S novými variantami zvedacích sloupů jsou poloautomatické horizontální vychystávací vozíky od Linde Material Handling ještě ergonomičtější a pohodlnější

Horizontální vychystávání zakázek má stále ještě velký prostor pro optimalizaci. Opatření směřují k zajištění co nejkratších docházkových vzdáleností mezi vozidlem a pozicí v regálu, stejně jako k dosažení maximální úrovně ergonomie, aby byla zaměstnancům poskytována co nejlepší podpora a pomoc. Tři nové varianty zvedacího sloupu poloautomatického vychystávacího vozíku Linde N20 C SA umožňují obsluze pohodlně zvednout vidlice vozíku do pracovní výšky, takže se při manipulaci se zbožím nemusí ohýbat. Zaměstnancům to šetří síly i energii a chrání jejich fyzické zdraví.   

„Stále více digitalizované procesní a dodavatelské řetězce, rostoucí počet variant výrobků a v neposlední řadě i požadavky na co nejvyšší rychlost vychystávání znamenají, že manažeři logistiky ve skladech a distribučních centrech stále častěji hledají automatizovaná řešení,“ říká Manuel Seidel, produktový manažer pro automatizaci. „Zatímco samotný proces vychystávání, tedy odebírání zboží z regálu a jeho ukládání na nosič zboží, je třeba provádět ručně, poloautomatický vychystávací vozík Linde N20 C SA může obsluze pomoci alespoň s pohybem v regálové uličce. To šetří čas i energii a zvyšuje produktivitu,“ popisuje Seidel hlavní výhody.

Se třemi novými variantami zvedacího sloupu nabízí poloautomatický vozík na vychystávání objednávek své obsluze ještě více výhod v podobě lepší ergonomie. Kompaktní vozík Linde N20 C L SA je určen pro vychystávání objednávek z nejnižší úrovně regálu na paletu, kterou lze zatížit hmotností až 1 200 kg. Vidlice tohoto modelu lze zvednout do ergonomické výšky, což obsluze umožňuje ukládat vybrané zboží na paletu v poloze šetrné k jejím zádům. Díky své kompaktní konstrukci je vychystávací vozík velmi obratný i při plném zatížení. Linde N20 C D SA s maximální nosností 1 200 kg na hlavní plošině dokáže zvednout dvě palety a přepravovat je na sobě, aby se ušetřilo místo. Tato varianta zvedacího sloupu je vhodná zejména pro delší přepravní vzdálenosti. Těžké zboží se přepravuje na spodní plošině, křehké zboží na hlavním plošině. Vychystávací vozík Linde N20 C LoL SA umožňuje díky dlouhým nakládacím ramenům a přídavným zvedacím vidlicím naplnit během jednoho vychystávacího cyklu dvě palety.

Větší efektivita díky poloautomatickým jízdním režimům

Na otázku, komu se poloautomatický vychystávací vozík vyplatí, Manuel Seidel odpovídá: „V závislosti na typu použití lze dosáhnout zvýšení efektivity o 6 až 15 procent. Pokud počítáte se zvýšením produktivity o 10 procent, pak se dodatečná investice, při dvousměnném provozu a se standardními mzdovými náklady v oboru, vrátí přibližně za rok. Další výhodou je, že lze vozíky bez problémů integrovat do stávajících procesů u zákazníka.“

Nové varianty zvedacích sloupů rozšiřují možnosti použití vozíku Linde N20 C SA. Hlavní charakteristikou poloautomatického vychystávacího vozíku je možnost volby mezi dvěma jízdními režimy, které jsou zaměřeny na dva hlavní způsoby využití u zákazníků: V prvním případě se pracovník pohybuje v prostoru regálu ve tvaru písmene U, přičemž zpočátku vychystává pouze na jedné straně a poté přechází na druhou. Vozík sleduje obsluhu v uličce, vyhýbá se drobným překážkám a na konci uličky automaticky zastaví. Pokud se obsluha zastaví, aby naložila zboží, zastaví se i vozík; pokud se zaměstnanec pohne vpřed, vozík automaticky pokračuje v jízdě. Obsluha si tak ušetří spoustu chození, protože se nemusí pokaždé vracet na plošinu pro řidiče, aby přesunula vozík do další pozice u regálu. Druhý režim jízdy se používá při současném vychystávání z regálů na obou stranách, což vede k dráze ve tvaru písmene Z. V tomto případě řidič vyšle vozidlo vpřed pomocí dálkového ovládání. Na konci regálové uličky obsluha do vychystávacího vozíku nasedne a jede do další uličky.

Bezpečnost na nejvyšší úrovni

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti jsou poloautomatizované vozíky vpředu vybaveny integrovanými výkonnými bezpečnostními skenery, které detekují osoby, překážky a ostatní vozíky, a mohou tak zabránit kolizi. Vozíky také udržují minimální vzdálenost 50 cm od regálu, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný pracovní prostor pro obsluhu.

Linde Material Handling, společnost ze skupiny KION, je celosvětově působící výrobce vysokozdvižných a skladových vozíků a poskytovatel řešení a služeb pro intralogistiku. Společnost má prodejní a servisní síť ve více než 100 zemích a je zastoupena ve všech hlavních regionech světa.