Zima už je sice v plném proudu, ale teploty, na které jsme byli zvyklí před deseti lety, jsou zatím v nedohlednu. Přesto je mezi Čechy zvykem vytápět o pár stupňů celsia více než v zahraničí. Dlouhodobé zdražování elektřiny mezi nimi však také zvyšuje zájem o moderní způsoby vytápění, jakými jsou například tepelná čerpadla.

V roce 2020 půjdou ceny elektřiny opět nahoru. Podle Energetického regulačního úřadu zdražení dopadne nejvíce na odběratele, kteří elektřinou topí. U nejběžnějšího vytápění pomocí radiátorů přitom podle odborníků Češi oproti sousedním zemím zbytečně přetápí i přes to, že zimy, které bývaly dříve, už jsou dávno pryč. „V České republice je stále standard poměrně vysoká pokojová teplota kolem 23°C. V okolních zemích je to přitom o 1-3°C méně. Úspory u stávajících otopných systémů lze dosáhnout nejsnáze pouhým snížením pokojové teploty. Každý 1°C s sebou přinese úsporu 5% v nákladech na vytápění. Další stupeň úspory je pokojový termostat, který lépe udržuje potřebnou pokojovou teplotu,“ říká Lukáš Ingr z oddělení voda-topení-plyn stavebnin DEK.

Regulace teploty vytápění může ušetřit kapsu spotřebitele. Je pravděpodobné, že v rámci transformace české energetiky směrem ke zdrojům s nižším dopadem na životní prostředí, k čemuž se Česko zavázalo jakožto člen Evropské Unie, cena elektřiny dále poroste. Jak známo, většinovým zdrojem elektřiny v Česku jsou totiž uhelné elektrárny, které produkují nejvíce emisí. Ceny elektřiny se tak budou nadále vyvíjet podle emisních povolenek. I bez pohybu směrem k „bezuhelné“ energetice by však ceny energií rostly. Neobnovitelné zdroje, zejména fosilní paliva, totiž zdražují vlivem zvýšené poptávky.

Kvůli dlouhodobě rostoucím cenám elektřiny stále více lidí zvažuje nové technologie vytápění, jako jsou například tepelná čerpadla. Ta jsou výhodnější než topení elektřinou, plynem, dřevem nebo uhlím. Investice do něj není malá, výhoda však spočívá v její dlouhodobé návratnosti. Nová verze dotačního programu Nová zelená úsporám, který platí až do roku 2021, navíc může pomoct pokrýt část nákladů na instalaci.

Na stránkách programu je podrobný popis, jak podat žádost o dotaci a stránky též umožňuji samotnou žádost vyřídit online. Orientační výši dotace, úspor, návratnosti investic i provozních nákladů je zase možné předem spočítat na dotační on-line kalkulačce na stejných webových stránkách. „Zájem o dotace na tepelná čerpadla postupně roste. V loňském roce jsme zaznamenali nárůst o 50 % v porovnání s rokem 2018. Celkově jsme od začátku programu Nová zelená úsporám (rok 2014) přijali 5 647 žádostí zahrnující dotace na tepelná čerpadla za 382 mil. Kč,“ říká Lucie Früblingová, tisková mluvčí programu Nová zelená úsporám.

Rostoucí trend v počtu nových instalací tepelných čerpadel potvrzuje i Lukáš Ingr ze stavebnin DEK. „Jednoznačně v počtu instalací 9:1 vedou tepelná čerpadla typu vzduch-voda skládající se z venkovní jednotky s výparníkem a kompresorem a vnitřní jednotky, která zajišťuje hydrauliku systému. Jsou nejméně náročné na instalaci a i cenově jsou nejpřívětivější. Jejich částečná nevýhoda je pak v nižší účinnosti při opravdu tuhých zimách. Oproti nim jsou zde, co se týče stálosti v účinnosti, tepelná čerpadla ve variantě země-voda. Jejich nevýhoda je pak v náročnosti na velmi hluboké vrty (cca 40 m) a s tím spojená finanční náročnost instalace,“ popisuje Ingr.