Umělá inteligence (AI) se rychle stává klíčovým prvkem moderní energetiky, což otevírá široké spektrum investičních příležitostí. Energetický sektor čelí neustálým výzvám, jako jsou rostoucí poptávka po energii, potřeba udržitelnosti a optimalizace nákladů. AI nabízí řešení pro efektivní řízení výroby, distribuce a spotřeby energie. Pro investory představuje tento trend nejen příležitost pro finanční zisk, ale i možnost podílet se na transformaci globální energetiky směrem k udržitelnější budoucnosti.

KLÍČOVÉ OBLASTI, KDE AI MĚNÍ ENERGETIKU

Predikce a řízení obnovitelných zdrojů
AI je schopna předvídat výkonnost solárních a větrných elektráren na základě historických dat a aktuálních podmínek. Například firma Delta Green využívá AI k odhadu výroby elektřiny z fotovoltaik na rodinných domech, což umožňuje přesnější plánování a optimalizaci energetických zdrojů.

Optimalizace spotřeby energie
Systémy jako Proteus od Delta Green automaticky řídí spotřebu a výrobu elektřiny v domácnostech a menších podnicích, čímž snižují náklady na energie a zvyšují efektivitu. Tento druh technologie je atraktivní pro investice do zařízení a software, které podporují energetický management.

Virtuální elektrárny
S tématem úzce souvisí i takzvané virtuální elektrárny –  propojování od sebe vzdálených zdrojů do agregačních bloků. Virtuální elektrárnu tvoří více vzájemně propojených zdrojů, mohou být vzdálené desítky i stovky kilometrů a ovládá je jeden centrální dispečink. Může se jednat o kogenerační jednotky, částečně i o solární panely, větrníky nebo další OZE.

Zapojeny do ní mohou být ale i větší zdroje včetně třeba plynových elektráren. A nedílnou součástí se stanou i spotřebiče elektřiny – již nyní elektrokotle, v blízké budoucnosti i tepelná čerpadla a další flexibilní technologie. Celé řešení vyžaduje poměrně robustní IT systém, který musí být zabezpečený proti útokům zvenku. U každého zdroje, který je součástí virtuální elektrárny, musí být průmyslový počítač. Ten monitoruje aktuální spotřebu a výrobu daného zařízení. Informuje o tom přes zabezpečenou komunikaci centrálu a díky tomu ví, jestli je, nebo není zařízení k dispozici.

I když se o tomto trendu mluví zejména v posledních letech, úplnou novinkou nejsou. První virtuální elektrárny se objevily v USA před více než deseti lety. Nejvíce zdrojů sdružených do agregačních bloků mají v Kalifornii, Nové Anglii, na východě USA či na Havaji. Do roku 2030 by tam mohli mít v záloze ekvivalent 60 gigawattů instalovaného výkonu,“ říká obchodní ředitel skupiny UCED, Václav Skoblík. Také UCED buduje svůj vlastní agregační blok, který by měl mít do roku 2030 výkon 1000 MW.

Autonomní řízení energetických toků
Pokročilé systémy, jako je EMOS od firmy Flowbox, integrují AI a chytré algoritmy pro autonomní řízení energií a komodit ve výrobních závodech, obchodních centrech a státních budovách. Tyto systémy minimalizují plýtvání energií a optimalizují provozní náklady.

Bezpečnost a údržba energetické infrastruktury
AI pomáhá zlepšovat bezpečnost a efektivitu jaderných elektráren, například pomocí prediktivní údržby a monitoringu pomocí dronů a robotů. Společnost ČEZ například využívá AI pro optimalizaci čerpadel a zpracování velkých dat.

Finanční výhody a návratnost investic
Investice do AI v energetice se vyznačují vysokou návratností díky úsporám nákladů na energie a zlepšení efektivity. Například implementace systémů AI může snížit provozní náklady na energie až o desítky procent. Investice do AI technologií se často vrátí během šesti měsíců až dvou let. Klesající ceny senzorů a měřicích zařízení navíc zvyšují dostupnost těchto technologií, což usnadňuje jejich širší adopci.

Dlouhodobé výhody
Kromě okamžitých finančních výhod představuje investice do AI v energetice také dlouhodobé strategické výhody:

Udržitelnost: AI pomáhá snižovat uhlíkovou stopu a zlepšovat ekologický profil firem.

Inovace: Podporuje vývoj nových technologií a služeb v energetice.

Konkurenční výhoda: Firmy, které rychle adoptují AI, získávají náskok před konkurencí v oblasti nákladové efektivity a ekologické odpovědnosti.
Pro investory představuje AI v energetice atraktivní příležitost s vysokým potenciálem růstu. S rostoucím důrazem na udržitelnost a efektivitu v energetickém sektoru budou investice do AI hrát klíčovou roli v jeho transformaci. Firmy jako Delta Green a Flowbox již ukazují, jak může AI přinést významné úspory a zlepšit provozní efektivitu, což potvrzuje potenciál tohoto trendu pro budoucí investiční zisky.