především smysl pro flexibilitu sítě a její lepší řízení. S větším podílem obnovitelných zdrojů potřebujeme také daleko víc ukládat energii, a právě akumulace je to, co bude vyrovnávat energetickou soustavu. Musíme se prostě připravit na to, že budoucnost bude vypadat úplně jinak, než dnešní centrálně řízená energetika“.

„Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je klíčové, aby se vyvíjel celý ekosystém elektromobility. Z toho důvodu připravujeme nový Národní akční plán čisté mobility, který bude obsahovat řadu opatření důležitých pro rozvoj elektromobility i dalších alternativních pohonů. Dokument by měl obsahovat i specifická opatření týkající se trakčních baterií napříč celým životním cyklem, včetně jejich druhého života a recyklace,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. „O program „Záruka elektromobilita,“ se zvýhodněným zaručeným úvěrem na elektromobily a dobíjecí stanice, který připravilo naše ministerstvo, projevují podnikatelé značný zájem.