Asi každý z nás zná chvíle, kdy se v místnosti už nedá vydržet. Někdy kvůli vydýchanému vzduchu, kdy máme až pocit, že usínáme, jindy kvůli pachům, suchému vzduchu nebo nevyhovující teplotě. Všechny tyto faktory ovlivňují kvalitu našeho života, vytvářejí rušivé podněty či přímo způsobují zdravotní potíže.

„V mnoha nově zateplených domech nebo novostavbách se vůbec neřeší otázka vnitřního prostředí. Testy přitom ukazují, že v celé řadě domácností je většinu dne zvýšená koncentrace CO2 a často také nevyhovující vlhkost nebo teplota,“ upozorňuje Ing. Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT.

Pasivní dům poskytuje vysoký teplotní komfort a o kvalitní vnitřní prostředí v něm pečuje systém řízeného větrání s rekuperací tepla. Mnohdy se však na tento systém hledí jen z úhlu energetických zisků a z toho vycházející návratnosti systému. A přitom kvalita vnitřního prostředí se, jakožto faktor ovlivňující spokojenost, výkonnost i zdraví uživatelů, v konečném důsledku rovněž projevuje ekonomicky, i když nepřímo.

ČÍM JE TYPICKÉ VNITŘNÍ MIKROKLIMA PASIVNÍCH DOMŮ?

► neustále čerstvý a nevydýchaný vzduch

► minimální rozdíly teplot, bez pocitu průvanu

► optimální vlhkost vzduchu

► omezená prašnost díky filtraci vzduchu

► snížená hlučnost oproti větrání okny

Existuje více studií přímého vlivu kvality vnitřního prostředí na výkonnost. Že jde o nezanedbatelná čísla, svědčí například data z průzkumů v USA. Při výzkumu se zvýšila kvalita vzduchu o 40 % a zvýšená výkonnost zaměstnanců o 5 % způsobila roční úspory přes 1000 $ na osobu.

Nutno podotknout, že odhady těchto úspor nezahrnují snížené náklady na zdravotní péči a sníženou absenci na pracovišti z důvodu zdravotních problémů. Návratnost investic do zlepšení vnitřního prostředí by pak činila méně než 2 roky.

V obytných budovách se projevuje navýšení kvality vnitřního prostředí obdobně. Mnohdy běžné bolení hlavy, únava nebo zhoršený spánek mají původ ve zvýšené koncentraci CO2, způsobené nedostatečným větráním.

NEPROMYŠLENÉ REKONSTRUKCE ZHORŠUJÍ KVALITU PROSTŘEDÍ

 „Je paradoxní, že kvalita vnitřního prostředí je po provedení nekomplexních rekonstrukcí často horší než v původním stavu. Zejména u objektů s vyšší obsazeností, jako jsou například školy a školky totiž výrazně stoupá koncentrace oxidu uhličitého a stejně tak i dalších škodlivin. Větrání okny je nedostatečné a se stejnými problémy se potýkají i běžné novostavby,“ dodání Ing. Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT, https://alph.cz/

Větrání s rekuperací tepla eliminuje teplotní rozdíly vznikající při větrání okny a dodává hygienicky potřebné množství čerstvého vzduchu o pokojové teplotě. Pachy a škodliviny jsou účinně odvětrávány a díky filtrům se v interiérech výrazně snižuje prašnost. Alergici zase ocení možnost filtrace pylu v kritickém období. Systém odvádí přebytečnou vlhkost z problematických míst (koupelna, kuchyně), čímž v těchto místnostech zabraňuje možnému vzniku plísní. Nedochází ani k nadměrnému vysoušení vzduchu přílišným větráním, protože vyměňováno je jen minimální potřebné množství vzduchu.